دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع افتراء و نشر اكاذيب و تفاوت آنها

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه آزاد اسلامي 

واحد تهران شمال

 كار تحقيقي (1)

موضوع :

افتراء و نشر اكاذيب و تفاوت آنها

نام استاد :

 استاد علي رامين راد

 گردآورنده :

باقر پور عبدالله

مقدمه ………………………………. 

 سابقه‌ي تاريخي افتراء…………………

 فصل اول : تعريف اصطلاحي و لغوي افتراء ….

 بخش اول : عناصر تشكيل دهنده‌ي جرم افتراء …. 

 بخش دوم : ركن قانوني ……………… 

بخش سوم : ركن مادي ……………….. 

 بخش چهارم : ركن معنوي ……………… 

بخش پنجم : سيستم جزائي افتراء ……….  

فصل دوم : اشاعه‌ي اكاذيب (‌مقدمه ) ………… 

 بخش اول : اركان جرم نشر اكاذيب …………. 

مبحث اول : ركن قانوني ……………….. 

 مبحث دوم : ركن مادي ………………

مبحث سوم : ركن معنوي ………………

مبحث چهارم : رژيم كيفري بزه نشر اكاذيب ……

فصل سوم : فرق افتراء و نشر اكاذيب……

فهرست منابع و مآخذ

  • مقدمه

طبع زندگي اجتماعي مستلزم برخورد انديشه‌ها ، گفتار ، كردار و منافع افراد جامعه است و اين پديده‌ها منشاء بروز و وقوع جرائمي مي‌باشد كه دسته‌اي از‌آن جرائمي هستند كه بي‌جبر و عنف مادي به وسيله‌ي زبان يا قلم واقع مي‌شوند و حيثيت و شرافت افراد را مصدوم مي‌نمايند و باعث ورود ضرر معنوي بر اشخاصي مي‌شوند اين جرائم در قانون ذيل عنوان بحث : افتراء و توهين و هتك حرمت اشخاص بيان شده‌اند .[1]

در قانون مجازات اسلامي – تعزيرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترائ و توهين و هتك حرمت ذكر شده است . ولي همه‌ي مواردي را كه بنابر معناي عرفي ، و ضابطه‌ي حقوقي و علمي در حقوق جزاي اسلامي ، بتوان به عنوان « افتراء و توهين و هتك حرمت) شناخت ،‌ در بر نمي ‌گيرد در نتيجه اين قسمت از قانون فاقد جامعيتي است كه عنوان آن اقتضاء مي‌كند زيرا در پاره‌اي ديگر از قانون مجازات اسلامي مواردي ديگر بيان شده است كه مي تواند تحت اين عنوان قرار گيرد . از جمله مواد 139 تا 164 ق . م اسلامي ، قذف كه نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري است ، نوعي افتراء تلقي مي‌شود .

 آنچه مي‌توان از موارد اشاره شده استنباط كرد اين است كه هتك حرمت مفهوم عام و كلي دارد و اعم از توهين و افتراء مي‌باشد به اين معني كه در همه‌ي موارد توهين و افتراء هتك حرمت تحقق مي‌يابد .[2]

با توجه به تعاريفي كه بعداً بيان مي‌شود و سعي در توضيح بيشتر آن داريم يكي از مصاديق اين جرائم اشاعه‌ي اكاذيب است كه يكي از شاخه‌هاي هتك حرمت اشخاص با عناصر مادي خاص خود است كه سعي در توضيح بيشتر آن خواهيم داشت .

لذا با توجه به اين مقدمه به تعريف و توضيح افتراء و نشر اكاذيب و وجوه افتراق آنها خواهيم پرداخت .

افتراء :

سابقه‌ي تاريخي :

در قانون حمورابي كه ازقديمي‌ترين قوانين بشري است چهار مورد براي افتراء بيان شده است افترا به عمل مستوجب اعلام ، افتراء به جادوگري ، افتراء به سرقت ، افتراء به عمل خلاف عفاف اسناد دهنده‌ي اعمال فوق بعد از عجز از اثبات نسبتي كه داده‌ به عنوان مفتري مجازات مي‌شود .

 مجازات او اصولاً همان مجازاتي بود كه براي ارتكاب اعمال نسبت داده شده ، منظور گرديده بود .

 بنابراين افتراء به هر عمل مستوجب اعدام و يا افتراء به جادوگري موجب اعدام  مي‌‌گرديد .

 در مورد افتراء به سرقت چنين بود كه  مفتري طرف را به طور صريح و مستقيم به سرقت متهم نمي‌كرد بلكه مالي كه در اختيار اوست مال گمشده‌ي خود مي شناسد ولي شهودي بر صحت مدعاي خود ندارد .

 و در نتيجه مفتري به سرقت است و اعدام مي‌شود .

 در قوانين و قواعد اخلاق زرتشتي و يونان و رم تهمت و افتراء ذم و قبح شناخته شده است . و از قبايح اعمال به شمار رفته و در ديانت يهود و مسيح تهمت و بدگويي و بدانديشي نسبت به ديگران به فرمان خداوند مذموم و ممنوع است .[3]

در تعاليم مقدس اسلامي بد انديشي و سوء ظن در حق ديگران و بهتان و سخن‌چيني و غيبت وفحاشي به ديگران از جمله‌ي گناهان كبيره و مخالف اخلاق ديني معرفي گرديده است كه منابع آن در آيات مختلفي از قرآن كريم بيان شده است كه به بيان يكي از اين آيات به عنوان نمونه مي‌پردازيم .

يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم و لاتحسبوا و لايغتب بعضكم بعضاً ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتاً نكرهتمره و اتقوالله ان الله تواب رحيم [4]

اي كساني كه ايمان آورده‌ايد از بسياري از ظن و پندارهاي بد در حق ديگران بپرهيزيد كه برخي از آنها معصيت است همچنين از حال دروني همديگر تجسس نكنيد و غيبت از يكديگر روا نداريد . آيا شما دوست مي‌داريد كه گوشت برادر مرده‌ي خود را بخوريد . البته كراهت داريد از خداوند متعال بترسيد كه خداوند بسيار مهربان و توبه‌پذير است .
تعريف اصطلاحي و لغوي افتراء

 افتراء در لغت به معناي تهمت زدن و به دروغ نسبت خيانت به كسي دادن است .

 افتراء در اصطلاح حقوقي :

 نسبت دادن نادرست ارتكاب جرمي است به شخصي به يكي از طرق مذكور در قانون است مشروط بر اينكه صحت امور نسبت داده شده در مرجع صلاحيتدار قضائي ثابت نشود. [5]

عناصر تشكيل دهنده‌ي جرم ( شرايط تحقق بزه )

الف : ركن قانوني

ب: ركن مادي

ج : ركن معنوي

الف : ركن قانوني :

 ركن قانوني اين جرم به معني احض در م 697 ق.م اسلامي پيش‌بيني شده است و به اين صورت آمده است « هر كس به وسيله‌ي اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله‌ي درج در روزنامه‌ و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله‌ي ديگر به كسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جزء در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد .»

 با توجه به متن ماده آنچه كه مورد نظر قانونگذار بوده است براي ثبوت اين جرم اولاً بايد فعل مثبت انجام گيرد . ثانياً وسيله‌ي ارتكاب مورد نظر است و بالاخره اسناد داده شده بايستي صراحت داشته باشد .

و اما افتراء بالفعل در م 699 ق.م اسلامي پيش‌بيني شده است و در ماده اين گونه بيان شده است « هر كس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم و يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي گردد و بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به اوست بگذارد يا مخفي كند به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مذبور تعقيب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص مرتكب، به حبس از 6 ماه تا 3 سال و يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد . »

و نهايتاً افتراء از طريق هجو اشخاص كه در م 700 ق .م اسلامي مقرر شده است .

 ماده‌ي 700 ق .م الحاقي :« هر كس با نظم نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشر نمايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي‌شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع افتراء و نشر اكاذيب و تفاوت آنها

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید