دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 عنوان تحقيق:

اعتبارات اسنادي

 نام استاد:

جناب دكتر طيبي

 نام دانشجو:

حسين پيرعلي

درس مربوطه:

روش‌هاي تحقيق و مأخذ شناسي

 پيشرفت و توسعه جوامع صنعتي و تخصصي شدن توليد نياز و انسان به استفاده از تكنولوژي و دستاوردهاي تمدن از سوي ديگر عدم پيشرفت يكسان و هماهنگ جوامع بشري و نياز جوامع اخير به استفاده از نتايج علوم و فنون و مواد خام اوليه معدني جهت كشورهاي صنعتي، كشورهاي را، در جامعه بين الملل نيازمند يكديگر مي‌سازد و بيع تجارت بين الملل به عنوان ضرورت در رابطه بين الملل مطرح مي گردد. اما از سوي ديگر پيشرفت‌هاي سريع و رو به رشد انسان در زمينه هاي فني و تكنولوژي تأثيرات بسيار عميقي در روش و شيوه ها و اشكال اين ضرورت ايجاد نموده ، امروزه در زمان بسيار كوتاهي استفاده از دستگاههاي ارتباطي مجهز مي توان از دور اضافه ترين نقطه دنيا جهت خريد كالاي مشخصي از تاجر يا توليد كننده آن اقدام نمود. يكي از اين پديده هاي نسبتاً جديد كه كمك فراواني به امر تجارت، خصوصاً تجارت بين الملل نموده است اعتبارات اسنادي مي باشد.

اعتبارات اسنادي در حال حاضر به عنوان يكي از مهمترين و عمده‌ترين روشهاي پرداخت بازرگاني بين المللي به شمار مي رود و فروشندگان و خريداران كالا يا خدمات در سراسر جهان با استفاده از اين ابزار به عنوان يك وسيله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهيلات و مزاياي آن برخوردار مي شوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانكها بر اساس شرايط اعتبار عملاً ارتباط بين خريدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرايط جغرافيايي، سياسي و فرهنگي و… مختلف با صرفه جويي مناسب در زمان و هزينه امكان پذير نموده و نقش مهمي در توسعه پيشرفت مبادلات بازرگاني دارد.

مقدمه

اصولاً يكي از مهمترين مشكلات طرفين معامله در انعقاد يك قرارداد پرداخت اطمينان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال كالاي خود قبل از دريافت وجه ترديد مي‌كنند در حالي كه خريداران ترجيح مي دهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختيار را بر كالا برقرار سازند. اما چون تطبيق پرداخت با تحويل، عملي در يك زمان به ندرت امكان پذير است. بنابراين معمولاً سازشي مورد توافق قرار مي گيرد و آن پرداخت برابر تحويل فرعي تحويل اسناد مالكيت يا نظارت و اختيار بر كالا است.

اهميت موضوع پرداخت اطمينان بخش مخصوصاً هنگامي بيشتر نمايان مي شود كه معامله جنبه بين المللي پيدا مي كند . بعنوان مثال معامله صادراتي، ناگزير متضمن خطراتي براي صادر كننده و وارد كننده است اين خطرات مي تواند از كوتاهي يكي از طرفين قرارداد بوجود آيد يا زاييده مسائل سياسي اقتصادي كشورهاي مي باشند كه به نحوي در معامله مذكور نقش دارند. به علاوه ارزيابي اعتبار و شهرت بازرگاني طرف ديگر قرارداد همواره آسان نيست. در نتيجه از طريق حساب آزاد يا بوسيله چك و يا حتي برات معمولاً قابل پرداخت نيست مگر اينكه طرفين با يكديگر روابط تجاري طولاني داشته و وضعيت سياسي و اقتصادي و حقوقي كشور وارد كننده با ثبات باشد.

براي حل مشكلات مذكور مكانيزمي بنام اعتبار اسنادي ايجاد گرديده كه تضمين كننده پرداخت مي باشد و در حال حاضر براي تطبيق منافع متعارض خريدار و فروشنده از مناسب ترين راهها است.

اعتبارات اسنادي

اعتبارات اسنادي به طور كلي عبارت است از تعهد بانك يا هر شخص ديگري كه بنا به تقاضاي دستور دهنده مبني بر اينكه به عنوان صادر كننده بروات و يا ساير مطالبات ذينفع را به شرط تطبيق آنها با شرايط مقرر در اعتبار پرداخت نمايد به عبارت ديگر اعتبار اسنادي تعهد پرداخت كتبي بانكي است كه طبق دستور خريدار در اختيار ذينفع قرار مي گيرد و بر اساس آن پرداخت به فروشنده تا مبلغ معيني درخلال مدت مشخص در مقابل اسناد مورد لزوم انجام مي‌شود.

اسناد مذكور بر حسب مورد متفاوت مي باشد . اين اسناد عبارتند از سياهه تجارتي – بيمه نامه – اسناد جعل

تعريف

قراردادي است كه به موجب آن بانك بنا به درخواست و دستور خريدار بانك ديگري را مجاز مي دارد تا چنانچه ظرف مدت اعتبار فروشندة اسناد محل كالاي سفارشي خريدار را طبق شرايط مندرج در اعتبار بانك تسليم نمايد. حداكثر تا ميزان اعتبار به او پرداخت و سپس اسناد مذكور را جهت واگذاري به خريدار براي بانك دستور دهنده ارسال مي دارد.

تعريف اعتبار اسنادي در ماده 2 مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي تجديدنظر شده 1983 از ديدگاه مقررات اصطلاحات اعتبار اسنادي و اعتبارات اسنادي ضمانتي كه در اين جا به كاررفته و از اين پس فقط اعتبار خوانده مي شوند و به هر گونه ترتيبات تحت هر نام و مشخصات اطلاق مي شود كه به موجب آن يك بانك بنا به درخواست مشتري موظف مي شود تا در مقابل ارائه اسناد معين و مشروط به اينكه شرايط و مقررات اعتبار رعايت شده باشد ، پرداختي را به شخص ثالث يا به حواله كرد او انجام دهد يا براتهاي كشيده شده توسط ذينفع را پرداخت نموده يا قبولي نويسي نمايد، ديگر اينكه به بانك ديگري اجازه ميدهد كه اين پرداخت را انجام دهد يا چنين پرداختي را قبول نمايد . پس به طور كلي جنبه مشترك اعتبارات اسنادي در اين است كه خريدار بانك قراردادي مي‌بندد و در نتيجه اين قرارداد، بانك هنگام تحويل اسناد حمل به طور مستقيم به نيابت خريدار از طريق دخالت دان بانك در كشور فروشنده، مسئوليت قيمت پرداخت كالا را با توجه به اطميناني كه از طريق درج تعهد ضمني مندرج در اسناد در مورد كالا وجود دارد يا وجه نقدي كه قبلاً پرداخت شده يا تعهد بازپرداخت آن كه به بانك داده مي‌شود اغلب به وسيله قبول بروات يا برويت كه بوسيلة خريدار كشيده شود است يا به وسيله پرداخت فوري مي‌پردازد.

معمولاً در عمليات اعتبار اسنادي دو بانك دخالت دارند. 1- بانك باز كننده اعتبار كه بانك خريدار است 2- بانك كارگزار اعتبار كه معمولاً در كشور فروشنده است.

به طور كلي اعتبارنامه تجاري جاري چند قرارداد به شرح زير است

الف) فروشنده خريدار خارجي در مورد خريد و فروش كالايي موافقت كننده به موجب اين قرارداد مقرر مي گردد كه پرداخت ثمن معامله به وسيله اعتبارات اسنادي صورت پذيرد.

ب) خريدار خارجي در محل تجارت خود به بانك دستور مي دهد كه يك اعتبار اسنادي افتتاح كند.

ج) بانك صادر كننده اعتبار بانك كه فروشنده معين مي كند دستور مي دهد كه ترتيبي فراهم كند كه حواله هاي فروشنده را به محل تحويل، اسناد حمل به وسيله فروشنده قبول معامله يا پرداخت نمايد. يا به عبارت ديگر درخواست ابلاغ مي نمايد.

د ) بانك ابلاغ كننده به فروشنده اطلاع مي دهد كه حواله را به محض تحويل اسناد حمل كالا، قبول معامله يا پرداخت نمايد يا ممكن است بدون اينكه شخصاً وارد عمل شود اعتبار اسنادي افتتاح شده به وسيله بانك صادر كننده را تأييد كند به بانك ابلاغ كند. در هر دو مورد تعهد ابلاغ اعتبار را به عهد مي گيرد.

بانك ابلاغ كننده صرفاً ابلاغ كننده اين موضوع باشد اين موضوع را به فروشنده اعلام مي نمايد و تعهد در پرداخت به فروشنده ، ندارد حتي اگر به عنوان بانك مجاز جهت پرداخت و قبول تعيين شده باشد و بالعكس اگر علاوه بر ابلاغ تأييد كننده نيز باشد ضمن تذكر اين موضوع بايد بدون هيچ عذري در صورت كامل بودن اسناد و تطابق آنها با اعتبارات، وجه آنها را پرداخت نمايد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید