دانلود پایان نامه رابطه بین نگرش تبلیغات و اعتماد تبلیغات


 • فرضیه­های تحقیق
 1. بین نگرش تبلیغات و اعتماد تبلیغات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 2. بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 3. بین نگرش تبلیغات و کلیک تبلیغات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 4. بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

 • اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش، این است که با ارائه یک مدل پژوهشی جامع، رابطه میان نگرش تبلیغات اینترنتی، اعتماد تبلیغات اینترنتی و پاسخ رفتاری- شامل کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. نتایج این پژوهش می­تواند راهی برای برآورده ساختن نیاز شرکت­های تبلیغاتی به دانش ایجاد اعتماد در میان کاربران اینترنتی و افزایش اثربخشی تبلیغات اینترنتی به منظور کسب سود حداکثری توسط بنگاه­های اقتصادی باشد.

 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق حاضر، شامل کلیه کاربران فعال جامعه مجازی ایرانیان می­باشد.

 • قلمرو زمانی

از نظر زمانی، دوره مورد بررسی و گردآوری اطلاعات، یک دوره زمانی شش ماهه از اواسط زمستان ۹۲ تا اواسط تابستان ۹۳ در نظر گرفته شده است.

 • قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی تحقیق در حوزه پاسخ، اعتماد و نگرش کاربران به تبلیغات اینترنتی می­باشد.

 

 • تعریف واژگان تخصصی
 • نگرش به تبلیغات اینترنتی

تعریف مفهومی: ساختاری عاطفی[۱] است که انعکاس دهنده ارزیابی­های ذهنی[۲] نسبت به محرک­های تبلیغات می­باشد (هاپکینز و همکاران[۳]، ۲۰۰۴).

تعریف عملیاتی: خوب بودن کلی تبلیغات اینترنتی، دوست داشتن کلی تبلیغات اینترنتی، بسیار مورد نیاز بودن تبلیغات اینترنتی، بسیار مطلوب بودن نگرش کلی به تبلیغات اینترنتی (عظیم و حق، ۲۰۱۲).

 • اعتماد به تبلیغات اینترنتی

تعریف مفهومی: اعتمادی است مبنی بر این که تبلیغات، منبع قابل اعتمادی برای اطلاعات محصولات و خدمات می­باشد و تمایلی را در فرد، برای انجام دادن فعالیتی براساس اطلاعات منتقل شده در تبلیغات، ایجاد می­نماید (ساه و همکاران[۴]، ۲۰۰۹).

تعریف عملیاتی: شناختی، احساسی و رفتاری (ساه و همکاران، ۲۰۰۹).

 

 

 • کلیک تبلیغات

تعریف مفهومی: کلیک تبلیغات، تعداد دفعات کلیک کاربر بر تبلیغاتی (مختلف) که در معرض آن قرار دارد، می­باشد (کیم و همکاران[۵]، ۲۰۱۱).

تعریف عملیاتی: کلیک تبلیغات در اغلب موارد توسط کاربر (انورمیر، ۲۰۱۲).

 • خرید اینترنتی

تعریف مفهومی: خرید اینترنتی، خریدی مناسب و در دسترس، گردآوری اطلاعاتی غنی، ارائه گزینه­های متنوع پیشنهادی جهت انتخاب، بدون برقراری تماس با دیگران، می­باشد (ولفینبرگر و همکاران[۶]، ۲۰۰۱).

تعریف عملیاتی: خریدکالا یا خدمات معرفی شده در تبلیغات اینترنتی از وب­سایت شرکت تبلیغ­شونده، در اغلب موارد توسط کاربر (انورمیر، ۲۰۱۲).

 

۱-۱۰- خلاصه فصل 

در این فصل به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، ابتدا به ضرورت و اهمیت انجام تحقیق و بیان مسئله پرداخته شد و سپس قلمرو، اهداف، سؤال و فرضیه­های تحقیق بیان گردید. در ادامه به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز اشاره گردید.

 

۱-۱۱- ساختار کلی تحقیق

در فصل اول، یک شمای کلی از فصول تشکیل دهنده این پژوهش ارائه شد. در این بخش، اهمیت موضوع، بیان مسئله، سوال تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، فرضیه­های موجود به همراه اهداف و قلمرو تحقیق ارائه شد و در نهایت با مروری بر تعاریف واژگان تخصصی به پایان رسید.

در فصل دوم تحقیق، مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام شده در این حوزه تشریح می­گردد. به طوری که ابتدا به بیان ادبیات موضوع پرداخته می­شود و در پایان سوابق تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور به طور خلاصه بیان می­گردد.

فصل سوم که روش­شناسی پژوهش می­باشد پس از مقدمه­ای کوتاه، به روش تحقیق، معرفی متغیرها و الگوی مفهومی تحقیق، خلاصه­ای از مراحل انجام کار، جامعه و نمونه آماری، ابزار سنجش و نحوه آزمون فرضیات اشاره می­شود.

[۱]. Affective construct

[۲]. Subjective evaluations

[۳]. Hopkins, et al.

[۴]. Soh, et al.

[۵]. Kim, et al.

[۶]. Wolfinberger

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید