دانلود پایان نامه درمورد اعتیاد به بازی رایانه ای


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان

جامعه آماری پژوهش

در پژوهش حاضر جامعه آماری مورد مطالعه در کلیه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد ارسنجان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ تشکیل می دهند.

نمونه مورد مطالعه و شیوه نمونه گیری

حجم نمونه در پژوهش حاضر را تعداد ۴۰۰ نفر از دانشجویان تشکیل دادند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که افراد را به صورت فردی و جداگانه مورد پژوهش قرار دادیم.

 

ابزارها و مقیاس های سنجش

ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات در این پژوهش عبارت بودند از : ۱- پرسش نامه شخصیتی نئوفرم کوتاه برای سنجش ویژگی های شخصیتی پرسشنامه اعتیاد به بازی رایانه ای مشکل دار برای سنجش اعتیاد به بازی رایانه ای ، که در مورد هر یک از آن ها در زیر به طور جداگانه توضیح داده شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ویژگی شخصیت با اعتیاد به بازی رایانه ای در دانشجویان می باشد. و در این راستا می خواهیم ببینیم از لحاظ آماری ویژگی شخصیت چه رابطه ای با اعتیاد به بازی های رایانه ای دارد. به دنبال این هدف، انتظار می رود این پژوهش نقش ویژگی های شخصیت در اعتیاد به بازی رایانه ای را روشن بسازد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید