دانلود پایان نامه درباره معجزه (اعجاز)

محتوای دانلودی موجود در این قسمت از سایت عبارت است :دانلود پایان نامه درباره معجزه (اعجاز)

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

عنوان                                                                               صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 1  

کلیات :   ……………………………………………………………………………………………………… 2

اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………… 2

پیشینه موضوع   ………………………………………………………………………………………………. 2

سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 2

فرضیه    ………………………………………………………………………………………………………… 2

تعریف موضوع   ………………………………………………………………………………………………. 2

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 2

چکیده   ………………………………………………………………………………………………………… 4

فصل اول : بحث لغوی اعجاز ، معجزه درلغت ، ماهیت معجزه ……………………………… 5

معجزه چیست ؟   ……………………………………………………………………………………………… 6

آیامعجزه ممکن است ؟ ……………………………………………………………………………………… 8

آیا معجزه واقع شده است ؟ ………………………………………………………………………………… 10

معجزه چگونه دلالت بر صدق آورنده آن دارد؟ ………………………………………………………… 11

شرایط معجزه …………………………………………………………………………………………………. 12

چگونه معجزه گواه بر صدق ادعای پیامبران می باشد؟ ………………………………………………… 13

معنی لغوی اعجاز …………………………………………………………………………………………….. 14

عجز ……………………………………………………………………………………………………………… 16

معجزه در لغت ………………………………………………………………………………………………… 17

گفتار علمای غرب راجع به معجزه …………………………………………………………………………. 18

معجزه در اصطلاح …………………………………………………………………………………………… 18

معجزه در اصطلاح علوم دینی ……………………………………………………………………………….. 21

فاعل معجزه کیست ؟   ………………………………………………………………………………………. 23

اعجاز و ماهیت آن …………………………………………………………………………………………… 24

اعجاز قرآن  …………………………………………………………………………………………………… 25

اعجاز قرآن فقط از نظر اسلوب کلام یا جهتی دیگر از جهات ، به تنهایی نیست . ………………… 26

عمومیت اعجاز قرآن برای تمامی افراد انس و جن ……………………………………………………… 26

یک پندار غلط ……………………………………………………………………………………………….. 28

نفی شبهات وارد بر اعجاز …………………………………………………………………………………… 29

نخستین آیه نفی اعجاز ……………………………………………………………………………………….. 29

دومین آیه نفی اعجاز………………………………………………………………………………………….. 33

سومین آیه نفی اعجاز ………………………………………………………………………………………… 36

فصل دوم : معجزات حضرت موسی (ع) …………………………………………………………….. 40

معجزات حضرت موسی ( ع ) ……………………………………………………………………………….. 42

معجزات نه گانه حضرت موسی (ع) ……………………………………………………………………….. 45

کوه « حریب » جایگاه اولین ارتباط عمیق موسی (ع) با خدا …………………………………………. 50

اثبات معجزه حضرت موسی (ع) ……………………………………………………………………………. 51

یدبیضاء …………………………………………………………………………………………………………. 62

معجزه سوم …………………………………………………………………………………………………….. 66

دریا شکافته شد………………………………………………………………………………………………… 69

موسی به طور سینا میرود ……………………………………………………………………………………. 71

موسی همان پیامبری است که قومش از وی درخواست کرده اند خدا را ببینند ……………………… 73

فصل سوم : معجزات حضرت عیسی (ع………………………………………………………………. 75

نبوت حضرت عیسی (ع)……………………………………………………………………………………… 76

انواع معجزات حضرت عیسی (ع)…………………………………………………………………………… 78

بیان معجزات حضرت عیسی (ع) در کتاب مسیحیت شناسی …………………………………………… 83

آیات 49الی 52 نساء( راجع به معجزات حضرت عیسی (ع) ………………………………………….. 86

اثبات معجزه دوران نوزادی ( سخن گفتن ) حضرت عیسی (ع)از منظر آیات قرآن کریم …………. 92

فصل چهارم :بررسي معجزات پيامبر اكرم(ص)…………………………………………………….. 100

انواع معجزات پیامبر(ص) ………………………………………………………………………………. 101

اعجاز قرآن …………………………………………………………………………………………………….. 101

قرآن معجزه ادبی ……………………………………………………………………………………………… 103

قرآن معجزه جاودانی …………………………………………………………………………………………. 103

قرآن معجزه انسان ساز ………………………………………………………………………………………. 104

اثبات اعجاز قرآن از دیدگاه قرآن کریم …………………………………………………………………… 105

قرآن معجزه جاودانی پیامبر اسلام(ص) ……………………………………………………………………. 107

نظر شهید مطهری در رابطه با اعجاز قرآن ………………………………………………………………. 111

شق القمر………………………………………………………………………………………………………… 112

ذکر شق القمر در قرآن و اخبار………………………………………………………………………………. 117

حرکت درخت…………………………………………………………………………………………………… 125

معراج پیامبر (ص) …………………………………………………………………………………………….. 130

اثبات مسئله معراج و سیر شبانه پیامبر (ص)………………………………………………………………. 132

غیب گویی………………………………………………………………………………………………………. 137

غیب گویی از دیدگاه آیات قرآن کریم…………………………………………………………………….. 139

یک پیشگویی عجیب………………………………………………………………………………………….. 142

اعجاز قرآن از دریچه علم غیب……………………………………………………………………………… 143

حنانه……………………………………………………………………………………………………………… 145

معجزه ای دیگر……………………………………………………………………………………………….. 146

معجزات روایی پیامبر (ص)(8،9،10،11)………………………………………………………………… 146

بررسی چند نکته:………………………………………………………………………………………………. 150

آیا پیامبر (ص)باید مطابق خواسته مردم معجزه بیاورد؟…………………………………………………. 150

چرا پیامبر (ص)مطابق خواسته های مردم اعجاز نکردند؟……………………………………………….. 153

آیا معجزه دلیل و برهان بر صحت نبوت و رسالت است ؟………………………………………………. 155

چرا قرآن معجزه را « آیه » خوانده است؟…………………………………………………………………. 156

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 158

فهرست منابع و مؤاخذ……………………………………………………………………………………. 160

مقدمه

هر علمي براي اينكه خوب توضيح و تفسير شود و نكات ناشناخته آن روشن شود ، احتياج به مقدمات و لوازمي دارد .

قرآن نيز همانند يك اقيانوس بي كران ، ژرف و مواج است كه پر از حقايق كشف نشده و دره هاي كمياب است . براي رسيدن به اين حقايق و تفسير آنها احتياج به لوازم و مقدماتي است كه اين مقدمات در علم قرآن ، علوم قرآني ناميده مي شدند .

يكي از موضوعاتي كه در زمينه علوم قرآني بسيار مؤثر مي باشد ، بررسي موضوع نبوت و رسالت انبياء است ، كه به نظر محقق بررسي و تطبيق اين موضوع در كتابهاي مختلف مي تواند زمينه را براي درك مفاهيم و علومي مانند اعجاز و معجزات انبياء كه از قرآن كريم ، استخراج   نموده اند را فراهم آورد .

براي درك اين علوم ناچار بايد به كتابهاي علوم قرآني مراجعه كرد ، در اين ميان برخي از كتب علوم قرآني از آوازه و شهرت بيشتري برخوردار مي باشند و بيشتر مورد استفاده ي دانش پژوهان قرار مي گيرند ، از بين اين كتابها مي توان ، به كتاب معجزه ي دكتر شفاهي و تاريخ انبياء ( از آدم تا خاتم ) جناب عمار زاده اشاره كرد .

 

کلــیات

اهميت موضوع :

چنانكه ذكر خواهد شد مسئله اصلي و مهمي كه در انجام اين تحقيق مورد بررسي است چيزي نيست جز آشنايي بيشتر با مسئله ي نبوت و رسالت و همچنين بررسي موردي معجزات انبياء . اهميت اين مسائل مي تواند شبهاتي را كه در مورد اعجاز قرآن و معجزات انبياء در ذهن اقوام گذشته بود روشن سازد .

پيشينه ي موضوع : مباحثي هم چون ، معجزات انبياء و اعجاز قرآن را در بر گرفته و سهل شدن راه درك و فهم و شناخت آنها را بيان نموده كه مي تواند مورد توجه علاقه مندان علوم قرآني قرار   گيرد .

سؤالات تحقيق :

سؤال اصلي : انبياء به چه شيوه هايي تمسك جسته اند ؟

سؤالات فرعي : معجزات انبياء بيشتر در چه زمينه اي بوده است ؟

2 – چه موقع پيامبران از معجزه استفاده مي كردند ؟

3 – معجزه تا چه حد در ايمان آوردن مردم مؤثر بود ؟

فرضيه : معجزه سلاح تدافعي انبياست .

تعريف موضوع : مباحث اصلي اين موضوع بررسي موردي معجزات انبياء و تأثير معجزه بروي افكار بشر در زمانهاي مختلف بوده كه بنده آنها را از كتابهاي مختلف مورد بررسي قرار دادم .

روش تحقيق : از آنجا كه اين تحقيق در نظر دارد به بررسي موضوعاتي از قبيل ، معجزات انبياء و تأثير معجزه و … بپردازد ، روش تحقيق بنده به صورت مطالعه ي كتابخانه اي بوده و با استفاده از فيش برداري ، از كتب كتابخانه تهيه شده سپس اين مطالب در متن اصلي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است .

 

چكيده :

يكي از موضوعات مهمي كه در زمينه ي علوم قرآني مورد بحث قرار گرفته است فعاليت و بررسي در زمينه ي آشنايي با معجزات پيامبران را اعجاز قرآن مي باشد .

تحقيق بنده شامل چهارفصل مي باشد كه در فصل اول ، بحث لغوي و اصطلاحي و گفتار علماي غرب راجع به معجزه – اعجاز و ماهيت آن ، معجزه چيست و چگونه ممكن است ؟ شرايط معجزه … را از منابعي از جمله : مرزهاي اعجاز سيد ابوالقاسم خويي ، معجزه ي دكتر محسن شفاهي ، اعجاز قرآن در نظر اهل بيت (ع) دكتر سيد رضا مؤدب مورد بررسي قرار   داده ام .

در فصل دوم نيز معجزات نه گانه حضرت موسي (ع) از جمله : عصا، يد بيضا ، شكا فتن دريا و … را از طريق آيات قرآن ، تفاسير و كتب مختلف ، از جمله : قاوس قرآن علي اكبر قرشي ، تاريخ انبياء ( از آدم تا خاتم ) مرحوم حسين عمارزاده و همينطور تفسير نمونه ، الميزان – مجمع البيان – جامع البيان و تفسير نور – و همچنين تأثير معجزات حضرت موسي (ع) را بر روي قوم بني اسرائيل مورد بحث و بررسي قرار داده ام .

در فصل سوم ابتدا به نبوت حضرت عيسي (ع) اشاره شده و بعد انواع معجزات آن حضرت را از طريق آيات قرآن ، تفاسير و كتب مختلف از جمله تفسير الميزان ، نمونه ، مجمع البيان و همچنين كتاب مسيحيت شناسي مقايسه اي ، و عيسي (ع) از ديدگاه قرآن مورد بررسي قرار داده ايم . فصل چهارم نيز مشتمل بر انواع معجزات پيامبر (ص) از جمله : قرآن ، شق القمر ، حركت درخت ، حنانه و … مي باشد كه آنها را نيز از تفاسير و كتب مختلف مورد بحث و بررسي قرار داده ايم . پايان اين پروژه نتيجه مباحث گذشته است كه شامل آثار معجزه انبياء ، اهداف معجزه (اصول اعتقادي ) مي باشد .

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 

 دانلود پایان نامه درباره معجزه (اعجاز)

Author: آرتین جوهری

دیدگاهتان را بنویسید