دانلود پایان نامه درباره جهانگردی 210 ص

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه درباره جهانگردی 210 صفحه

پایان نامه مقطع کارشناسی

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

پيشگفتار

در سالهاي اخير در ايران مجموعه هاي بسيار متشكل ازمجموعه هاي فرهنگي – ورزشي – تجاري مخصوص محصولات ودستاوردهاي محلي و فروش مستقيم آنان به مردم ساخته و يا در دست اجراست، ولي در تمام اين مجموعه ها يك خلأيي بين زندگی دلخواه   يك فرد و زندگي اجتماعي او وجود دارد   و اگرچه زندگي خارج از منزل دنيايي متفاوت از درون است . اما همين ايجاد فاصله است كه فرد عدم اعتماد به نفس پيدا مي كند، مي بينيد كه نمي تواند   با محيط ارتباط برقرار كند .

از جمله مسائل حياتي هر شهر، وجود فضاي عمومي مناسب براي گذراندن اوقات شهروندان به شيوه اي بهينهی باشد ، فضاهايي كه هم زمان زيبايي هاي بصري و معماري ، سازمان دهي مناسب فضايي ، وجود عملكردهاي مورد نياز انسان امروزي را براي گذراندن مفيد و بهينه ی وقت وارضاي رواني و منطقي او در
بهره وري از اين فضا   را در بر داشته باشد و بخشي از نيازهاي او را به هنگام خستگي از كار و تجربه ي فضاهاي كسل كننده و پر ترافيك و شلوغ شهري برآورده سازند. عدم وجود فضاهايي به اين منظور در شهرهاي ما به جايي رسانده كه براي گذران   اوقات استراحت خود يا به سرگرداني در خيابان هاي شلوغ و پرترافيك   و پردود شهر روي مي آورند   و يا در گريز از خستگي فضاي كار و يا عادت ، كسالت خانه ،   به چهار ديواري هاي بسته ديگري نظير سينما ، تئاتر ، كافي شاپ و رستوران …. پناه مي برند. يك فضاي   تعريف شده تفريحي مي تواند   فضاي   صميمي و پر تحركي براي فرد باشد و خلاء   ارتباط   با اجتماع را نيز برطرف كند . جذابيتي   كه بسياري از مناطق   شهر تبريز و يا هر شهر ديگر ايراني كه خود داراي قدمتي تاريخي با ويژگيهاي اجتماعي و مردمي با آداب اجتماعي و رسومات خاص مي باشند. فضاهاي ايجاد شده آن منطقه داراي جذابيت هاي برجسته و منحصر به فرد ميشود.

در نظر گرفتن اين سايت با عناصر ثابت درون خود مانند درياچه درختان كهنسال كه بر اساس يك نظم طبيعي و خاص كاشته شده يا روييده اند. پستي و بلندي هايي كه شيبهاي نا منظم و جذابي بوجود آورده، بطوريكه طرح به عنوان يك عنصر اصلي دركنار اين عناصر ثابت مي خواهد جا باز كند.

حفظ مستمر و تضمين بقاء سيماهاي طبيعي منحصر به فرد از هجوم كاربري هاي بي رويه در سايت مورد نظر گسترش فضاي سبز در شيبهاي مجاور درياچه ، جلوگيري از هرگونه بهره برداري يا دخالتهاي   انساني زيان آور كه موجوديت طبيعي منطقه را به مخاطره مي اندازد و فراهم آوري فضاهاي همگاني با مناظر زيبا براي گذراندن اوقات فراغت هدف اينجانب در طرح خواهد بود.

 


مفاهیم و مطالعات اولیه

1- مفاهيم و اشكال جهانگردي

جهانگردي Tourism عبارت از فعاليتهای افرادي كه براي استراحت، كار و ديگر دلايل به خارج از محيط خويش سفر كرده و حداكثر براي يكسال متوالي در آنجا اقامت مي كنند.

1-1) اشکال جهانگردی:

در مورد هر كشور مشخص اشكال زير از جهانگردي را مي توان از هم متمايز ساخت:

الف) جهانگردي بومي: افراد مقيم يك منطقه كه تنها در داخل همان منطقه سفر مي كنند. (domestic tourism)

ب) جهانگردي دورن مرزي : افراد غير مقيم يك منطقه که در همان منطقه سفر مي كنند. (inbound tourism)

 • جهانگردي برون مرزي : افراد مقيم يك منطقه كه به منطقه اي ديگر سفر مي كنند. ( outbound tourism)

د) جهانگردان داخلي: جهانگردي بومي ودرون مرزي را در بر
مي گيرد (internal touism)

هـ ) جهانگردي ملي: جهانگردي بومي و برون مرزي را شامل مي شود. Natinal tourism))

و) جهانگردي بين المللي : شامل جهانگردي درون مرزی و برون مرزي (international tourism)

به بياني ديگر تمام مسافراني (travelers) كه به جهان گردي
مي پردازند ديدارگر visitorers  اطلاق مي شود. ديدارگر نيز بر حسب گذراندن حداقل يك شب دراقامتگاه خصوصي يا عمومي محل مورد بازديد به شرح زير طبقه بندي ميشود.

2-1) انواع جهانگردي و انگیزه جهانگردان

جهانگردي عموما باهدفي خاص صورت ميگيرد و شناخت انواع جهانگردي بر اساس اهدافش در بحث انگيزش جهانگردي حائز اهميت است. انگيزة جهانگردان را در شش نوع مي توان طبقه بندي كرد:

الف – جهانگردان قومي: اين نوع جهانگردي به منظور مشاهده سبك زندگي افراد بومي واقوام مختلف سفر مي كنند و فعاليتهاي رايج آن شامل ديدار از منازل افراد بومي، حضور در اعياد و جشنها و يا شركت در مراسم مذهبي آنهاست.

ب – جهانگردي هنري: آشنايي با هنر ملل ديگر مهمترين هدف اين جهانگردي است . شناختن هنرهاي دستي، موسيقي، تماشاي تئاتر و نمايشهاي ملل و اقوام مختلف از فعاليتهاي مورد علاقة چنين جهانگردان است.

ج – جهانگردان تاريخي : بازديد از موزه ها ، مساجد، كليساها و ابنيه تاريخي كه خود يادآور شكوه و عظمت مناطق باستاني است از فعاليتهاي ويژة اين جهانگردان مي باشد.

د – جهانگردان طبيعت گرا: سفر به نقاط دور دست تايافتن مكان مورد علاقه (مانند جهانگردان قومي) وتاكيد بر جاذبه هاي طبيعي ومحيطي از فعاليتهاي   جهانگردان   طبيعت گراست. اين جهانگردان علاقمند به شگفتيهاي جهان چون آبشارها، جنگلها، كوهستانها، درياچه ها و ساير جاذبه هاي طبيعي هستند و فعاليتهاي آنان شامل ديدار از چنين محيطها و لذت بردن از جلوه هاي طبيعت است.

هـ جهانگردان تفريحي : هدف اصلي اين جهانگردان استراحت و تفريح است و سفر به مناطقي با تسهيلاتي براي بهره برداري مورد توجه آنان بشمار مي رود.

و – جهانگردان   كاري : مقصود اصلي چنين جهانگرداني انجام بخشي ازحرفه و كار خود در مقصد بوده و چنين جهانگردان مي كوشند تا فرصتهاي ديگري فراهم نمايند تا ضمن بهره گيري ازمسافرت به تفريح و تفنن و استراحت نيز بپردازند.

 

2- جهانگردي و صنعت توريسم

فرهنگ ازنظر علم مردم شناسي مجموعه اي ازشناخت ها ، اعتقادات و ارزشها و تعليمات اجتماعي را در بر مي گيرد و همزمان شيوه هاي رفتاري مردم را نيز شامل مي شود. جشنها و مراسم مردمي ، مطالعه ، ديدن فيلم ، ورزش و … همگي جزء رفتارهاي مردمي اند . جملگي اين رفتار ها كم و بيش به يك آموزش عمومي ونوعي ازصنعت تبديل شده‌اند. جهانگردي نيز به نوبة خود يكي از شيوه هاي فرهنگي مربوط به رفتارهاي مردم است و ميدان فعاليت و حوزة عمل آن هر لحظه در حال گسترش و تكوين است. در حقيقت مي توان ادعا نمود كه تمامي فرهنگها به بخشي ازجهانگردي منتج مي شوند.

 

1-2) علل و انگيزه هاي جهانگردي و اهداف آن

شيوه تازه زندگي تحميلي، جهانگردي را بعنوان ضرورتي محسوس و حتمي براي حيات فيزيكي و رواني ارائه نموده است كه از علت يابي و انگيزه هاي كلي آن ناشي ميشود. اگر انگيزه هاي و علت يابي ها پاسخگوي نيازهايي چون نياز به سياحت ، امنيت، آزادي و خود تاييدي باشد مي توان علل جهانگردي را در موارد زير جمع بندي كرد:

 • سلامت فيزيكي
 • گريز   و رهايي بعنوان ضرورتي حتمي در جهت ايجاد سلامت عقلي
 • تفريح و استراحت بعنوان رفتاري مشترك با جميع مردم
 • رهايي از محيط كار
 • رهايي از فشار زندگي روزمره(فرارازحركات معمولي روزانه)
 • رهايي از زندگي سرشار از تشنج شهر نشيني
 • در مجموع جهانگردي مي تواند سه كار عمده به انجام برساند :
 • استراحت تفريح ، پيشرفت

2-2) جهانگردي واوقات فراغت

جهانگردي به معني اخص كلمه با در اختيار بودن «ايام فراغت» ارتباط مستقيم دارد. اوقات   فراغت نمايانگر فضايي از فعاليت فردي و جمعي است كه معمولا ازساير فعاليتها برتر نمي باشد، بلكه مجموعه اي از تفرجهاست. با اينهمه گفتني است كه ايام فراغت سرماية عظيمي است براي افراد و جامعه. جهانگردي موقعيتي است كه جوابگوي يك سلسله   نيازهاي فردي و اجتماعي است و از طريق منشاء اصلي خود «جامعه صنعتي» مورد تاييد است. در حقيقت جامعه صنعتي بر روي زندگي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و مذهبي انسان تاثير عميق گذاشته است و يكي از مهمترين اين تحولات اشاعة جهانگردي فردي و گروهي است. بزبان ساده تر جهانگردي را مي توان در قالبهاي زير مشخص نمود:

الف- بعنوان   موقعيتي براي گذراندن تعطيلات   به منظور بازيابي انرژي از دست رفته كه ايام فراغت نيز ضرورت خويش را در قالب آن مي نماياند. علاوه بر آن بعنوان عامل ايجاد تعادل وتوازن نيز متجلي مي گردد كه اين پديده چه از طريق   ايجاد تعادل در نوع كار و چه از طريق   فرار از زندگي متشنج و توانفرسا خود نمايي ميكند . بدينسان معلوم ميشود كه جهانگردي مستقيماً و بموازات گسترش و توسعه ، «صنعت» و «خدمات» پيشرفت كرده است.

ب- بعنوان موقعيتي در جهت رشد فرهنگي كه جهانگردي سازمان يافته موقعيت معتبر و والايي در جهت رسيدن به اهداف فرهنگي است، زيرا جهانگردي همزمان پذيرنده و آوردنده ارزشها و معيارهاي جديد ومدرن است.

3-2) جهانگردی روستايي

طي سالهاي اخير ، جهانگردي روستايي بعنوان يك پديدة قابل اعتنا در صنعت جهانگردي مطرح شده است . اما گسترش آن در كشورهاي مخلف بايد با درنظر گرفتن زمينه هاي مناسب و انجام كارهاي تحقيقاتي صورت گيرد.

روستاهاي كشور   از نظر موقعيت و امكانات بالقوه و بالفعل درسه گروه به شرح زير قابل تعريف هستند:

 • گروه اول روستاهايي هستند كه به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايي مورد توجه هستند.
 • گروه دوم روستاهايي هستند كه داراي امتيازات قابل توجهي ازنظر جاذبه هاي سياحتي هستند، اما به لحاظ موقعيت جغرافيايي در معرض بازديدهاي مستمر از سوي شهر نشينان قرار نمي گيرند.
 • گروه سوم روستاهايي را تشكيل مي دهند كه خود و يا
  منطقه اي كه درآن قرار دارند داراي جاذبة سياحتي بوده و از اين رو بقولي مورد لطف جوامع شهري و به تعبيري   درمعرض تخريب اجتماعي و زير بنايي ناشي ازدادو ستد هاي تعريف نشدة شهر نشينان قرار دارند.

  • جهانگردي و آب وهوا
 • بدون شك كشورهايي كه جاذب توريست هستند در فصول معيني براي جهانگردی مناسبند. درحقيقت آب و هوا باعث فصلي بودن پديده جهانگردي است. آب وهواي درزندگي اقتصادي، اجتماعي وجهانگردي موثر مي باشد و در فصولي كه آب و هوا مناسب است جاذبة جهانگردي بيشتر است .
 • كشور ايران با واقع شدن درعرض جغرافيايي ميانه داراي آب و هواي معتدل و مناسب بوده و با داشتن جذابيت هاي متنوع از جمله كشورهاي مهم در جذب توريست و جهانگرد بشمار مي رود.
  • تاريخچه و بررسي ، صنعت توريسم در ايران

ايران از لحاظ صنعت توريسم به معناي اعم و جهانگردي در منطقه خاورميانه به معناي اخص موقعيتي حساس و ممتاز را دارا بوده و از قديم الايام همواره مورد توجه جهانگردان بوده ا ست.

اسناد و مدارك موجود نشان دهندة اين مطلب است كه از دوران پيش از اسلام بعضي ازيونانيان و روميان به ايران سفر مي كردند. اما تا قبل از جنگ جهاني دوم، جهانگردي در ايران چندان رونقي نداشته ومحدود به سياحان و نويسندگاني بود كه براي مطالعه و يا تحقيق به ايران سفر مي كردند و از خود آثاري به نام «سفرنامه» به جاي مي گذاشتند

پس از جنگ جهاني دوم بعلت ايجاد راههاي ارتباطي و وسايل مسافرت و ديگر تسهيلات توريستي، ايران بصورت يكي از كشورهاي پذيرايي جهانگردان خارجي درآمد.

ايران كشوري چهار فصل با وسعتي در حدود 165 هزار كيلومتر مربع   و با آب وهوایي متنوع و گوناگون از لحاظ جاذبه هاي توريستي يكي از 10 كشور بزرگ جهان محسوب مي شود.

ايران از تاريخ و فرهنگي بسيار كهن برخوردار بوده و هر نقطه از آن داراي جاذبه هاي توريستي بسيار است كه با برنامه ريزي و ايجاد امكانات درجهت توريست مي توان همه ساله درآمدهاي بسياري از اين صنعت بدست آورد.

6-2) اهداف توسعه صنعت توريسم در ايران

الف – تعادل فرهنگي بين كشورها

ب – تحكيم روابط بين كشورها

ج – كسب در آمد اقتصادي

د – الگوي توسعة مناطق محروم در مناطقي كه به لحاظ كشاورزي و صنعتي اشباع شده اند براي تامين اشتغال نيروي بيكار مي توان جهانگردي را بسط داد.

هـ) توزيع عادلانة ثروت : با گسترش جهانگردي ، درآمد كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه منتقل ميشود.

   و ) پر كردن اوقات فراغت

 • اشتغال زايي

 

3) اوقات فراغت و تفريح

1-3) مفهوم اوقات فراغت وارزيابي آن

فرهنگ جامعه شناسي ما «اوقات فراغت» را چنين تعريف ميكند . فراغت عبارت است از وقت آزادي كه پس ازانجام وظايف واعمال زندگي بدست مي آيد. اوقات فراغت را گاه اوقات آزاد و گاه اوقات بيكاري و يا فرصت و زماني كه پس از انجام رسانيدن كار و شغل روزانه باقي مي ماند دانسته اند.

فراغت فعاليتي است كه صرفنظر از وظايف شغلي خانوادگي ، اجتماعي فرد به ميل خود و بمنظور استراحت و تجديد قوا و سرگرمي و يا وسيع تر ساختن دانش واعمال استعدادهاي خلاقة وجودش   به انجام آن مي پردازد . در اوقات فراغت فرد همان
مي كند كه مي خواهد   درواقع اين گفته بيش از تمام تعاريف بالا معني اوقات فراغت را روشن مي سازد.

اوقات فراغت الزاما به معني   افزايش ايام تنبلي و بيكاري تعبير نمي شود بلكه موقعيتي است براي «تبادل حقيقي و موثر كمال انسانيت» فرد مي تواند   در پاره اي از اين لحظات آزادانه در جهت ترقي خويش و بهبود شرايط همگان نقش سازنده را ايفا نمايد.

در زبان فارسي معمولا بجاي فراغت كلمة تفريح را بكار
مي برند. از بدست آوردن   خوشي و لذت و فراغت به معناي آسايش، آسودگي، استراحت و آرامش   بكار رفته است اما اين معاني بهيچ وجه مفهوم فراغت نيست و نمي تواند حتي بخش اعظم تعريفي باشد كه از فراغت ميشود.

فرانسويها با بهره گيري ازواژه loisir و انگليسي ها با به خدمت گرفتن لغت leisure اوقات فراغت را چنين تشريح كرده اند:

فرصت و زماني   كه پس از انجام رساندن كار و شغل روزانه به هدف تامين نيازهاي انسان باقي مي ماند. اوقات فراغت را در چهار دسته مي‌توان مورد ارزيابي قرار داد:

الف) فراغت يك شيوة رفتار است كه مي توان آن را در هر نوع فعاليتي يافت حتي در كار شغلي، مثلا   مي توان ضمن كاركردن به موسيقي گوش كرد. اين ديدگاه   بيشتر روان شناسان است تا جامعه شناسانه .

ب) فراغت را مي توان تنها نسبت به كار شغلي سنجيد و فراغت را به معني كارنكردن دانست. اين ديدگاه اقتصادي فراغت است.

ج) سومين ديدگاه ، اجباري هاي خانوادگي را نيز از فرا غت مجزا می کند و بهنگام فراغت شخص هم از كار شغلي و هم از كار خانگي آسوده است.

د) چهارمين ديدگاه نسبت به اوقات فراغت بيانگر مدت زماني است كه بوسيله جامعه برحسب رهايي از اجبارهاي شغلي، خانوادگي، مذهبي و سياسي به فرد اعطا مي شود.

پس اوقات فراغت مدت زماني است كه شخص به استراحت ، براي رفع خستگي، به تفريح براي رفع كسالت و دلتنگي و يا فعاليتهاي انتخابي براي رشد وتوسعه ظرفيتهاي جسمي و روحي خود مي پردازد.

 

2-3) تفريح و اوقات فراغت بعنوان يك مسئله اجتماعي كنوني

بر اثر كاهش ساعات كار طي سالهاي اخير، تفريح يا اوقات فراغت تبديل به يك مسئلة اجتماعي گرديده و توجه بسياري ازمحققان را به خود معطوف داشته است. مطالعات اين دانشمندان نشان مي دهد مادام كه نتوانستيم به طور عاقلانه اوقات روز افزون بيكاري خودمان را بسر بريم . چه در فرهنگ   و چه در شخصيت ما اختلافي روي خواهد داد.

افراد بشر، طبعا همواره مايل به داشتن اوقات بيكاري بيشتر بوده اند. ليكن اینك مواجه با اين خطر شده اند كه اوقات فراغتشان بيشتر از آن است كه در خور آنند و بيم آن مي رود كه بر اثر عدم توانايي افراد اين اوقات به طور عاقلانه خطرات بزرگي براي خودشان و جامعه به وجود آورند   و به همين جهت است كه مسئله گذراندن ساعات بيكاري امروز يكي از دشوارترين مسايلي است كه تاكنون   اكثر ملل جهان به ويژه باختريان با آن مواجه مي باشند.

جرج لوند برگ در كتاب خود به نام «بي كاري و مطالعه آن در حومه» چنين مي نگارد: ايام فراغت عبارت از ايامي است كه طي آن ما از روشن ترين و رسمي ترين وظايف خود كه براي انجام شان مزد مي‌گيريم و يا اينكه ملزم به انجام آن هستيم آزاد باشيم. مسئله بيكاري بر اثر پيشرفت اختراعات كه بيش از پيش كار انسان را کم كرده اند به وجود آمده ا ست.

تحقيقات عملي روشن مي كند كه انسان اوقات بي كاري خود را چگونه با حداكثر استفاده بر سر برد و چگونگي استفاده از اوقات بيكاري تا اندازه اي كيفيت تمدن ملتها را روشن مي كند.

هنري پرات فرچايلد ، جامعه شناس خاطر نشان مي كند. ما به يك مرحله از مدنيت رسيده ايم كه درآن مفهوم بيكاري مانند روش مانسبت به كار و فلسفه   مانسبت به زندگي بايدمورد تجديد نظر كامل قرار گيرد . ايام بيكاري ايامي كه بايد به خوشي و تفريح بگذرد تنها زماني حاصل است كه زندگي را شايسته زندگي كردن مي سازد و ايام ديگر را ما تنها ازآن لحاظ تحمل مي كنيم كه در غني ساختن و با ارزش كردن ايام بي كاري و فراغت ما اثر دارند.

 

3-3) پژوهش درمورد سير تاريخي تفريح درايران

همانطوري كه ذكر شد عوامل موثري كه موجب تعيين نوع تفريحات هر ملت و قومي ميشود عبارتست از :

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

دانلود پایان نامه درباره جهانگردی 210 ص

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید