دانلود تحقیق :تلاش در جهت شناساندن فرهنگ و تمدن پر بار و غني ايل كلهر

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:تلاش در جهت شناساندن فرهنگ و تمدن پر بار و غني ايل كلهر

طرح مساله؛

بي­شك ايل كلهر يكي از بزرگترين ايلات كشورمان ايران است. اين ايل به زبان كردي تكلم مي­كنند و جمعيت و سرزمين وسيعي را از مناطق غرب در قلمرو خود دارند و از آغاز تشكيل حكومت و تمدن در كوهپايه­هاي زاگرس سكني داشته­اند و در سير تطور تاريخي همواره از مرزبانان وطن دوست ايران زمين بوده­اند فراز و نشيب­ها و پستي و بلندي­هايي كه اين ايل در طول حيات خود با آن دسته و پنجه نرم كرده­اند و سرد و گرم آنرا چشيده­اند. باعث شده است كه اين ايل از تاريخي عظيم و حوادثي بس مهم در طول حيات خود برخوردار باشد و از آنها مردماني صاحب تمدن و فرهنگ غني بارور كند. لذا براي آگاهي يافتن از آداب و رسوم و سنن گذشته آن كه ميراث­دار هويت مردمان ايل مي­باشد بايد به تحقيق و پژوهش پرداخت و سزاوار است كه قلم به دستان گذشته ايل كلهر حوصله به خرج دهند و به دور از هرگونه قوم مداري وقايع گذشته آن را بر صفحه كاغذ به رشته تحرير درآورند و آنرا براي هميشه در تاريخ ملت ايران زمين يادگار گذارند.

اما متأسفانه ما در اين مورد كمتر شاهد كسي هستيم كه بر خود واجب دانسته باشد و در اين وادي قلم زده باشد. اگر هم كساني باشند كه راجع به اوضاع و احوال اين ايل اطلاعاتي داشته باشند نمي­خواهند يا حوصله آنرا ندارند كه اندوخته­هاي خود را به رشته تحرير بكشند و آنرا در اختيار مشتاقان و دوست داران تاريخ محلي بگذارند تا در اين وادي نام و ياد و خاطره گرد مردمان كرد در تاريخ ملت ايران ثبت و ضبط شود.

بنابراين بنده بر خود واجب دانسته كه با توجه به تعهدي كه به تاريخ ايل كلهر داشته­ام تلاش كنم كه بتوانم حداكثر اطلاعاتي را در حد وسع و توان باشد را در مورد تاريخ و گذشته اين ايل جمع­آوري كنم.

بنابراين در اين كار تحقيقي سعي شده كه با جمع­آوري اطلاعاتي هر چند مختصر بتوانم خدمتي ولو اندك نمايم تا همواره خاطرات و حماسه و رشادت­هاي سواران زبده و مردمان قهرمان اين ايل در ورطه فراموشي نيفتد. بنابراين باتوجه به اين اندوخته­ها و اطلاعاتي كه از بزرگان ايل بدست آمده است و همچنين كتابها و منابع و محدودي كه موجود است، اطلاعاتي را جمع­آوري نماييم.

تعريف مفاهيم:

براي ايل تعاريف متعددي شده است كه در اين تحقيق تلاش شده است كه به چند نمونه از آنها پرداخته شود. در زبان فارسي و جامعه ما ايل اصطلاحي است كه از زبانهاي بيگانه گرفته شده است. چنانچه ايل لغتي است تركي كه به معني طايفه، قبيله، عشيره، و قوم، جماعت، الوس و ايويماق آمده است و در معني اولاد و تبار نيز در عرف عشاير بكار مي­رود.

بنا به تعريف فسائي در فارسنامه: در ايل مردماني را گويند كه در تمام سال در بيابانهاي، در چادرها، زندگي مي­كنند. و از گرمسيرات و سردسيرات مرحله الشتاء الصيف نمايند.

همچنين در تعريف ديگر از ايل آمده است: «ايل عبارت است از اجتماعي از مردم كه داراي خصوصيات نژادي مشابه بوده و روابط بين افراد براساس رابطه خويشاوندي استوار است و داراي اقتصاد محدود مبتني بر شيوه توليد دامي كه براي تنظيم سازمان اين جامعه ناگزير به كوچ و حركت فصلي است».

همچنين در تعريف ديگر از ايل، آنرا جماعتي كه سازمان اجتماعي آن قبيله­اي شيوه معيشت آن دامداري و شيوه زيست آن كوچ نشيني است و يك واحد مستقل اجتماعي فرهنگي تلقي مي­شود تعريف كرده­اند.

از ميان مردم شناسان ايران مرحوم دكتر افشار نادري سه ملاك عمده (دو ملاك عيني و يك ملاك ذهني) از ويژگي­هاي جامعه ايلي دانسته است.

الف؛ وجود ساختمان ايلي: (طايفه و تيره و …)،

ب؛ سرزمين مشترك،

ج؛ آگاهي افراد به عضويت خود در ايل (همه افراد مي­دانند به كدام طايفه و تيره و اولاد تعلق دارند. همچنين وي چندين ملاك فرعي از جمله پرورش دام و زراعت محدود، كوچ، سياه چادر را نيز براي جامعه­اي ايلي در نظر گرفته است به هر صورت مفهوم ايل در ايران بايستي تمامي طوايف و عشايري را در برگيرد كه افزون بر داشتن قلمرو معين داراي ساخت اجتماعي، سياسي و شيوه معيشت مبتني بر توليدات دامي و كشاورزي محدود و نظام كوچ با يكجا نشيني باشد.

با اين اعتبار تعريف جامع و مانع از ايل عبارت است از:

«اجتماعي از مردم با خصوصيات مشابه و در سرزميني معين. عضويت افراد آگاهانه و براساس رابطه مستحكم خويشاوندي استوار و داراي اقتصادي محدود مبتني بر يك يا دو شيوه توليد (دامي- كشاورزي) و نظام زندگي كوچ يا يكجا نشيني با ساخت اجتماعي، سياسي و فرهنگي ويژه»

ساخت اجتماعي ايل:

ساخت اجتماعي عشاير در ايران به طور كلي براساس نظام خويشاوندي و نظام پدر تباري استوار است. و در اين نظام هويت و نسبت فرد در رابطه با پدر تعيين مي­گردد. و اين نظام به عنوان مهمترين عامل تشكيل دهنده يك ايل بشمار مي­ رود.

ساخت اجتماعي ايل داراي اجزايي مي­باشد كه در ذيل به آن پرداخته مي­شود:

  • طايفه؛ واحدي اجتماعي، سياسي است كه لزوماً بر اساس نظام خويشاوندي واحد و نياي مشترك نيست. بلكه مي­تواند بر اساس خويشاوندي پدر تباري باشد و يا در اثر همبستگي و اتحادي سياسي و نظامي و اجتماعي بـا گروههاي غير خويشاوند تشكيل شده باشد. اگر تيره­هاي يك طايفه داراي يك نياي مشترك حقيقي يا دودماني باشند طايفه به نام او ناميده مي­شود مانند طايفه «باون پور» ايل كلهر. همچنين طايفه گاهي اوقات اسم خود را از محل يا مكان محل زيست مأخوذ مي­كند مانند طايفه دره شوري از ايل قشقايي كه نام خود را از محل گرفته است.
  • تيره؛ تيره اجتماع گروه هم خويشاوند كه به يك نياي مشترك حقيقي و يا آرماني وابسته باشد گفته مي­شود و به نام او ناميده مي­شود. و از يك همبستگي تاريخي- سياسي و فرهنگي ايلي برخوردار است. هر تيره معمولا به نام باني آن كه پنج تا هشت پشت آن مي­زيسته است شناخته مي­شود. تيره مي­تواند علاوه بـر اعضاي اصلي خـود تعدادي از خانواده­هاي تيره­هاي ديگر را به عللي چون جنگ، خشك­سالي و قحطي و … در خود جاي دهد.
  • اولاد؛ بزرگترين واحد غير رسمي و خويشاوندي و سببي و نسبي حقيقي است كه به صورت خانواده پيوسته و گسترده مي­باشد و خانواده­ها با درآمد و ثروت متفاوت را در خود جاي مي­دهد. و تقسيمات ذهني سازمان ايل در اين سطح عينيت مي­يابد.
  • تش؛ واحد پدر تباري حقيقي است كه اعضاي آن معمولا عموزاده و برادرها هستند كه عمدتاً بستگان درجه يك تا سه در آن جاي مي­گيرد. به طور كلي تش خانواده گسترده­اي است كه حداقل چهار نسل را در بر مي­گيرد.
  • مال؛ مال كوچكترين واحد اقتصادي، اجتماعي و سياسي در سازمان ايلي است مبتني است بر رابطه همخوني و همجواري خانواده­هايي يك اولاد يا يك تش. بين ايل خانواده­ها پيوستگي عميق خويشاوندي حكم فرما است. مال متغيير است و به دنبال مرتع در حال جابه­­جايي است و تعلق افراد به مال، تنش، تيره، طايفه و ايل و مرتع و سرزمين مشترك و خويشاوندي نسبي و تعهد افراد به يكديگر پيوندهايي است كه افراد يك مال را گرد هم در مي­آورد.
  • تخماره؛ از اصطلاحات عشايري ايل كلهر است در مفهوم خانواده پدر سري گسترده كه از چندين هوز تشكيل شده است.
  • هوز؛ از اصطلاحات سازمان اجتماعي سنتي ايل شكاك از ايلات كرد آذربايجان غربي و ايلات كرد كرمانشاهان درمفهوم خانواده (مال).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : تلاش در جهت شناساندن فرهنگ و تمدن پر بار و غني ايل كلهر