دانلود پایان نامه تفاوت دانشجویان راست دست و چپ دست در سبک های شناختی


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری

اين پژوهش در قالب يك روش تحقيق غیرآزمایشی انجام شد. به اين منظور نمونه اي به حجم ۹۰ نفر آزمودني ( ۴۳ نفر چپ دست ، ۴۷ نفر راست دست ) از بين دانشجويان دانشگاه خوارزمي و با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شد. بدين صورت كه با در نظر گرفتن كلاس به عنوان واحد نمونه گيري و با توجه به تعداد دانشجويان هر دانشكده، چند ياچندين كلاس از هر دانشكده انتخاب شد.

۳-۴- ابزارهای پژوهش

در این تحقیق از پرسشنامه های زیر برای گردآوری داده ها استفاده شده است:

۱-پرسشنامه مشخصات كلي.

۲-پرسشنامه سبک یادگیری کلب.

۳-پرسشنامه  بوفارد.

۴-پرسشنامه دست برتری چاپمن و چاپمن.

۳-۴-۱-پرسشنامه مشخصات كلي

 اين پرسشنامه براي بدست آوردن اطلاعات عمومي شامل سن ،رشته ي تحصيلي و جنس دانشجويان مي باشد كه در ابنداي آزمون دست برتري گنجانده شده است.

۳-۵-۲-پرسشنامه سبک های شناختی

برای اندازه گیری سبک شناختي، از پرسشنامه ی سبک یادگیری کلب (۱۹۸۵) استفاده می شود. در این پرسشنامه که شیوه های یادگیری افراد مشخص می شود دوازده ماده موجود است. پرسشنامه کلب ۱۲ سوال و هر سوال آن ۴ گزینه دارد: تجربه ی عینی[۱]CE، مشاهده ی تاملی[۲] (RD)، مفهوم سازی انتزاعی[۳] (AC) و آزمایشگری فعال[۴] (AE) .حسیني لرگانی (۱۳۷۷)از طریق تحلیل عوامل داده ها، روایی آزمون را تایید کرده است. کلب در سال ۱۹۸۵ ضریب پایایی[۵] پرسشنامه اش را با استفاده از آلفاي کرونباخ به صورت زیر گزارش داده است:

آزمایشگری فعال ۷۸/۰=AE، مفهوم سازی انتزاعی ۸۳%=AC، مشاهده ی تأملی ۷۳%= RD، تجربه ی عینی ۸۳%=CE همچنین حسیني لرگانی اعتبار این آزمون را با آلفاي کرونباخ به شرح زیر بیان کرده است. آزمایشگری فعال ۷۲%=AE، مفهوم سازی انتزاعی ۷۶%=AC، مشاهده ی تأملی ۶۴%=RD، تجربه ی عینی ۶۸%=CE. (به نقل از بیگی ،۱۳۸۸)

[۱]– concrete Experience

[۲]– Reflective obserration

[۳]– Abstact conceptualization

[۴]– Active Experientation

[۵]– Relibility

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست در سبک های شناختی تفاوت وجود دارد؟

۲- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست درمیزان خودتنظیمی یادگیری تفاوت وجود دارد؟

۳- آیا بین نوع دست برتری و سبک های شناختی رابطه وجود دارد؟

۴- آیا بین نوع دست برتری و خود تنظیمی رابطه وجود دارد؟

۵- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی واگرا گرایش دارند؟

۶- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی همگرا گرایش دارند؟

۷- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی جذب کننده گرایش دارند؟

۸- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی انطباق کننده گرایش دارند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید