دانلود پایان نامه تاثیر اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی


متغیرهای تعدیل­کننده:

متغیرهای تعدیل­کننده این پژوهش، مکانیزم­های حاکمیت شرکتیاست که شامل مواردذیل است:

۱-۸-۳-۱)درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره[۱]):این متغیر از طریق نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره در پایان دوره مالی محاسبه می­شود.

۱-۸-۳-۲) دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره[۲]: این متغیر یک متغیر مجازی است و در صورتی که مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره در طی دوره مالی، یکی نباشند، مقدار این متغیر برابر با ۱ فرض می­شود و در غیر این صورت مقدار آن ۰ خواهد بود.

۱-۸-۳-۳)درصد مالکیت نهادی[۳]: مالکیت نهادی، دربرگیرنده تعداد سهام عادی شرکت است که دراختیارسرمایه­گذاران نهادی (سرمایه­گذاران بزرگ نظیر بانک­ها،  شرکت­های بیمه و شرکت­های سرمایه­گذاری) قرار دارد. برای محاسبه درصد مالکیت نهادی در هر شرکت، تعداد سهام مالکیت نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت، در پایان دوره مالی تقسیم خواهد شد.

 

۱-۸-۴) متغیرهای کنترلی:

از متغیرهای کنترلی ذیل به عنوان سایر عوامل مؤثر بر محافظه­کاری استفاده می­گردد:

۱-۸-۴-۱)نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام[۴]:به منظور محاسبه این نسبت، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام از حاصل ضرب تعداد سهام در قیمت بازار هر سهم در پایان دوره مالی استفاده و سپس بر ارزش دفتری کل حقوق صاحبان سهام تقسیم می­شود.

۱-۸-۴-۲)اهرم مالی[۵]: برای محاسبه اهرم مالی از نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در پایان سال مالی استفاده می­گردد.

۱-۸-۴-۳) اندازه شرکت[۶]:جهت محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی کل دارایی­ها در پایان سال مالی استفاده می­گردد.

[۱]BoardIndependence (BI)

[۲]Duality

[۳]Institutional Ownership (IO)

[۴]Market to Book Value (MTB)

[۵]Leverage (LEV)

[۵]SIZE

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید