دانلود پایان نامه تأثیر مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانوادگی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه پیام نور

مرکز زابل

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی علوم اجتماعی

 

موضوع:

تأثیر مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانوادگی

استاد:

جناب آقای مسعود اویسی

سال تحصیلی 93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                 فهرست مطالب

صفحهعنوان
فصل اول: کلیات تحقیق
21-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….
31-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………….
41-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………….
41-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………..
41-5- سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………
51-6- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………….
51-7- محدودیت ها مشکلات………………………………………………………………………….
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
72-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..
82-2- مفهوم مشارکت…………………………………………………………………………………….
92-3- انواع مشارکت………………………………………………………………………………………
92-3-1- مشارکت اجتماعی………………………………………………………………………………
92-3-2- مشارکت سیاسی………………………………………………………………………………
92-3-3- مشارکت اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………..
102-3-4-  مشارکت فرهنگی…………………………………………………………………………….
112-3-5-مشارکت روانی…………………………………………………………………………………
112-4- نقش زن در زندگی…………………………………………………………………………………
122-5- نقش زن در جامعه………………………………………………………………………………….
122-6- تداوم مسئولیت در بستر اجتماع……………………………………………………………….
132-7- نقش زنان در جنبش مشروطیت ……………………………………………………………….
14 2-8- زنان و توسعه کشاورزی…………………………………………………………………………
162-9- جایگاه و پایگاه زن در توسعه……………………………………………………………
172-10- راهکارهایی در بهره گیری از مشارکت اجتماعی زنان ……………………………….
182-11- حقوق فردی و خانوادگی …………………………………………………………………………………………………..
192-12-  منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری  اسلامی ایران …………………..
192-13- اهمیت زن در اسلام…………………………………………………………………………….
202-14- ضرورت بررسی تعارض های شغلی خانوادگی……………………………………………
202-15- زنان در محل کار…………………………………………………………………………………
212-16- مقام انسانی زن از نظر قرآن……………………………………………………………………
212-17- فلسفه ی خاص اسلام درباره ی حقوق خانوادگی…………………………………………..
232-18- مقام زن در جهان بینی اسلام……………………………………………………………….
242-19- سابقه تاریخی……………………………………………………………………………………..
252-20- ضرورتها……………………………………………………………………………………………..
262-21- عوامل مؤثر درافزایش مشارکت زنان…………………………………………………………
292-22- فمینیسم چیست؟……………………………………………………………………………..
302-23- تاریخچه…………………………………………………………………………………………….
312-24-  پیشینه تحقیق در ایران و جهان……………………………………………………………..
فصل سوم: روش تحقیق
383-1- موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه……………………………………………………
383-1-1-  تقسیمات کشوری………………………………………………………………………………
383-1-2- عوارض طبیعی……………………………………………………………………………………………
383-1-3- منابع تامین آب و حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها……………………………………..
393-1-4- اقلیم………………………………………………………………………………………………..
393-1-5- پیشینه تاریخی و گردشگری………………………………………………………………….
393-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..
403-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………..
403-4- حجم نمونه………………………………………………………………………………………….
403-5- محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران………………………………………………………..
423-6- ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………..
423-7- تهیه مقیاس لیکرت………………………………………………………………………………
433-8- روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity)………………………………………………………
433-9- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability)……………………………………………….
  

 

فصل چهارم

 تجزیه و تحلیل داده ها

464-1- تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………….
574-2- آزمون خی‌دوی…………………………………………………………………………………………
فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات
595-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….
625-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….
63منابع……………………………………………………………………………………………………………
64پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه:

زنان که تقریباً نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند حدود دو سوم از کارهای دنیا را انجام میدهند با این حال آنها تنها ده درصد از درآمد جهانی را به دست می آورند کمتر از یک درصد دارایی جهان را در اختیار دارند این موضوع نشان می دهد که بیشتر از آنهایی مواجی و اغلب  در ارتباط با وظایف خانه داری مانند: به دنیا آوردن و پرورش کودکان، نظافت و حفظ خانواده نگهداری از سالمندان و بیماران است. علاوه بر کارهای روزمره خانگی همچنین بسیاری از زنان کارهای خارج از خانه را تقریباً با دستمزد پایین انجام می دهند.

زن به عنوان مادر رسالت ویژه ای رابر عهده دارند و در مقام مادر بودن دارای احترام و اکرام خاصی است زنان نباید از مسئولیت بزرگی که خداوند بر دوش آنها نهاده است بی خبر باشند در واقع مادران هستند که با تربیت فرزندان خود پایه های خانواده و جامعه سالم را بنا می نهند. بسیاری از زنان با وجود تحصیلات و توانایی کافی برای انجام کارهای تخصصی مجبور می شوند در منزل بمانند وظایف مادری و همسری خود بپردازند زیرا تمام کارهای خانگی بر عهده آنها است و همسرانشان به علت تفکر سنتی خود حاضر به همکاری آنها نیستند( ن خ، سال: شماره صفحه ) (احمدی، 1390: 200).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره­ قاجار
پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی
پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه عملیاتی در ایران و ارائه یک مدل برای آن
پایان نامه ارشد : بررسی ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل
پایان نامه ارشد روانشناسی سبک های مقابله با استرس