دانلود پایان نامه بهداشت جسم انسان در قرآن

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه بهداشت جسم انسان در قرآن 129 صفحه

   با فرمت ورد ** دانلود متن کامل پایان نامه **

موضوع:

 

 

بهداشت جسم انسان در قرآن

 

 

تهیه کننده:

 

 

طیبه زارعی

 

 

 

 

بهار 88

 

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق…………………………………………………………………………….. 5

1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 6

2- تعریف موضوع و لزوم پرداختن به آن…………………………………………………… 7

3- مروری بر مطالعات انجام شده……………………………………………………………….. 7

4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. 7

5- طرح سئوال و فرضیه…………………………………………………………………………….. 7

6- روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. 8

7- محدودیتها و پیشنهادات………………………………………………………………………… 9

8- كلید واژه‌ها…………………………………………………………………………………………… 9

فصل دوم: یافته‌های تحقیق…………………………………………………………………… 11

بخش اول: بهداشت فردی…………………………………………………………………………… 12

1- وضو…………………………………………………………………………………………………… 13

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 13

2- غسل……………………………………………………………………………………………………. 21

الف – غسل جنابت…………………………………………………………………………………….. 22

ب – غسل حیض………………………………………………………………………………………… 28

ج- پاداش غسل در روایات………………………………………………………………………… 29

3-طهارت لباس…………………………………………………………………………………………. 30

اصول پوشش در اسلام……………………………………………………………………………… 31

الف – جنس لباس……………………………………………………………………………………… 31

ب- رنگ لباس…………………………………………………………………………………………… 34

ج – نظافت لباس……………………………………………………………………………………….. 36

بخش دوم: بهداشت غذایی…………………………………………………………………………. 38

1- دعوت به غذاهای طیب………………………………………………………………………….. 40

2- ممنوعیت غذاهای غیربهداشتی……………………………………………………………… 43

الف – مردار………………………………………………………………………………………………. 44

ب – خون …………………………………………………………………………………………………. 47

ج – گوشت خوك……………………………………………………………………………………….. 49

تغذیه و اخلاق…………………………………………………………………………………………… 52

د – ممنوعیت نوشیدن خمر……………………………………………………………………….. 54

معنی لغوی و اصطلاحی…………………………………………………………………………….. 54

مراحل برخورد قرآن با شرابخواری……………………………………………………………. 56

مرحله اول: رزق نیكو ولی استفاده نادرست از آن………………………………………. 56

مرحله دوم: اشاره به گناه شرابخوار………………………………………………………….. 57

مرحله سوم: نهی از نماز در حالت مستی…………………………………………………….. 58

مرحله چهارم: حرمت شراب………………………………………………………………………… 60

آثار و نوشیدن شراب……………………………………………………………………………….. 63

الف – آثار زیانبار روحی و معنوی…………………………………………………………….. 64

ب- آثار زیانبار جسمی و مادی………………………………………………………………….. 68

1- دستگاه گوارش…………………………………………………………………………………….. 69

2- دستگاه تنفس………………………………………………………………………………………. 69

3- خون…………………………………………………………………………………………………….. 70

4- قلب و رگها…………………………………………………………………………………………… 70

5- عقل و روان………………………………………………………………………………………….. 70

6- نسل…………………………………………………………………………………………………….. 71

 

بخش سوم: بهداشت جنسی……………………………………………………………………….. 74

1- ممنوعیت آمیزش با زنان در حالت عادت ماهیانه…………………………………… 75

ممنوعیت آمیزش با زنان در حالت عادت ماهیانه از نظر پزشكی و علمی……… 77

احكام حائض……………………………………………………………………………………………… 80

2- زنا………………………………………………………………………………………………………. 80

تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………………. 81

مراحل نكوهش زنا در قرآن………………………………………………………………………… 81

مرحله اول: صفات زنا………………………………………………………………………………… 82

مرحله دوم: وعده‌ی عذاب اخروی……………………………………………………………….. 83

مرحله سوم: زنا نكردن جزئی از یك پیمان عمومی………………………………………. 83

مرحله چهارم: مجازات زناكار……………………………………………………………………… 84

برخی از مفاسد زنا…………………………………………………………………………………….. 86

انتشار بیماری‌های آمیزشی در جامعه………………………………………………………… 87

الف – ایدز………………………………………………………………………………………………… 89

ب – سفلیس……………………………………………………………………………………………… 90

پ- آتشك یا شانكرنرم …………………………………………………………………………….. 90

ت- گرانوم آمیزشی…………………………………………………………………………………… 91

ث- التهاب مهبل…………………………………………………………………………………………. 91

ج – سوزاك ……………………………………………………………………………………………… 91

روش حكیمانه اسلام در جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی…………………………… 93

3- لواط……………………………………………………………………………………………………. 96

موارد بیان لواط در قرآن…………………………………………………………………………… 97

اول: احكام لواط……………………………………………………………………………………….. 104

اسرار معنوی و علمی تحریم هم جنس‌گرایی……………………………………………… 105

4- استمناء (خود ارضایی = جلق زدن)……………………………………………………….. 106

بخش چهارم: بهداشت محیط زیست…………………………………………………………… 110

بخش پنجم: بهداشت روانی………………………………………………………………………. 111

تعریف بهداشت روانی……………………………………………………………………………… 115

فرق شفاء و رحمت……………………………………………………………………………………. 117

قرآن چگونه شفابخش است؟……………………………………………………………………… 117

فصل سوم:…………………………………………………………………………………………….. 121

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………. 122

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………. 123


1- مقدمه

قرآن کریم ،آخرین سروش آسمانی است که پیامبر اکرم (ص)آن را برای بشریت به ارمغان آورده است . این کتاب الهی ،از جهات مختلفی مانند فصاحت و بلاغت ،معارف عالی و قوانین استوار ،خبرهای غیبی و اعجاز علمی و. . . معجزه محسوب می شود . و در باب اعجاز علمی مباحثی چون فیزیک ،شیمی ،علوم پزشکی و . . . در آیات قرآن به چشم می خورد و آنچه در این تحقیق مطرح گردیده است مباحث مربوط به بهداشت جسم انسان است که امروزه از مهمترین شاخه های علوم پزشکی محسوب می شود . آن چه در این راستا قابل توجه است این است که اصولاً بهداشت جسمی و روحی در تعالیم انبیاء جایگاه و شیوه ای داشته است تا آن جا که پیشوایان دینی عقل سالم را در بدن سالم بیان نموده اند .

امروزه بهداشت جایگاه رفیعی در بین علوم پزشکی دارد چرا که توجه به امور مربوط به بهداشت موجب سلامت اقشار مختلف جامعه خواهد شد همه شاخه های متنوعی که در بهداشت امروز مورد مطالعه قرار گرفته است همگی در جهت توسعه سلامت و امنیت افراد قرار گرفته است .

اگر به بهداشت و اصول آن توجه کافی بشود بطور یقین اقتصاد جامعه رونق بخصوصی خواهد گرفت واز ناحیه این عنایت و برنامه ریزی می توان به سمت قله های تمدن و توسعه انسانی قدم برداشت که سلامت و بهداشت جسم و روح زمینه ای برای عبادت و بندگی خداست که خود تکامل انسان محسوب می شود و بشر با آرامش خاطر بهتری می تواند در مسیر رضایت الهی گام بردارد .

در این پژوهش سعی شده است با کمک آیات و روایات بخشی از بهداشت جسم انسان در تعالیم الهی مورد بررسی قرار گیرد ،امید است که مورد رضایت حضرت حق واقع شود.

 

2- تعریف موضوع و لزوم پرداختن به آن

همیشه و در همه موارد پیشگیری بهتر از درمان است. بهداشت نیز یكی از موارد پیشگیری در بیماری‌ها است. لذا لازم دانسته شد كه به بهداشت جسم انسان پرداخته شود تا حداقل با آگاهی از اثر برخی موارد آن، به تندرستی و سلامت جسم كمك شود و با جسم و روح سالم است كه انسان می‌تواند به عبادت خداوند بپردازد و از طرفی جلوه‌ای، از جلوه‌های همسویی علم و دین نشان داده شود.

3- مروری بر مطالعات انجام شده

تا‌ آنجا كه بنده جستجو كردم در جایی كتاب یا مقاله و یا پایان‌نامه‌ای با این عنوان ندیدم ولی پایان نامه و مقاله در مورد بعضی از بخش‌های تحقیق مثل شراب و نماز كار شده بود.

4- اهداف تحقیق

هدف كلی:

بهداشت جسم انسان در قرآن

هدف جزئی:

تأثیر بهداشت غذایی بر جسم انسان

تأثیر بهداشت فردی بر جسم انسان

تأثیر بهداشت جنسی بر جسم انسان

تأثیر بهداشت محیط زیست بر جسم انسان

تأثیر بهداشت روان بر جسم انسان

5- طرح سوال و فرضیه

فرضیه:

1- اوامر و نواهی با بهداشت جسمی و روحی انسان مطابقت دارد.

2- بهداشت جسم با بهداشت روح متلازم است

سؤال:

1- آیا سلامت جسم تأثیری در عبادات فردی و اجتماعی دارد؟

2- آیا پرهیز از محرمات الهی تأثیری در سلامت جسم انسان دارد؟

6- روش تحقیق

روش تحقیق به صورت كتابخانه‌ای بوده كه در ابتدا محقق آیات مربوط به موضوع را از كتب مربوطه استخراج نموده و سپس استفاده از تفاسیر و دیگر كتب ذكر شده در منابع و مأخذ می‌باشد و در بعضی قسمتها محقق نیز نظراتی را بیان نموده است.

7- محدودیتها و پیشنهادات

محدودیت: مسلماً در هر تحقیقی برای محقق محدودیتهایی وجود دارد و محدودیتی كه در این تحقیق وجود داشت كمبود منابعی كه هم شامل مسائل علمی و هم قرآنی با هم باشد.

پیشنهاد:

با توجه به مطالب علمی كشف شده در قرآن كه اعجاز علمی قرآن محسوب می‌شود پایان نامه‌هایی با هر كدام از عناوین علمی موجود در قرآن كار شود كه در اینصورت هم یك كار قرآنی و هم یك كار علمی صورت می‌پذیرد.

در دسترس قرار دادن نرم‌افزارهای تفسیری و روایی برای دانشجو و همچنین وجود كامپیوتر در خوابگاه تا دانشجویان بتوانند راحت‌تر و با اطمینان بیشتری كارهای تحقیق خود را به انجام برسانند.

8- كلید واژه‌ها

بهداشت جسم انسان در قرآن

بهداشت:

در لغت: « نیكو نگاه داشتن ، نگاهداری تندرستی، سابقاً حفظ الصحه می‌گفتند.»[1]

در اصطلاح:«روشها و كارهای لازم برای حفظ تندرستی» [2]

جسم:

« بدن، تن ، هر چیزی كه دارای طول و عرض و عمق باشد، هر چیزی كه قسمتی از فضا را اشغال كند، جمع آن، اجسام و جسوم»[3]

« هر چیزی است كه دارای دراز و پهنا و ژرما باشد ( طول و عرض و عمق)، اجزاء هر جسمی از جسمیت خارج نمی‌شود هر چند كه تكه تكه و جزء جزء شود باز آن جزء ابعاد دارد.»[4]

«آنچه دارای حجم و وزن است و فضایی را اشغال می‌كند، ماده 2- ساختمان مادی یك زیستمند، بویژه انسان یا جانور، پیكر، كالبد، جسد، تن» [5]

انسان:

در لغت: « آدمی ، مردم، بشر، اناسی و آناس جمع»[6]

در اصطلاح : « انسان: (انسانها): 1- جانداری كه طبیعدانان او را در رده پستانداران، زیر راسته آدم نمایان، بالاتیره آدم نمایان و تیره انسانها قرار می‌دهند و دارای ویژگی حركت بر روی دو پا، وجود مركز گویایی در مغز و توانایی ابزار سازی دارد. 2- شخص خوب و پای‌بند به اصول اخلاقی، آدم؛ آدمی»[7]

قرآن: « این لفظ در اصل مصدر است بمعنی خواندن . چنانكه در بعضی از آیات معنای مصدری مراد است مثل « إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ »[8] قرآن در اینجا مصدر است مثل فرقان و رحجان و هر دو ضمیر راجع بومی‌اند یعنی در قرآن عجله نكن زیرا جمع كردن آنچه وحی می‌كنیم وخواندن آن بر عهده ماست….و چون آنرا خواندیم از خواندنش پیروی كن و بخوان.

قرآن كتابی است خواندنی باید آنرا خواند در معانیش دقت و تدبر نمود.بعضی‌ها قرآن را در اصل بمعنی جمع گرفته‌اند كه اصل قرء بمعنی جمع است در اینصورت می‌توانند بگویند كه : آن مصدر از برای فاعل است. قرآن یعنی جامع حقائق و فرموده‌های الهی.»[9]

« كتاب آسمانی مسلمانان كه شامل 6600 آیه و صدو چهارده سوره است» هشتاد و دو سوره آن در مكه نازل شده و به سوره‌های مكی معروف می‌باشد و سی و دو سوره هم در مدینه نازل شده و آنها را سوره‌های مدنی می‌گویند.»[10]

[1]-فرهنگ عمید، سپهر، تهران، 1374، چ چهارم، حسن عمید، ج 1، ص 461

 

2- فرهنگ فارسی امروز، آرین، تهران، 1377، چ سوم، غلامحسین صدری اغشار، نسرین حكمی، نسترن حكمی، ص 157

 

3- فرهنگ عمید، حسن عمید، ج 1، ص 815

4- مفردات الفاظ قرآن، انتشارات مرتضوی،بی جا، 1357، چ دوم، ابوالقاسم حسین بن فضل معروف به راغب اصفهانی متوفاتی 502، مترجم: غلامرضا خسروی حسینی، ج 1، ص 398

[5] – فرهنگ فارسی امروز، غلامحسین صدری افشار، نسرین حكمی و نسترن حكمی، ص 727

[6] – فرهنگ عمید، حسن عمید، ج 1، ص ص 292

[7] – فرهنگ فارسی عمید، غلامحسین صدری افشار، نسرین حكمی و نسترن حكمی، ص 98

[8] – قیامت/ 17-18

[9] – قاموس،دارالکتب الاسلامیه،تهران،1376،چ دوازدهم،استاد سید علی اکبر قرشی

[10] – فرهنگ عمید،حسن عمید،ج 3،ص 1882

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

 

دانلود این پایان نامه با فرمت ورد : پایان نامه بهداشت جسم انسان در قرآن 129 ص

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

Author: آرتین جوهری

دیدگاهتان را بنویسید