دانلود پایان نامه بررسی پدیده فمنیسم و تحلیل محتوای نشریات پیام زن و زنان در این مورد از سال 70 تا 78


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم اجتماعی و روان‏شناسی، گروه علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تحقیق ارتباطات اجتماعی(M.A)

گرایش:

ارتباطات

عنوان:

بررسی پدیده فمنیسم و تحلیل محتوای نشریات پیام زن و زنان در این مورد از سال 70 تا 78

استاد راهنما:

دکتر سید محمد دادگران

استاد مشاور:

دکتر احمد پیشه ور

سال تحصیلی 80-81

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                        فهرست مطالب                                         صفحه

چکیده

فصل اول- کلیات تحقیق

1-  پیشگفتار

2-  بیان مسئله

3-  هدف از تحقیق

4-  ضرورت موضوع تحقیق

5-  سوالات تحقیق

6-  تدوین فرضیه‏ها

7-  تعریف مفهوم فمنیسم

فصل دوم- چهارچوب نظری

1- تاریخچه‏تکوین نظریه‏های فمنیستی

2- تعاریف مطرح از فمنیسم

3- نظریه‏های فمنیستی

الف: فمنیسم لیبرال اولیه

ب: فمنیسم مارکسیستی

ج: فمنیسم سوسیالیستی تخیلی

د: زن بعنوان دیگری

هـ: موج دوم

و: پاسخ فمنیسم مارکسیستی وسوسیالیستی

ز: فمنیسم خانواده گرا و زن گرا

ح: نتیجه گیری

۴- نظریه های فمنیستی از دیدگاه جامعه

الف: نظریه فمنیستی لیبرالی یا اصلاح طلب

ب: فمنیسم مارکسیستی

ج: نظریه فمنیستی رادیکال یا انقلابی

د: فمنیسم سوسیالیستی

هـ: نتیجه گیری

۵-  فمنیسم در ایران

الف: مشخصه های عمومی فمینیسم در ایران

ب: راهبردها

ج: نتیجه گیری

د: طلایه داران جنبش زنان

هـ: زنان درمقابل مجلس

و: زن ایرانی و بیداری

ز: نتیجه گیری

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۱-  روش تحقیق

۲-  جامعه آماری

۳-  شیوه انتخاب نمونه

۴-  واحد تحقیق

۵-  مقوله های تحقیق

۶-  تعریف مفاهیم ومقوله های تحقیق

۷-  تعریف مقوله های تحقیق

فصل چهارم: چهارچوب عملی تحقیق

۱- ترسیم جداول بصورت مقایسه ای

موضوع

منبع

جهت گیری

منطقه رویداد

سبک مطلب

سطح زیرچاب

تیتر مطلب

عکس و طرح شماره های مجله

جنسیت نویسنده

۲-  ترسیم جداول بصورت مقایسه توزیع فراوانی در مقولات بالا

فصل پنجم: نتیجه گیری

۱-  یافته های تحقیق

۲-  ا ثبات یا رد فرضیات

۳-  نتیجه گیری کلی

۴-  پیشنهادات

۵-  منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

6-  چکیده انگلیسی

چکیده

فیمینیسم یکی از پدیده‏های معرفتی و اجتماعی عصر جدید است که با زمینه‏های تاریخی ویژه شکل گرفته، در سیر تکاملی خود در مغرب زمین و کشورهای اسلامی تاثیر بسیار داشته و عکس العمل‏های نظری و عملی متفاوتی را موجب شده است.

مطالعه این پدیده  براساس گفته‏ها و نوشته‏های مدعیان آن، برای پژوهشگران و اندیشمندان اسلامی ضروری می‏نماید.

در این مطالعه باید از زمینه‏های تاریخی، مبانی معرفتی و اجتماعی، جنبش‏های اجتماعی و سیاسی آگاهی کافی داشت.

این مجموعه در پی آن است که گزارش واقعی و عملی از این پدیده نوظهور به دست داده، بدور از هر گونه داوری و قضاوت، مسائل مربوط به آن را به اجمال مورد مطالعه قرار دهد. از این رو گزیده‏ای از مقالات در زمینه تاریخچه، مبانی و تلقی‏های رایج از فمینیسم با دیدگاه‏های سیاسی، اجتماعی و تا حدودی اسلامی بررسی شده است.

از بررسی تاریخچه این پدیده، به مکاتب مختلف در نگرش به فمینیسم پرداخته شده و در ادامه پس از نگاهی به پیدایش و روند شکل گیری این پدیده در ایران، با تحلیل محتوای دو مجله زنان و پیام زن به جایگاه اندیشه فمینیستی در نشریات زنان توجه نموده است. با امید به اینکه این مجموعه علاقمندان را مورد پسند و فایده قرار گیرد.

واژه های کلیدی

زنان، فمنیسم، غرب، ایران

مقدمه

بررسی فمنیسم

این تحقیق با هدف بررسی موضوع فمنیسم که یکی از پدیده های اجتماعی و بعضاً سیاسی عصر جدید است شکل گرفته و در آن به بررسی و پیشینه تاریخی آن و نگاه مکاتب مختلف پرداخته و چگونگی ورود آن به ایران و نحوه برخورد جامعه ایرانی با این مسئله و نحوه پذیرش آن مورد مداغه قرار گرفته و به موازات آن بررسی دیدگاههای افراطی موجود در این زمینه و نتایج مثبت و منفی آنها مورد نظر قرار گرفته است.

تاثیر جوامع و فرهنگ بر آن و نقش زنان در هر عصر برای پذیرش و رد آن و چگونگی سیاسی شدن آن نیز مورد توجه بوده است.

و با نگاه به قوانین اسلامی که صدها سال قبل از این پدیده تدوین شده بسیاری از این حقوق ملحوظ است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید