دانلود پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی شرکت سهامی خاص گلهار

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی شرکت سهامی خاص گلهار 106 صفحه

پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

عنوان :

بررسي و تجزيه تحليل سيستم مالي وكنترل داخلي            شركت سهامي خاص گلهار

 

استاد راهنما :

جناب آقای مشار موحد

 

دانشجو :

فریده توکلی تبریزی

 

 

 

عنوان                                                                                                             صفحه

چكيده تحقيق …………………………………………………………………………………… 11                                                                          

فصل اول: طرح تحقيق

مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 12                                                                        

بيان مسئله………………………………………………………………………………………. 13                                                                              

اهميت موضوع ………………………………………………………………………………… 13  

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………… 14                                                                    

اهداف كلي تحقيق……………………………………………………………………………… 14                                                                        

اهداف جزئي تحقيق ………………………………………………………………………….. 14                                                                  

سوالات اساسي ……………………………………………………………………………….. 15                                                                        

تعريف واژه هاي تحقيق …………………………………………………………………… 16                                                              

فصل دوم: پيشينه تحقيق

اهميت گوشت از ديدگاه تغذيه ………………………………………………………….. 16                                                      

پروتئين گوشت ……………………………………………………………………………….. 17                                                                                        

چربي گوشت……………………………………………………………………………………. 20                                                                          

ويتامين هاي گوشت…………………………………………………………………………. 22                                                                  

مواد معدني گوشت……………………………………………………………………………. 22                                                                  

هيدرات هاي كربن گوشت…………………………………………………………………. 24                                                            

گوشت به عنوان يك منبع انرژي……………………………………………………….. 24                                                  

مواد طعم دهنده و معطر ( آروماتيك )………………………………………………… 25                                                        

تاريخچه صنعت……………………………………………………………………………….. 26                                                                              

اهميت غذايي سوسيس و كالباس ……………………………………………………… 30                                                  

انجمن صنفي صنايع فراورده هاي گوشتي ايران………………………………… 30                                  

هيات مديره از سال 1380 الي 1382 ………………………………………………….. 31                                         

هيات مديره ازسال 1384 الي 1386  …………………………………………………. 31                                        

هيات مديره از سال 1386 الي 1387 ………………………………………………….. 32                                        

مشكلات ساختاري …………………………………………………………………………… 33                                                                

مديري موفق است كه   ……………………………………………………………………… 35                                                            

خلاصه از اخبار و فعاليتهاي انجمن و تعاوني درسالهاي اخير…………….. 36                    

خبرهايي از كارخانه هاي عضو انجمن ………………………………………………. 37                                            

اعضاء هيات مديره چه كساني هستند………………………………………………… 39                                              

اعضاء انجمن چه كساني هستند…………………………………………………………. 39                                                      

هدف تشيكل …………………………………………………………………………………….. 40                                                                                                                                                

ادويه را بشناسيم…………………………………………………………………………….. 40                                                                    

تاريخچه تجارت ادويه ……………………………………………………………………… 41                                                                

200 سال قبل از ميلاد تا 1200 ميلادي ………………………………………………. 42                                      

فصل سوم: جمع اوري داده ها و اطلاعات

تاريخچه شركت سهامي خاص گلهار…………………………………………………… 44                                              

تعريف شركت سهامي ………………………………………………………………………. 44                                                              

شركت سهامي خاص………………………………………………………………………….. 45                                                                

سرمايه شركت سهامي خاص …………………………………………………………….. 45                                                                

ثبت شركت سهامي خاص…………………………………………………………………… 46                                                          

مشخصات شركت سهامي خاص ………………………………………………………… 47                                                  

اساسنامه ………………………………………………………………………………………… 47                                                                            

اساس نامه شركت سهامي خاص گلها ر………………………………………………. 49                                          

سرمايه   ………………………………………………………………………………………….. 49                                                                            

سرمايه شركت گلهار ………………………………………………………………………… 50                                                              

انتخاب مديران و مدت ان ………………………………………………………………….. 51                                                        

بيلان – ترازنامه ……………………………………………………………………………… 54                                                                   

بيلان وترازنامه شركت گلهار ……………………………………………………………. 56                                                    

سودوزيان شركت ……………………………………………………………………………. 58                                                                  

حساب سود وزيان شركت گلهارسال 86   ………………………………………….. 58                                    

 

فصل چهارم :تجزيه وتحليل داده ها

هدف تشكيل شركت گلهار مشهد ………………………………………………………… 58                                              

ميزان توليد كارخانه بر اساس ظرفيت اسمي آن ……………………………….. 59                                    

استانداردهاي توليد محصول در شركت گلهار …………………………………… 59                                    

شركت براي بهبود كيفيت محصول چه چاره اي انديشيده است ؟…………. 60                

به چه علت سيستم انبار داري به روز نمي باشد ؟ ……………………………… 61                                                                    

سيستمها وكنترلهاي حسابداري ……………………………………………………….. 62                                                  

اهداف مهم كنترلهاي داخلي………………………………………………………………… 63                                                      

سيستم حقوق و دستمزد كارخانه گلهار …………………………………………….. 64                              

سيستم حسابداري كارخانه گلهار………………………………………………………. 64                                      

انبارداري كارخانه گلهار……………………………………………………………………. 65                                              

توليد وفروش كارخانه گلهار……………………………………………………………… 65                                          

نكات كلي و اصولي در طراحي سيستمها …………………………………………… 65                                      

اجزاء سيستم حسابداري…………………………………………………………………… 68                                                          

استقرار سيستم حسابداري و تجديد نظر در آن………………………………….. 70                                

تجزيه و تحليل سيستم   …………………………………………………………………… 70                                                          

طراحي سيستم ……………………………………………………………………………….. 71                                                                    

اجراء سيستم …………………………………………………………………………………… 72                                                                    

سيستم پردازش الكترونيكي داده ها (‌ سيستم كامپيوتري )………………… 73                    

سيستم حقوق و دستمزد ………………………………………………………………….. 82                                                        

اهميت سيستم ………………………………………………………………………………… 82                                                                    

حقوق ومزایای کارکنان ……………………………………………………………………. 83

ليست حقوق و دستمزد……………………………………………………………………… 90                                                          

فصل پنجم :نتايج وپيشنهادات

نتيجه ………………………………………………………………………………………………  91                                                              

منابع وماخذ …………………………………………………………………………………….. 92                                                        

تائيديه استاد……………………………………………………………………………………. 93

برخی از نمونه فرم های مورد استفاده در شرکت ………………………………. 94      

                                                          

 


چكيده تحقيق

در اين تحقيق به بررسي سيستم هاي كنترل داخلي(حسابداري-انبارداري-حقوق ودستمزد-توليدوفروش) شركت گلهار به طور خلاصه پرداخته شده است.   هدف تحقيق شناخت صنعت گوشت وكارايي اين صنعت در خصوص بهينه سازي محصولات دامي وكشاورزي -شناخت شركت سهامي وشناسايي سيستمهاي حسابداري شركت مذبور مي باشد.

روش تحقيق به اين صورت كه با مراجعه به شركت و مصاحبه با مدير داخلي بخش اطلاعات جزئي در مورد شركت بدست امد.

در اين كار سعي شده محصولات و فراورده هاي گوشتي به نحو مطلوب وبا اطلاع از پروتئين-چربي و… هر محصول معرفي شود با معرفي هر محصول عكس ان محصول هم در پروژه لحاظ شده است.

استفاده از سايت مربوط به اين شركت هم كمك موثري به ما در جمع اوري اطلاعات نموده است.

 

 

 

 

 

 

مقدمه

صنايع گوشت

گوشت و فراورده هاي آن يكي از منابع پر ارزش پروتئيني در ارتباط با تغذيه بشر محسوب ميگردد دركشور ما صنايع گوشت به ويژه در ده سال اخير يكي از مهمترين ومسئله سازترين صنايع غذايي به شمار مي آيد . فراورده هاي متنوع و گوناگوني كه امروز از گوشتهاي مختلف تهيه مي گردند ، بدون دانش فني و اطلاعات كافي در زمينه گوشت و علوم وابسته به آن و همچنين تكنولوژي تهيه فرآورده هاي گوشتي مسلماً از كيفيت خوراكي و بهداشتي مناسبي برخوردار نخواهد بود[1] .

 

 

 

 

 

 

 

 

بيان مسئله

با پيشرفت جوامع و فعاليت زنان بيرون از منزل در كنار مردان و فقدان زمان كافي براي براوردن بعضي از حاجات مانند خوراك در اين زمينه صنايعي براي سهولت و سرعت در طبخ غذا بوجود امدند كه يكي از اين صنايع صنعت گوشت ميباشد .

اين صنعت با تغيرات بر روي گوشت و افزودن موادي مطبوع ودلچسب فراورده هايي از ان بدست مياورد كه مورد استفاده افراد قابل ملاحظه اي قرار ميگيرد.

اهميت موضوع

انجمن صنايع فراورده هاي گوشتي ايران محور شعار خود را بر توليد بيشتر با كيفيت بهتر قرار داده اند وابزار مطبوعاتي خود را در غنا و معرفي ان به كار خواهند بست . داوري هاي مردم ومصرف كننده ها عنصري ضروري براي ادامه توليد است وهر مصرف كننده اي حرمتي مبتني بر رعايت اصول اخلاقي دارد وبايد مد نظر قرار گيرد ارائه شرح كاملي از توليد خوب-مفاهيم خوب –توليد كننده خوب را روشن ميسازد استقرار تفكرات خوب براي افراد جامعه كاملا شفاف بيان شود توليد خوب و كار خوب ارائه گردد و در تعامل اين رفتار مصرف كننده با درك واقعيت خريد كند وبا اگاهي از شرايط توليد به مصرف كالاعلاقه مند شود.

 

 

 

اهداف تحقيق

هر تحقيق اهدافي را براي ثمر بخش بودن ان دنبال ميكندواين اهداف را ميتوان به دو بخش عمده تقسيم نمود:

اهداف كلي تحقيق

1-بررسي وتجزيه تحليل سيستم عملكرد گلهار

2- شناخت صنعت گوشت

اهداف جزئي تحقيق

1-بيان اهميت گوشت از ديدگاه تغذيه                                                      

2-بيان پروتئين گوشت                                                                                          

3-بيان چربي گوشت                                                                          

4-بيان ويتامين هاي گوشت                                                                  

5-بيان مواد معدني گوشت                                                                    

6-بيان هيدرات هاي كربن گوشت                                                        

7-بيان بيلان وترازنامه شركت گلهار                                                      

8-بيان حساب سود وزيان شركت گلهارسال 81                                      

9-بيان هدف تشكيل شركت گلهار مشهد                                              

10-بيان خط توليد تهيه سوسيس و كالباس                                                

11-بيان خط توليد تهيه همبرگر و كباب لقمه                                            

12-بيان معرفي محصولات گلهار مشهد                                                      

سوالات اساسي تحقيق

ميزان توليد كارخانه بر اساس ظرفيت اسمي ان هست يا خير؟                                  

استانداردهاي توليد محصول در شركت گلهار اجرا ميشود؟                                    

شركت براي بهبود كيفيت محصول چه چاره اي انديشيده است ؟                

شروع كننده سيستم چه كسي است آيا انبار سفارش خريد را مي دهد يا سرپرست توليد ؟                                                      

به چه علت سيستم انبار داري به روز نمي باشد ؟                                  

واردات مواد اوليه صورت مي پذيرد يا خير ؟                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعريف واژه هاي تحقيق

EAA عبارت خواهد بود از نسبت ميزان اسيدهاي آمينه ضروري موجود دريك ماده غذايي به ميزان همان اسيد هاي آمينه ضروري در تخم مرغ .

PDR يا شاخص تفاضلي هضمي پپسين و يا روش تكامل يافته ان تحت عنوان انديس PPDD NPU ( Net Protein Utiti -Yation   Indx ) را نام برد كه عبارت است از نسبت ميزان ازتي كه جذب بدن مي شود به مقدار ازت دريافتي از طريق ماده غذايي اين نسبت مي تواند از طريق اضافه وزن بدن و يا دراثر تجزيه لاشه حيوانات آزمايشگاهي ( موشهاي جوان در حال رشد ) بدست آيد .

متد بيولوژيك PER ( Protein   Efficiency Ratio ) كمتر به كارگرفته مي شود ، عبارت است از نسبت افزايش وزن موشهاي در حال رشد به وزن پروتئين خورده شده .

HACCP توليد مكانيزه محصول بدون دخالت دست می باشد .

اهميت گوشت از ديدگاه تغذيه :

گوشت يكي از مهمترين منابع پروتئيني به شمار مي ايد غني بودن گوشت از پروتئين هاي ارزشمندي حاوي اسيدهاي آمينه ضروري براي بدن مواد معدني مانند آهن وروي انواع ويتامين ها ونيز كاملترين مواد غذايي طبقه بندي شود .

 

  • پروتئين گوشت :

ارزش غذايي پروتئين گوشت نسبت به پروتئين گياهي به مراتب بالاتر مي باشد زيرا در تغذيه انسان علاوه بركميت ، مسئله كيفيت پروتئين نيز مطرح است .

بعضي از اسيدهاي امينيه دربدن انسان ساخته نشده و مي بايست به همراه مواد غذايي وارد بدن گردند . پروتئين گوشت حاوي مقادير قابل توجهي از اسيدهاي امينه ضروري مي باشد ميزان درصد اسيدهاي آمينه ضروري در پروتئين هاي بافت پبوندي ( كولاژن) است .

انواع ودرصد اسيدهاي امينه موجود در پروتئين گوشت در انواع مختلف حيوانات تقريباُ يكسان است و چگونگي تغذيه دام در تركيبات اسيد آمينه موجود در پروتئين گوشت تغييري حاصل نمي نمايد . ارزش غذايي پروتئين ها طبق روشهاي مختلفي تعيين مي گردد . يكي ازروشهاي شيميايي تعيين انديس EAA يا شاخص اسيد آمينه ضروري مي باشد دراين روش ميزان اسيدهاي آمينه ضروري موجود در تخم مرغ بعنوان معيار به كار گرفته مي شود و انديس EAA عبارت خواهد بود از نسبت ميزان اسيدهاي آمينه ضروري موجود دريك ماده غذايي به ميزان همان اسيد هاي آمينه ضروري در تخم مرغ.

معدل لگاريتم هاي تمامي درصد هاي حاصله نشان دهنده ارزش بيولوژيك ماده غذايي مورد آزمايش مي باشد .

-[1] نوشته دكتر نور دهر ركني (استاد دانشگاه تهران)

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

دانلود پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی شرکت سهامی خاص گلهار 106 صفحه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید