دانلود پایان نامه بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما(تحلیل محتوای سریال های تلویزیون)


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شرق

دانشکده علوم انسانی

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد MA

 

رشته علوم ارتباطات اجتماعی

 

 

عنوان:

بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوایسریال های تلویزیون)

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر نازنین ملکیان

 

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر آنی میرزاخانیان

  

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی نرخ نگرش نسبت به زنان در سریال‌های تلویزیونی انجام شده است و به بررسی حجم حضور زنان در سریال‌های تلویزیونی، گفتمان جنسیتی ارایه‌شده در سطح فردی، ساختاری و نمادین و نرخ مناسبات جنسیتی کلامی و غیرکلامی در بین کنشگران زن و مرد در سریال های تلویزیونی پرداخته است.

این پژوهش به صورت میدانی و با روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان سریال‌های تلویزیونی که به صورت تصادفی ساده از میان سریال‌های ایرانی‌ای که در سال 1391 برای اولین بار از صدا و سیما پخش شده‌اند، انجام گردیده است.

در زمینه‌ی حجم حضور زنان، پژوهش نشان داد که از نظر تعداد نقش، مردان حضور بیشتری از زنان دارند در زمینه‌ی نوع نقش، زنان عموما در نقش دوم حضور دارند و در زمینه‌ی سن بازیگران، زنان حضوری کم‌رنگ در نقش‌های مربوط به سنین پختگی (میان‌سالی و پیری) دارند.

در زمینه‌ی گفتمان جنسیتی در سطح فردی، زنان مستقل از نظر تعداد نقش و زمان نمایش، حضور کم‌تری نسبت به زنان وابسته و مردان مستقل دارند.

در زمینه‌ی گفتمان جنسیتی در سطح ساختاری، در مولفه‌ی تقسیم کار جنسیتی، زنان بیشتر در فضای خانگی توصیف شده‌اند و در مولفه‌ی قدرت، زنان کم‌تر به تصمیم‌گیری و فعل مستقل، به رغم مخالفت مردان پرداخته‌اند.

در سطح نمادین نیز زنان عموما در فضاهای عرفا زنانه نمایش داده شده‌اند.

در زمینه‌ی مناسبات جنسیتی کلامی و غیرکلامی نیز در هر چهار منظر مناسکی شدن رفتار، رتبه‌بندی کاری، لمس زنانه و عقب‌نشینی مقبول، زنان نقش کم‌رنگ‌تری نسبت به مردان دارند

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

چکیده…………………………………… و

فصل 1: کلیات پژوهش………………………. 1

1-1 مقدمه ………………………………. 2

1-2 بیان مساله ………………………….. 6

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………. 11

1-4 اهداف ……………………………… 14

1-5 پرسش‌های اساسی پژوهش …………………. 15

1-6 تعریف اجزای مساله …………………… 16

فصل 2: ادبیات پژوهش……………………… 18

2-1 مقدمه ……………………………… 19

چهارچوب نظری تحقیق………………………. 21

2-2 پیام و گفتمان ………………………. 23

2-3 رسانه و اجتماع: کارکردهای فرهنگی و اجتماعی رسانه     27

2-4 بازتولید نظام سلطه در رسانه ………….. 32

2-5 جنسیت و گفتمان جنسیتی رسانه ………….. 37

2-6 کلیشه‌ها و طرح‌واره‌های جنسیتی در رسانه‌ها … 44

2-7 زنان، دیگری رسانه‌ها: نظام هویت‌بخشی زنان در رسانه‌ها   48

2-8 تلویزیون به عنوان رسانه‌ای اجتماعی، کارگزاری فرهنگی   51

2-9 فیلم‌های تلویزیونی و بازنمایی، بازتولید و برساخت گفتمان جنسیتی ………………………………………. 56

فصل 3: روش شناسی پژوهش…………………… 66

3-1 مقدمه ……………………………… 67

3-2 جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری …………. 67

3-3 واحد ثبت و واحد تحلیل ……………….. 68

3-4 روش گردآوری داده‌ها ………………….. 69

3-5 برآورد روایی و پایایی ……………….. 71

فصل 4: یافته‌های پژوهش …………………… 73

4-1 مقدمه ……………………………… 74

4-2 بررسی پرسش اساسی اول پژوهش……………. 74

4-3 بررسی پرسش اساسی دوم پژوهش …………… 84

4-4 بررسی پرسش اساسی سوم پژوهش …………… 88

4-5 بررسی پرسش اساسی چهارم پژوهش …………. 94

4-6 بررسی پرسش اساسی پنجم پژوهش ………….. 96

فصل 5: نتیجه‌گیری ………………………. 104

5-1 پاسخ به پرسش‌های پژوهش ………………. 105

5-1-1 پاسخ به پرسش فرعی اول پژوهش ……….. 105

5-1-2 پاسخ به پرسش فرعی دوم پژوهش ……….. 107

5-1-3 پاسخ به پرسش فرعی سوم پژوهش ……….. 108

5-1-4 پاسخ به پرسش فرعی چهارم پژوهش ……… 109

5-1-5 پاسخ به پرسش فرعی پنجم پژوهش ………. 109

5-2 محدودیت‌های پژوهش …………………… 111

5-3 پیشنهادات پژوهش ……………………. 112

منابع فارسی……………………………. 113

منابع لاتین…………………………….. 119

چکیده لاتین   125

فهرست جداول

عنوان                                           صفحه

4-1 جدول تعداد نقش زنان در سریال‌های تلویزیونی 75

4-2 جدول نوع نقش زنان در سریال‌های تلویزیونی .. 76

4-3 جدول سن بازیگران زن و مرد در سریال‌های تلویزیونی 78

4-4 جدول وضعیت تاهل بازیگران در سریال‌های تلویزیونی 80

4-5 جدول نقش‌های درون‌خانوادگی بازیگران در سریال‌های تلویزیونی 82

4-6 جدول شخصیت‌های مستقل و وابسته‌ی زنان در سریال‌های تلویزیونی     84

4-7 جدول زمان نمایش شخصیت‌های مستقل و وابسته‌ی زنان در سریال‌های تلویزیونی ……………………………… 86

4-8 جدول وضعیت تقسیم کار جنسیتی در سریال‌های تلویزیونی    89

4-9 جدول زمانی تقسیم کار جنسیتی در سریال‌های تلویزیونی    89

4-10 جدول تعداد تصمیم‌گیری مستقل زنان در سریال‌های تلویزیونی   91

4-11 جدول تعداد فعل مستقل زنان در سریال‌های تلویزیونی     92

4-12 جدول زمانی فعل مستقل زنان در سریال‌های تلویزیونی     93

4-13 جدول حضور بازیگران در فضاهای جنسیتی در سریال‌های تلویزیونی   94

4-14 جدول وضعیت مناسکی شدن رفتار در سریال‌های تلویزیونی   96

4-15 جدول وضعیت رتبه‌بندی کاری در سریال‌های تلویزیونی 98

4-16 جدول وضعیت لمس زنانه در سریال‌های تلویزیونی 100

4-17 جدول وضعیت عقب‌نشینی مقبول در سریال‌های تلویزیونی     102

فهرست نمودارها

عنوان                                           صفحه

4-1 نمودار تعداد نقش زنان در سریال‌های تلویزیونی 75

4-2 نمودار میزان حضور زنان در نقش دوم در سریال‌های تلویزیونی  76

4-3 نمودار میزان حضور زنان در نقش اول در سریال‌های تلویزیونی  77

4-4 نمودار میزان حضور زنان در نقش‌های دیگر در سریال‌های تلویزیونی 78

4-5 نمودار سن بازیگران مرد در سریال‌های تلویزیونی    79

4-6 نمودار سن بازیگران زن در سریال‌های تلویزیونی 80

4-7 نمودار وضعیت تاهل بازیگران مرد در سریال‌های تلویزیونی     81

4-8 نمودار وضعیت تاهل بازیگران زن در سریال‌های تلویزیونی 81

4-9 نمودار نقش‌های درون‌خانوادگی بازیگران مرد در سریال‌های تلویزیونی ………………………………………. 83

4-10 نمودار نقش‌های درون‌خانوادگی بازیگران زن در سریال‌های تلویزیونی ………………………………………. 83

4-11 نمودار شخصیت بازیگران مرد در سریال‌های تلویزیونی     85

4-12 نمودار شخصیت بازیگران زن در سریال‌های تلویزیونی 86

4-13 نمودار زمان نمابش شخصیت‌های مستقل و وابسته‌ی مرد در سریال‌های تلویزیونی ……………………………… 87

4-14 نمودار زمان نمابش شخصیت‌های مستقل و وابسته‌ی زن در سریال‌های تلویزیونی………………………………. 88

4-15 نمودار تقسیم کار جنسیتی در سریال‌های تلویزیونی 90

4-16 نمودار تصمیم‌گیری‌ مستقل هر جنس به رغم مخالفت جنس دیگر در سریال‌های تلویزیونی………………………………. 91

4-17 نمودار فعل مستقل هر جنس به رغم مخالفت جنس دیگر در سریال‌های تلویزیونی ……………………………… 92

4-18 نمودار حجم زمانی فعل مستقل هر جنس در سریال‌های تلویزیونی     93

4-19 نمودار صحنه‌های حضور مردان در فضاهای جنسیتی در سریال‌های تلویزیونی………………………………. 95

4-20 نمودار صحنه‌های حضور زنان در فضاهای جنسیتی در سریال‌های تلویزیونی ………………………………………. 95

4-21 نمودار میزان شاخصه‌های مناسکی شدن رفتار در سریال‌های تلویزیونی ………………………………………. 97

4-22 نمودار میزان شاخصه‌های رتبه‌بندی کاری در سریال‌های تلویزیونی   99

4-23 نمودار میزان شاخصه‌های لمس زنانه در سریال‌های تلویزیونی   101

4-24 نمودار میزان شاخصه‌های عقب‌نشینی مقبول در سریال‌های تلویزیونی     103

مقدمه

ارتباط میان افراد که سبب انتقال مفاهیم، افکار و اطلاعات از فردی به فرد دیگر می‌شود، شرط اصلی پیدایی و ادامه‌ی زندگی جمعی است؛ زیرا زندگی جمعی انسان‌ها بدون وجود ارزش‌ها، هنجارها، اهداف و حتی تعارضاتی که از طریق ارتباط به وجود می‌آیند، معنا و مفهومی ندارد. به علاوه، پیدایی و پابرجایی ارزش‌های گروهی، هنجارها، محتوای فرهنگی و همچنین روندهای یادگیری اجتماعی و در عین حال تضادهای اجتماعی، فقط از طریق ارتباط به وجود می‌آید. افراد باید برای زندگی جمعی از اهداف، مقاصد، آگاهی‌ها وهمچنین، از تفکر و برداشت دیگران مطلع گردند تا به ارایه‌ی واکنشی در برابر آنان قادر گردند.

بنابراین، رسانه‌ها، به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش‌های جوامع را بر عهده دارند و گاه نیز می‌کوشند، حسب نیاز، الگوهای نوینی را به جامعه وارد کنند. در این وضعیت، رسانه به عنوان عامل حفظ و یا تغییر و تحول ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی طرح می‌گردد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید