دانلود پایان نامه بررسی ارتباط سبک های شناختی با نوع دست برتری

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

۵-۱- بحث و نتيجه گيري

فرضيه شماره يك

بين دست برتري و سبك شناختي رابطه وجود دارد.

براي بررسي اين فرضيه از آزمون خي دو استفاده شده و براي بدست آوردن همبستگي از طريق اين آزمون ، ضريب توافقي محاسبه شده است.نتايج نشان دادند بين دست برتري و سبك هاي شناختي رابطه وجود دارد. افراد چپ دست داراي سبك هاي شناختي واگرا و انطباق يابنده و افراد راست دست بيشتر همگرا و جذب كننده هستندو از نظر آماري ۷۲ % افراد چپ دست داراي سبك شناختي واگرا، و ۷۵ % افراد راست دست داراي سبك شناختي همگرا بودند. و نتيجه كلي مهر تاييدي است برمتغير دست برتري  به عنوان يك عامل مهم در ايجاد تفاوت هاي شناختي و ذهني ، و با پژوهش هايي همچون تحقيقات فوجی (۱۹۹۶)، كالپانا و ميردولا(۲۰۰۷)، هرينگتون(۲۰۰۹)، علی پور و صالح میر حسنی در سال (۱۳۹۰ )، حكيمي كلخوران،خداپناهي،حيدري(۱۳۸۹)، سلگي(۱۳۹۰) كه جملگي تاثير و ارتباط دست برتري را با ساير متغيرهاي شناختي و ذهني مورد تاييد قرار داده اند همسو مي باشد.

فرضيه شماره دو

بين ميزان خود تنظيمي در دانشجويان راست دست و چپ دست تفاوت وجود دارد.

نتايج نشان داد كه از نظر میزان یادگیری خودتنظیمی  بين ميانگين دو گروه راست دست و چپ دست تفاوت معني دار وجود ندارد. اين نتيجه نشان مي دهد چپ دست و راست دست بودن و خودتنظيمي يادگيري ارتباطي با هم ندارند و لذا نياز توجه به متغيرهاي ديگر از قبيل متغيرهاي انگيزشي و عاطفي را دو چندان مي كند. اين يافته با نتايج قربانخان (۱۳۹۰) همسو است.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست در سبک های شناختی تفاوت وجود دارد؟

۲- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست درمیزان خودتنظیمی یادگیری تفاوت وجود دارد؟

۳- آیا بین نوع دست برتری و سبک های شناختی رابطه وجود دارد؟

۴- آیا بین نوع دست برتری و خود تنظیمی رابطه وجود دارد؟

۵- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی واگرا گرایش دارند؟

۶- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی همگرا گرایش دارند؟

۷- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی جذب کننده گرایش دارند؟

۸- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی انطباق کننده گرایش دارند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید