دانلود پایان نامه بررسي و تحليل مسئوليت مدني والدين در ازدواج هاي تحميلي


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

گفتار دوم: تقصير

در دنياي امروز قائده منطقي «هر كس مسئول اعمال خويش است» تا حدود زيادي محدود شده و استثنائات زيادي بر آن وارد شده اس. از جمله مي توان به مسئوليت هايي كه در قبال فعل شخص ديگر حاصل مي شود يا مسئوليت هايي كه به خاطر مالكيت و تسلط بر بعضي اشياء متوجه اشخاص مي باشد. با اين وجود، به نظر اكثر حقوق دانان بزرگ، تقصير در حقوق ايران حتي بسياري از كشور هاي ديگر است و اينكه مسئوليت بدون تقصير هنوز هم امري استثناء بر قاعده است. براي مطالعه تقصير و جايگاه آن در فعل زيان بار و نظام مسئوليت مدني در حقوق ايران باب هاي متعددي مي توان بر آن گشود. از جمله مي توان درباره: ۱- مفهوم و اقسام تقصير ۲- قواعد عمومي تقصير ۳- چهره هاي ويژه تقصير و ۴- نقش تقصير در مسئوليت هاي گوناگون به طور مفصل بحث كرد. به بعضي از اين موارد بطور خلاصه در فصل دوم اشاره شد در اين قسمت به ذكر چند قاعده كلي در مورد تقصير بسنده مي كنيم.

اولاً در مواردي كه تقصير شرط مسئوليت مدني است اقدام زيان زننده را با يك فرد متعارف و معقول و هم شن و هم تخصص زيان زننده مي سنجند. به عبارت ساده تر معيار تقصير نوعي است طبق مواد ۹۵۱، ۹۵۲ و ۹۵۳ قانون مدني تقصير تعدي يا تفريط به كاري است كه عرفاً يا قانوناً يا به موجب قرارداد بايد انجام پذيرد ولي از انجام آن خودداري مي شود. در اين معيار دست قاضي در اعمال انصاف و به كار بستن معيارهاي  اخلاقي باز گذاشته مي شود. با اين ئترتيب تقصير مفهومي اجتماعي و نوعي به خود مي گيرد و جداي از شخصيت و حالات خطا ار مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين قابليت انتساب تقصير، چنانچه در حقوق جزا مطرح است در زمره شرايط قرارداد داده نمي شود، بطوري كه با اين معيار، محجورين نيز مسئول جبران خسارتي هستند كه به ديگران وارد نموده اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟

۲- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟

۳-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي  است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید