دانلود پایان نامه بررسی کمی و کیفی بنتونیت در گل حفاری 210 صفحه


پایان نامه با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه):

دانلود متن کامل پایان نامه به همراه تمام ضمائم : پایان نامه بررسی کمی و کیفی بنتونیت در گل حفاری 210 صفجه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

دانشکده فنی ومهندسی

گروه مهندسی شیمی-صنایع پتروشیمی

 

عنوان پروژه:

 

بررسی کمی و کیفی باریت و بنتونیت در صنعت           حفاری بخصوص گل حفاری

 

 

استاد راهنما :

جناب آقای مهندس کوهستانی

 

استاد مشاور:

جناب آقای مهندس محمدی

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول: کلیاتی در مورد حفاری

1-1 مقدمه

1

1-2 تاریخچه حفاری

3

1-3 واژه های اصلی مورد استفاده در حفاری

8

فصل دوم: گل حفاری

 

2-1 تاریخچه مختصری از گل حفاری

17
2-2 گل حفاری23
2-3کاربرد و وظایف گل حفاری
29
2-4 خواص گل حفاری و نحوه اندازه گیری آنها
43

2-5 ترکیب گل حفاری

53

2-6 روابط بین حجم و وزن مخصوص گل حفاری

63

2-7 تعداد بشکه گل حفاری حاصله از تعلیق رس درآب

65

فصل سوم: شناسایی موادشیمیایی و موارد استفاده آنها درگل حفاری

 

3-1 مواد وزن افزای گل حفاری

68

3-2 مواد گرانروی زا

74
3-3 مواد کنترل کننده صافاب گل76
3-4 مواد کنترل کنندهPH77
3-5 موادیکه جلوگیری از خورندگی می کنند83
3-6 سایر مواد مصرفی گل حفاری84
فصل چهارم: محاسبات مهندسی گل حفاری 
4-1 محاسبه بالا آمدن گل از مته(ته چاه) تا سطح90
4-2محاسبه زمان کامل گردش گل91
97
95

4-3 محاسبه تهیه گل های اولیه4-4 محاسبه کشتن چاه در هنگام وقوع جریان

4-5 اندازه گیریPH یا غلظت یون هیدروژن گل

92

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                        صفحه

4-6 اندازگیری قلیائیت101

فصل پنجم: سیمان حفاری

 

5-1 آزمایش هایی که بر روی سیمان حفاری انجام می شود

105

5-2 سیمانه کردن چاهها

109

5-3 ترکیب سیمان چاههای حفاری

110

5-4 تاثیرات حرارت وفشار بر روی خواص سیمانها

113
5-5 انواع سیمانهای مورد استفاده در چاههای حفاری115
5-6 اضافات سیمان
118
5-7 مواد تقدم دهنده بندش سیمان
118

5-8 مواد حجم افزا

123

5-9 آب آزاد

126

5-10 مصرف بنتونایت آبدیده در دوغاب سیمان

130

5-11 مواد وزن افزا

131

5-12 زمان نیم بند شدن سیمان

134

5-13 قوانین سرانگشتی

137
5-14 مهارآب روی138
5-15 گرانروی139
5-16 تولیدات شرکت هالیبورتون140
5-17 مواد تاخردهنده شرکت هالیبورتون143
5-18 مواد ضدکف147
5-19 محاسبه مواد افزودنی به دوغاب سیمان149
5-20 روشهای متداول برای سبک کردن وزن دوغاب سیمانهای حفاری153
5-21 بنتونیت و روش افزودن آن به سیمان153
5-22 مشخصات فیزیکی گیلسونیت و اثر آن بر روی خواص سیمان های کلاسA,D155

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                        صفحه

5-23 اثر بنتونیت بر روی خواص سیمان های کلاسD,A156

5-24 نتیجه گیری

157

فصل ششم:بنتونیت

 

6-1 مقدمه

161

6-2 ژئوشیمی

163

6-3 کانی های مهم بنتونیت

164
6-4 انواع بنتونیت ها از دیدگاه صنعتی164
6-5 ژنزبنتونیت
164
6-6 روشهای فرآوری
165

6-7 موارد استفاده

166

6-8 وضعیت تولید و فرآوری بنتونیت در ایران

178

6-9 معادن عمده بنتونیت

181

فصل هفتم: باریت

 

7-1 مقدمه

183

7-2 تاریخچه باریت

184
7-3 مشخصات عمومی باریت187
7-4 معادن عمده باریت188
7-5 موارد استفاده189
7-6 بازیافت باریت205
7-7 جایگزین ها205
7-8 ذخایر باریت206
منابع و ماخذ210

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم : پایان نامه بررسی کمی و کیفی بنتونیت در گل حفاری 210 ص

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.