دانلود پایان نامه بررسي علل و شيوع طلاق در شهرستان خمين سال 1387

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 فصل اول

بيان مساله

«تعريف طلاق»

از نظر اسلام و پيامبران از طلاق به عنوان امري منفور ياد مي شود. در اسلام به همان اندازه كه پيمان زناشويي و تشكيل خانواده مورد تاكيد قرار گرفته و با وسايل گوناگون مسلمانان را تشويق نموده است، به همان اندازه انحلال آن را امري ناپسند و مبفونس دانسته جز در موارد ضروري آن را به نيكو نمي داند. در دين اسلام با توجه به عواقب شومي كه از طلاق ناشي مي شود و در عين حال در برخي موارد طلاق يك ضرورت اجتماعي است. منتهي براي اينكه بي جهت و به اصطلاح در غير محل خود واقع نشود. موانع و مشكلاتي در راه تحقق آن گذاشته تا زوجين را از اقدام عجولانه بي مطالعه در مورد استفاده از طلاق باز دارد بنابراين نتيجه مي گيريم هر چند اسلام طلاق را پذيرفته اما چون موانع زيادي را نيز در نظر گرفته بخصوص اينكه مسلمين را از انجام آن صريحا بر حذر داشته، لذا عملا امكان طلاق را كم كرده و به عنوان آخرين چاره از آن استمداد مي جويد لوسون نويسنده مشهور آمريكا ضمن بيان آمار طلاق در اين كشور چندين مي گويد. طلاق با سرعت عظيمي رو به ازدياد و انتشار گذاشته و چيزي كه مايع تعجب و موجب وحشت است اين است كه 80% آنان به تقاضاي زنان واقع مي شود. همچنين خانم مونيكا ديكنس نويسنده اجتماعي و مشهور انگليس تكثير تعداد طلاق را در جهان ناشي از اين مي داند كه زنان تربيت و حركات مردان را تقليد مي كنند او مي گويد. به طور واقع دوام و استحكام هر ازدواجي در درجه اول بستگي به عقل و درايت خانم ها دارد. و از هر 100 ازدواجي كه به جدايي منجر مي شود در 99تاي آنان زن ها در درجه اول مقصرند.

در حالي كه براي رهايي از اين بحران راه چاره بسيار است. با توجه به آنچه بيان شد بايد طلاق با تعمق و تفحص عميق مورد ارزيابي قرار گيرد و حتي الامكان از بروز آن جلوگيري شود. ولي در بعضي از موقعيت ها اثرات و عوارض آن در صورت عدم جدايي و عدم بروز طلاق خيلي عميق تر و غيرقابل جبران خواهد بود يعني فرزندان آن خانواده از سلامت روان و تعادل شخصيت و اعتماد به نفس كافي و احساس مسئوليت بي بهره مي شوند. لذا بعضي از روان درمانگرها جدايي و طلاق را راه حل مشكلات مي دانند تا از خلاقكايي و بزهكاري فرزندان آنها جلوگيري مي گردد.

به هر حال طلاق در يك جامعه اثرات مخرب و جانسوزي دارد كه در بسياري از موارد غيرقابل جبران است. پس پژوهشگر بر آن شد تا به بررسي شيوع و علل طلاق در شهرستان خمين بپردازد شايد با اين بررسي بتوان از شيوع آن جلوگيري كرد. به اميد روزي كه شاهد طلاق و از بين رفتن كانون گرم خانوادگي نباشيم.

اهداف پژوهش

هدف كلي:

تعيين شيوع و علل طلاق در شهرستان خمين در سال 1387.

اهداف جزئي

1) تعيين شيوع طلاق در دوران عقد در قشر كارمندي در شهرستان خمين در سال 1387

2) تعيين شيوع طلاق در دوران عقد در قشر غيركارمندي در شهرستان خمين در سال 1387

3) تعيين شيوع طلاق در دوران عقد در قشر با درآمد بالا در شهرستان خمين در سال 1387

4) تعيين شيوع طلاق در دوران عقد در قشر با درآمد پايين در شهرستان خمين در سال 1387

5) تعيين شيوع طلاق در دوران پس از عقد در قشر كارمندي در شهرستان خمين در سال 1387

6) تعيين شيوع طلاق در دوران پس از عقد در شهرستان خمين در سال 1387

7) تعيين طلاق در دوران پس از عقد در قشر با درآمد بالا در سال 1387

8) تعيين شيوع طلاق در دوران پس از عقد در قشر با درآمد پايين در سال 1387

9) تعيين شيوع طلاق در دوران عقد در شهرستان خمين در سال 1387

10) تعيين شيوع طلاق در دوران پس از عقد در شهرستان خمي در سال 1387

11) تعيين مشخصات دموگرافيك نمونه در شهرستان خمين در سال 1387

12) تعيين علل فرهنگي اجتماعي طلاق در شهرستان خمين در سال 1387

13) تعيين علل اخلاقي- مذهبي طلاق در شهرستان خمين در سال 1387

14) تعيين علل اقتصادي طلاق در شهرستان خمين در سال 1387

15) تعيين ارتباط مشخصات دموگرافيك با علل فرهنگي اجتماعي در شهرستان خمين در سال 1387

16) تعيين ارتباط مشخصات دموگرافيك با علل اخلاقي مذهبي در شهرستان خمين در سال 1387

17) تعيين ارتباط مشخصات دموگرافيك با علل اقتصادي در شهرستان خمين در سال 1387

هدف كاربردي

تعيين راهكارهايي براي كاهش يا پيشگيري از طلاق

 سوالات پژوهش

1) علل فرهنگي اجتماعي طلاق چيست؟

2) علل اخلاقي مذهبي طلاق چيست؟

3) علل اقتصادي طلاق چيست؟

4) ارتباط بين علل فرهنگي اجتماعي با مشخصات فردي نمونه ها كدامست؟

5) ارتباط بين علل مذهبي اخلاقي با مشخصات فردي نمونه ها كدامست؟

6) ارتباط بين علل اقتصادي با مشخصات فردي نمونه ها كدامست؟

7) آيا طولاني بودن دوران نامزدي مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟

8) آيا عدم آشنايي زوجين مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟

9) آيا تفاوت هاي فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي زوجين مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟

10) آيا ازدواج قبل از بلوغ اجتماعي و فكري مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟

11) آيا آشنايي هاي مجازي و اينترنتي و دوستي هاي خياباني مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟

12) آيا نحوه آشنايي زوجين مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟

13) آيا سن افراد مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟

14) آيا شغل افراد مي تواند در ايجاد طلاق نقش داشته باشد؟

15) آيا سطح تحصيلات مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟

16) آيا محيط زندگي مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟

 تعريف واژه ها

طلاق:

طلاق در پارسي به معناي بيزاري و جدايي كامل است. در اصطلاح حقوقي عبارتست از ايفاي تشريفاتي كه به موجب واگذاري حق طلاق در شرايط طبيعي و غيرظالمانه به مرد، نه كاشف از بي توجهي به زنان و نه طرفداري از مردان، بلكه با توجه به مصالح خانواده و در راستاي ديگر ضوابط فقهي است. هر چند در موارد خاصي نيز زن حق دارد از دادگاه طلاق بخواهد، اضافه بر اين زن مي تواند با تعيين شرايط ضمن عقد در پيمان زناشويي هر وقت بخواهد از مرد طلاق بگيرد.

محققي به نام يوآن اظهار مي كند كه وقتي ازدواج از هم مي پاشد در اثر چندين نوع طلاق ايجاد مي شود.

1- طلاق عاطفي: زماني رخ مي دهد كه ازدواج دستخوش تباهي مي شود اما ممكن است بعد از حكم طلاق ادامه يابد.

2- طلاق قانوني

3- طلاق اقتصادي كه در رابطه با پول و توافق هاي مالي مانند مهريه است.

4- طلاق هم والدي كه در ارتباط با نگه داري و سرپرستي از فرزند، خانواده هاي تك والدي يا حق ملاقات با فرزندان است.

5- طلاق اجتماعي كه در زمينه تغيير روابط يا جمع دوستان همسر رخ مي دهد.

6- طلاق رواني: كه در حضور مسائل مربوط به بازيابي خود پيروي كرده و مشكلات مربوط به فكر كردن براساس ضمير«من» و «نه ما» است. منظور محقق از واده طلاق نه طلاق عاطفي و رواني و نه طلاق اقتصادي

بلكه فقط طلاقي است كه در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت شده است. ممكن است زن و شوهر مدتي قبل از آنكه كارشان به دادگاه بكشد هيچ رابطه اي كه نشان دهنده زوج بودن آن دو باشد نباشد اما منظور محقق همانگونه كه توضيح دادم فقط طلاق قانوني است.

شهرستان خمين

شهرستان خمين بين 50 درجه و 3 دقيقه طول جغرافيايي و 23 درجه و 38 دقيقه عرض جغرافيايي در جنوب استان مركزي واقع شده است. شهرستان خمين از طرف شمال به اراك و شازند، از مشرق به محلات، از جنوب به گلپايگان و از مغرب به اليگودرز ختم مي شود. اين شهرستان در محل اتصال سه استان مركزي و لرستان و اصفهان قرار دارد. شهرستان خمين داراي يك مركز شهر، يك مركز بخش، داراي هفت دهستان به نام هاي آشناخور، چهارچشمه، حمزه لو، خرم دشت، رستاق، صالحان، گله زن مي باشد و همچنين داراي 201 آبادي داراي سكنه مي باشد. براساس آخرين سرشماري كه در آبان ماه 1375 انجام گرفت جمعيت شهرستان 118424 نفر بود كه از اين تعداد 57/47 درصد نقطه شهري و 43/52 درصد در نقاط روستايي سكونت داشتند. از تعداد 118424 نفر جمعيت شهرستا 58489 نفر مرد و 59935 نفر زن بودند. كه در نتيجه نسبت جنسي برابر 98 بدست آمد.

اما منظور محقق از شهرستان خمين كليه كساني كه در اين شهر ازدواج كرده چه بومي و چه غيربومي و طلاق گرفته اند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسي علل و شيوع طلاق در شهرستان خمين سال 1387

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید