دانلود پایان نامه با موضوع پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: بازیگران قادر به تولید سلاحهای شیمیایی و تحولات کاربرد این سلاحها،

فصل دوم: تمایل کشورهای شمال برای انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی و تلاشهایی که انجام گرفت،

فصل سوم: کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق ، نقطه عطفی در جلب توجه

جها نیان،

فصل چهارم: سلاحهای شیمیایی قدیمی

فصل پنجم: تجارت شيميايي

فصل ششم: تحولات جنگ سرد و آثار آن بر مذاکرات منع سلاحهای شیمیایی،

نتیجه                                 

مقدمه:

          سلاحهاي کشتار جمعي به عنوان ابزارهايي که بگونه اي غيرتبعيض آميز انسان ها را نابود مي کنند و آثار بسيار زيانباري براي محيط زيست نيز بهمراه دارند همواره مورد مذمت اصحاب سياست و صاحبان فکر و قلم بوده است و جامعه بين المللي بويژه در دو سده گذشته عليرغم اينکه توفيق چنداني در نابودي اين سلاح ها و جلوگيري از توليد آنها نداشته, تلاش هاي قابل توجهي را براي منع استفاده از اينگونه سلاحهاي غيرانساني بعمل آورده است. محصول اين تلاش ها انعقاد چندين سند بين المللي است که مهمترين آنها پروتکل 1925 ژنو براي منع کاربرد سلاحهاي سمي در زمان جنگ, معاهده عدم اشاعه     هسته اي 1968, کنوانسيون منع سلاحهاي ميکربي 1972 و کنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي 1993 مي باشد. البته معاهده منع جامع آزمايش هاي هسته اي (CTBT) نيز آخرين تلاش در اين جهت است که عليرغم تصويب آن در مجمع عمومي سال 1997 هنوز لازم الاجرا نشده است. انعقاد اين معاهدات هر کدام با افت و خيزهايي همراه بود که عمدتا ناشي از شرايط بين الملل انعقاد اين معاهدات بوده است. کما اينکه لازم الاجرا نشدن آخرين معاهده يعني CTBT نيز بدليل روي کار آمدن نئو محافظه کاران در کاخ سفيد و مخالفت آنها با تصويب معاهده در سناي امريکا صورت گرفت وگرنه درصورت تداوم حاکميت دمکرات ها قطعا ايالات متحده امريکا و به تبع آن روسيه اين معاهده را تصويب کرده و اين معاهده لازم الاجرا شده بود.

          در اين نوشتار بر آنيم تا علل انعقاد معاهده منع سلاحهاي شيميايي 1993 که شايد بتوان بطور قطع آن را جامع ترين معاهده خلع سلاحي که يک رده از سلاحهاي کشتار جمعي را بطور کامل از ميان بر مي دارد بپردازيم.

علل و عوامل متعددی در انعقاد این کنوانسیون نقش داشته اند ولی مهمترین عاملی که به عنوان متغير مستقل در این تحقیق مد نظر قرار میگیرد. افزایش توان تولید سلاحهای شیمیایی توسط کشورهای ناراضی جنوب است. متغیر واسطه ای و تسریع کننده، کاربرد گسترده عراق از این سلاحها در دهه 1980 می باشد که باعث نگرانی کشورهای مختلف گردید. و باعث شد آنها برای انعقاد یک معاهده بین المللی جهت امحاء این سلاحها اقدام کنند. اما بواسطه رقابتهای دو قدرت در خلال جنگ سرد، متغیر مستقل « افزایش توان کشورهای جنوب» و متغیرهای واسطه ای « کاربرد این سلاحها توسط عراق» و « تمایل شمال به انعقاد معاهده» نتوانست منجر به تدوین نهایی معاهده منع سلاحهای شیمیایی گردد. فرضيه تحقيق اينست كه« پایان جنگ سرد» و « شروع روند فروپاشی» به عنوان عوامل تسهیل کننده زمینه مساعدی را برای انعقاد معاهده منع سلاحهاي شيميايي و نهایی شدن آن فراهم آورد ند. اهمیت یافتن تجارت مواد شیمیایی در سطح بین المللی و تلاش شمال برای سلطه بر این تجارت و مشکل نگهداری ذخایر عظیم سلاحها هم از عوامل موثر دیگر بر انعقاد این معاهده بودند.

در این تحقیق ، پس از بررسی تاریخچه تولید و کاربرد سلاحهای شیمیایی و تلاشهایی که برای انعقاد معاهده ای لازم الاجرا و جهانشمول برای منع این سلاحها صورت گرفته به تعریف متغیرهای دخیل در تحقیق پرداخته و ضمن بررسی ادبیات موجود و بیان کاستی های آنها سئوال اصلی تحقیق را مطرح می نماییم. سئوال اصلی تحقیق اینست که چرا معاهده جامعی برای منع سلاحهای شیمیایی در همه ابعاد آن تا پایان جنگ سرد منعقد نشد و بعبارت دیگر موانع شکل گیری چنین معاهده ای چه بود. پس از طرح سئوال به آزمون فرضیه های مختلف برای این سئوال می پردازیم. بدین منظور بطور اجمالی به پیشرفتهایی که در دوران جنگ سرد و قبل از آن برای انعقاد چنین معاهده ای صورت گرفته و نقاط ضعف دستاوردهای آن دوران اشاره می نماییم. بلوک بندیهای نظام بین المللی و تأثیر آن بر خلع سلاح شیمیایی را مورد بررسی قرار می دهیم و فراز و فرود روابط دو ابرقدرت در دوران جنگ سرد و ارتباط آن با مذاکرات خلع سلاح را مورد توجه قرار می دهیم. سپس عوامل متعددی که می توانسته بر انعقاد کنوانسیون تأثیر گذار باشند از جمله تجارت شیمیایی و علاقه دول توسعه یافته در حفظ انحصارات خود، اشاعه سلاحهای شیمیایی در دست کشورهای جهان سوم، وجود سلاحهای قدیمی شیمیایی و هزینه های سرسام آور آنها برای دارندگان و در نهایت پایان جنگ سرد را مورد بررسی قرار مي دهيم و به این نتیجه مي رسیم که انعقاد کنوانسیون عوامل متعددی داشته است که همه موارد فوق از جمله آنها بوده اند ولی علیرغم وجود این علل، بدون پایان یافتن جنگ سرد بین دو ابرقدرت امکان انعقاد چنین معاهده ای وجود نداشت.

          متدولوژی تحقیق تبیینی و کشف رابطه علت و معلول بوده و نحوه جمع آوری داده ها بصورت کتا بخانه ای و اینترنتی بوده است.

آنچه تاکنون نوشته اند،

با توجه به جدید بودن معاهده تحقیقات قابل توجهی به فارسی در خصوص این موضوع صورت نگرفته است.

          تحقیقات داخلی:

جنگ شیمیایی تهدید فزاینده، نوشته حسین علایی ، بیشتر به ویژگیهای سلاحهای شیمیایی و نحوه بکارگیری آنها پرداخته تنها در بخشی از کتاب آنهم بصورت پراکنده به مذاکرات تدوین معاهده اشاره کرده است.

چند کتاب دیگر هم وجود دارد که عمدتاً جنبه تخصصی و فنی دارند و بیشتر به بحث پیرامون انواع و اقسام سلاحهای شیمیایی پرداخته اند. جنگ شیمیایی و میکربی ستاد کل نیروهای مسلح نیز پژوهشی دیگر است که بیشتر به تاریخ استفاده از سلاحهای شیمیایی پرداخته و قبل از اتمام کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی تدوین شده است. شاید مهمترین کتابی که به این پژوهش نزدیک باشد، صنایع، تسلیحات و خلع سلاح شیمیایی از حسین علایی است در این کتاب بطور مفصل به کاربرد دوگانه مواد شیمیایی در تسلیحات و صنایع غیر نظامی اشاره شده ولی با توجه به تکیه این تحقیق بر صنایع، مسئله مورد نظر ما در آن مورد بررسی قرار نگرفته است.

          در میان منابع خارجی، کتب منتشره توسط سیپری بطور پراکنده به سابقه کاربرد سلاحهای شیمیایی و مذاکرات خلع سلاح شیمیایی پرداخته اند که عمدتاً مربوط به پیش از انعقاد معاهده است. یکی دیگر از منابع این بحث کتاب « کنوانسیون آینده سلاحهای شیمیایی» است که سیر تحولات کنوانسیون را تا پیش از اتمام آن تدوین نموده ولی به صورت جزیی به عوامل موثر بر انعقاد آن نپرداخته است. از جمله مهمترین منابع و ادبیات موجود اسناد کنفرانس خلع سلاح، سخنرانیها و تحول این اسناد و مذاکرات است که خوشبختانه موجود می باشند ولی تنها به عنوان منابعی برای اثبات تحقیق مورد نظر می توانند مورد استفاده باشند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه با موضوع پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید