دانلود پایان نامه با موضوع رابطه بين احساس اعتماد کارکنان با تعهدسازماني


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

احساس شايستگي[۱]

وقتي افراد توانمند مي شوند ، آنان احساس خود اثر بخشي[۲] مي کنند ، يا اينکه احساس مي کنند قابليت و تبحر لازم را براي انجام موفقيت آميز يک کار دارند. افراد توانمند شده نه تنها احساس شايستگي ، بلکه احساس اطمينان مي کنند که مي توانند کار را با کفايت انجام دهند. آنان احساس برتري شخصي [۳]مي کنند و معتقدند که مي توانند براي رويارويي با چالشهاي تازه بياموزند و رشد بيابند. بعضي از نويسندگان بر اين باورند که اين ويژگي ، مهمترين عنصر توانمندي است؛ زيرا داشتن احساس شايستگي است که تعيين مي کند آيا افراد براي انجام دادن کاري دشوار خواهند کوشيد و پشتکار خواهند داشت يا خير.

باندورا معتقد است که «احتمال دارد شدت ايمان افراد در مورد اثر بخشي شان ، بر اينکه آيا آنان براي مقابله با موقعيتهاي خاص حتي تلاش خواهند کرد اثر بگذارد». افراد وقتي خود را داراي قابليت سامان دادن به موقعيتهاي بدانند که در غير آن صورت براي آنان تهديد کننده خواهد بود ، درگير فعاليت مي شوند و با اطمينان رفتار مي کنند.

[۱] competence

[۲] Selr Efficacy

[۳] Personal Mastery

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعي:

  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خوداثربخشي (احساس شايستگي) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين مهم بودن (احساس معني داربودن)کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين احساس موثر بودن (پذيرش نتيجه شخصي ، تاثيرگذاري) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خودمختاري (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید