دانلود پایان نامه بازمهندسی فرآیند‌های مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی برای ارائه استراتژی‌های بازاریابی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات

موضوع : بازمهندسی فرآیند‌های مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی برای ارائه استراتژی‌های بازاریابی

 

استاد راهنما اول : دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور : مهندس حامد فضل‌الله‌تبار

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده فارسی:

قلب تمامی فعالیت‌های کسب و کار در سازمان‌ها، مشتری‌های سازمان هستند و در همین راستا تکنیکی تحت عنوان مدیریت ارتباط با مشتری  عنوان می‌گردد که به طور خلاصه عبارتست از استراتژی‌های تعیین شده جهت انتخاب، نگهداری و اداره نمودن مشتریان به منظور ایجاد ارزش. البته امروزه با توجه به ظهور اینترنت و توسعه تجارت در بستری الکترونیکی، این تکنیک در حوزه الکترونیکی تحت عنوان مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی مطرح می‌گردد. همچنین با توجه به تغییرات دائمی محیط سازمان‌ها و فعالیت‌های آن‌ها، سازمان‌ها همواره نیازمند بکارگیری شیوه‌های مدیریتی نوین هستند. مهندسی مجدد از جمله فنونی است که با انطباق اثربخش سازمان‌ها و شرایط نوین به مدیران کمک‌های فراوانی در جهت برآورده‌سازی نیازهای جدید مشتریان می‌نماید. در این پایان‌نامه با توجه به پویایی سازمان‌ها و نیز بازارهای مشتری‌گرا، بازبینی در فرآیندهای کاری سازمان جهت انطباق خواسته‌های مشتری با توانمندی سازمان مورد نظر قرار می‌گیرد. هدف ارائه یک ساز و کار مهندسی مجدد در یک سیستم ارتباط با مشتری الکترونیکی می‌باشد که علاوه بر تطابق فوق‌الذکر در جهت کسب منافع مالی، گستره بزرگ‌تری از بازار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

کلمات کلیدی فارسی:

مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی، بازاریابی، استراتژی‌های بازاریابی، بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار، بازمهندسی مدیریت ارتباط با مشتری

 

« فهرست مطالب »

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2  ضرورت تحقیق.. 6

1-3  اهداف تحقیق.. 7

1-4  مفروضات مسئله. 7

1-5  مدل تحقیق.. 8

1-6  کلمات کلیدی و تعاریف…. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.. 11

2-1  مقدمه. 12

2-2  بازاریابی و بازمهندسی.. 12

2-2-1  مفاهیم پایه‌ای در حوزه بازاریابی و بازمهندسی.. 12

2-2-2  کارهای مرتبط در حوزه بازاریابی و بازمهندسی.. 14

2-3  بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری.. 19

2-3-1  مفاهیم پایه‌ای در حوزه بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری.. 20

2-3-2  کارهای مرتبط در حوزه بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری.. 22

2-4  بازمهندسی و مدیریت ارتباط با مشتری.. 30

2-4-1  مفاهیم پایه‌ای در حوزه بازمهندسی و مدیریت ارتباط با مشتری.. 30

2-4-2  کارهای مرتبط در حوزه بازمهندسی و مدیریت ارتباط با مشتری.. 33

فصل سوم: روش تحقیق.. 35

3-1  تعریف مسئله و هدف… 36

3-2  طراحی سیستم اطلاعاتی مشتری و دیاگرام‌ها 38

3-2-1 ورود مشتری به سیستم و احراز هویت… 40

3-2-2  دریافت سفارش از مشتری و پرداخت صورتحساب… 43

3-2-3  آماده‌سازی و تحویل سفارش… 44

3-3  وضعیت سفارش…. 48

3-4  واحد‌های عملیاتی سازمان. 49

3-5  پایگاه‌داده سیستم اطلاعاتی مشتری.. 49

3-5-1 ارتباط فیلدهای بازمهندسی با واحدهای عملیاتی سازمان. 51

3-6  استفاده از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک، جهت تدوین راهبردها 52

3-6-1  مفهوم کلی برنامه‌ریزی استراتژیک… 52

3-6-2  ویژگی‌های برنامه‌ریزی استراتژیک… 53

3-6-3  منابع تدوین استراتژی‌ها 54

3-6-4  تدوین استراتژی‌ها 54

3-6-5  مراحل تدوین استراتژی.. 55

3-6-5-1 مرحله ورودی.. 55

3-6-5-2 مرحله مقایسه. 55

3-6-5-3 مرحله تصمیم‌گیری.. 56

3-6-6  ماتریس SWOT.. 57

3-6-6-1  استراتژی‌های SO (نقاط قوت و فرصت‌ها) 58

3-6-6-2  استراتژی‌های ST (نقاط قوت و تهدیدها) 59

3-6-6-3  استراتژی‌های WO (نقاط ضعف و فرصت‌ها) 59

3-6-6-4  استراتژی‌های WT (نقاط ضعف و تهدیدها) 60

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق.. 62

4-1  تجارت الکترونیک و فروشگاه‌های اینترنتی.. 63

4-1-1  معرفی فروشگاه اینترنتی ایران‌مارکت… 64

4-2  روند فروش یک محصول خاص….. 65

4-3  جریان وضعیت سفارش مشتری.. 76

4-4  ارتباط فیلدهای بازمهندسی با واحدهای عملیاتی سازمان. 77

4-4-1  بازمهندسی واحد عملیاتی محصولات… 77

4-4-2  بازمهندسی واحد عملیاتی پشتیبانی.. 78

4-4-3  بازمهندسی واحد عملیاتی سفارشات… 79

4-4-4  بازمهندسی واحد عملیاتی مالی.. 80

4-4-5  بازمهندسی واحد عملیاتی توزیع. 81

4-4-6  بازمهندسی واحد عملیاتی اجرایی.. 82

4-5  تدوین استراتژی‌های بازاریابی.. 83

4-5-1 چارچوب تحلیلی برای تدوین استراتژی‌های بازاریابی.. 84

4-5-1-1 مرحله اول: ورودی.. 85

4-5-1-2  مرحله دوم: مقایسه. 87

4-5-1-2-1  نقاط قوت… 89

4-5-1-2-2  نقاط ضعف… 89

4-5-1-2-3  فرصت‌ها 90

4-5-1-2-4  تهدیدها 90

4-5-1-3  مرحله سوم: تصمیم‌گیری.. 92

4-5-2  اولویت‌بندی استراتژی‌ها 93

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 95

5-1 خلاصه پایان‌نامه و نتیجه‌گیری.. 96

5-2 پیشنهادات… 97

منابع و مآخذ. 98

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید