دانلود پایان نامه اصول کار با لیزر 147 ص


فهرست

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول

اصول کار لیزر……………………………………………………………………………………….

گسیل خودبه خود،گسیل القایی و جذب…………………………………………………………

1-1-گسیل خود به خود……………………………………………………………………………………

1-2-گسیل القایی…………………………………………………………………………………………….

1-3-جذب……………………………………………………………………………………………………….

1-4-مبانی نظری لیزر…………………………………………………………………………………….

1-5-طرحهای دمش………………………………………………………………………………………….

فصل دوم

آناتومی پوست………………………………………………………………………………………….

2-1-لایه اپیدرمس…………………………………………………………………………………………..

2-2-لایه کرنیوم……………………………………………………………………………………………..

2-3-لایه لوسیدم…………………………………………………………………………………………….

2-4-لایه دانه ای……………………………………………………………………………………………..

2-5-لایه اسپینوزدم………………………………………………………………………………………..

2-6-لایه رشد………………………………………………………………………………………………….

2-7-ذرات ملانین…………………………………………………………………………………………….

2-8-چه قسمتهایی از پوست را می تواند لیزردرمانی شود؟………………………………

فصل سوم

برهمکنش لیزر(نور) با بافت……………………………………………………………………..

3-1-بازتابش و شکست…………………………………………………………………………………..

3-2-جذب……………………………………………………………………………………………………….

3-3-پراکندگی…………………………………………………………………………………………………

3-4-محیط مرکب…………………………………………………………………………………………….

3-5-انتقال فوتون……………………………………………………………………………………………

3-6-شبیه سازی مونت کارلو………………………………………………………………………….

3-7-آسیب حرارتی لیزر برروی بافت………………………………………………………………

3-8-تئوری توصیف فرآیند آهنگین آسیب……………………………………………………….

فصل چهارم

کاربردهای لیزر دربیماری های پوست………………………………………………………

4-1-لیزردر درمان لکه ها………………………………………………………………………………..

4-2-لیزر در درماتولوژی……………………………………………………………………………….

4-3-جوان سازی پوست توسط لیزرco2…………………………………………………………

4-4-جوان سازی پوست توسط سیستم غیرتخریبیIPL …………………………………

4-5-تاریخچه استفاده لیزردر درمان موهای زائد……………………………………………..

4-6- مکانیسم های درمان موهای زائد بوسیله لیزر………………………………………….

4-7- فهرست کاربرد های لیزر در بیماریهای پوست و جراحی پلاستیک…………….


فصل پنجم

مقاله های ترجمه شده در زمینه کاربرد لیزر در پوست………………………………………

5-1-طرح های فیزیکی-روانی نقشه های اذراکی از احساس درد و حرارت بوسیله موضعی کردن لیزرco2 بر روی پوست……………………………………………………………………………………………………..

5-1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………….

5-1-2-نتایج………………………………………………………………………………………………….

5-1-3-بحث وگفتگو………………………………………………………………………………………..

5-1-4-روشهای تجربی…………………………………………………………………………………..

5-2- شبیه سازی FE تولید شده توسط انتشار امواج صوتی سطحی در پوست..

5-2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………….

5-2-2- تحلیل المان محدود……………………………………………………………………………..

5-2-3- شبیه سازی درونی…………………………………………………………………………….

5-2-4- نتایج…………………………………………………………………………………………………

5-2-5- بحث…………………………………………………………………………………………………..

5-3- اتوفلورسانسی که توسط لیزر تحریک شده (LIAF) به عنوان متدی برای براورد استحکام پوست که باعث جلوگیری از ایجاد زخم های دیابتی می شود…………………………………………….

5-3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………

5-3-2- روش ها……………………………………………………………………………………………..

5-3-3-نتایج………………………………………………………………………………………………….

 

فصل ششم

فهرستی از کاربردهای انواع لیزر در پزشکی…………………………………………………….

فصل هفتم

ایمنی لیزر……………………………………………………………………………………………..

7-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………

7-2-خطرات لیزر………………………………………………………………………………………

7-3-خطرات چشمی……………………………………………………………………………………

7-4-خطرات پوستی………………………………………………………………………………….

7-5-خطرات مربوط به لیزرهای پرتوان…………………………………………………….

7-6-استانداردهای ایمنی لیزر وطبقه بندی خطرات آن………………………………..

7-7-محاسبات لیزرواندازه گیری……………………………………………………………….

منابع…………………………………………………………………………………………………………

با فرمت ورد

دانلود تحقیق ، پروژه ، پایان نامه و مقاله با فرمت ورد همه رشته ها - کارشناسی و کارشناسی ارشد - سایت مرجع دانلود پایان نامه

شما با داشتن پسورد سایت ما می توانید از تمام فایل ها استفاده کنید برخلاف سایت های دیگر که برای هر فایل ، باید مبلغ جداگانه ای پرداخت نمائید.

 

دانلود متن کامل همراه با ضمائم – پایان نامه اصول کار با لیزر 147 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید