دانلود پایان نامه ازدواج تحمیلی


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

بند چهارم-پيشينه تحقيق

در رابطه با مسوليت مدني والدين در ازدواج هاي تحميلي تاكنون تحقيقي انجام نگرفته است.وتحقيق پيش رواز اين حيث كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواجهاي تحميلي صورت گرفته از جنبه نو آوري برخوردار است ومحققين گذشته در رابطه با اين كه والدين در اين خصوص مسوليت مدني دارند هيچ تحقيق و بررسي اي انجام نداده اند.

بندپنجم-نوع وروش انجام تحقيق:

الف-نوع انجام تحقیق:

اين تحقيق از نوع تحقيقات كاربردي است به اين علت كه در راستاي حل معضل ازدواج هاي تحميلي كه نابود كننده خانواده ودر نهايت يك جامعه ميباشد مورد بررسي قرارگرفته شده است تا هم قانونگذار در راستاي حل اين معضل با تدوين قوانيني شفاف مختص اين موضوع قراربگيردو هم اينكه والدين نقش خودشان را در انتخاب همسرگزيني براي فرزندانشان بدانند و نظراتشان را بر آنان تحميل نكنند.وهمچنين در اين رساله به آثار مخرب ازدواج تحميلي پرداخته شده كه چه پيامدهاي را گريبان گير خانواده ودر نهايت جامعه ميكندو چگونه ميتوان اين معضل اجتماعي را حل نمود..ازنظرعلمی نیزنتایج حاصله ازاین کارتحقیقی برای مجامع علمی ودانشگاهی می تواند مفیدفایده باشذ

ب-روش انجام تحقیق:

روش انجام اين اين تحقيق از طريق گرداوري اطلاعات به شيوه كتابخانه اي و ميداني است. در روش كتابخانه اي كتبي در زمينه اجتماعي و روانشناسي در رابطه با انتخاب همسر،ازدواج تحميلي و…مورد مطالعه و بررسي قرارگرفت و همچنين ازكتب حقوقي راجع به مسوليت مدني مورد مطالعه و فيش برداري قرارگرفت.و در روش ميداني نيزازطريق مصاحبه وپرسشنامه اطلاعات مورد نظر مورد مطالعه قرارگرفت.و در فرم ويژه سوالاتي روان وساده پيرامون موضوع تدوين شد كه با بررسي هاي لازم به زواياي اين موضوع بپردازيم و اطلاعاتي را در مورد ازدواج هاي تحميلي جمع آوري كنيم

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟

۲- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟

۳-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي  است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید