دانلود پایان نامه ارشد:: شرط


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:شرط

مبحث اول: تعريف شرط

واژه شرط در فرهنگ لغات به قرار، پيمان، عهد، تعليق عمل قضايي به آينده معنا شده و نيز به مفهوم خيارات هم آمده. درفقه شرط به معناي مطلق تعهد تعريف شده چه جداي از عقد باشد (شرط ابتدايي) و چه ضمن عقد باشد.

در حقوق مدني شرط به دو معنا به كار مي‌رود:

الف: شرط امري است كه ركن اساسي يا اثر يك عمل يا واقعه حقوقي وابسته به آن است به عبارت ديگر شرط لازمه امر حقوقي است كه عدم آن، عدم امر حقوقي(‌و به تبع آن عدم اثر امر حقوقي) را سبب مي‌شود.

ماده 374 قانون مدني مي‌گويد : «در حصول قبض اذن بايع شرط نيست… »

ب. شرط توافقي است كه با توجه به طبيعت خاص خود يا براساس تراضي طرفين از توابع عقد ديگري قرار گرفته است. در اين معنا شرط تعهدي تبعي است كه براساس توافق و تراضي دو طرف عقد به وجود مي‌آيد ( شرط ضمن عقد) و يا اختياري است كه پس از عقد به سبب بوجود آمدن علتي خاص براي يكي از طرفين و يا هر دو علت عقد به وجود مي‌آيد ( خيارات)

مثال اول: ماده 238 قانون مدني مي‌گويد : «هرگاه فعلي در ضمن عقد شرط شود»

مثال دوم: ماده 416 قانون مدني مي‌گويد: «هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي‌تواند معامله را فسخ كند»

مبحث دوم : تعريف شرط ضمن عقد

شرط ضمن عقد نوعي از تعهد تبعي است كه دو طرف عقد آ‎ن را ضمن عقد اصلي اشتراط مي‌كنند تا بدين صورت آثار و شرايط عقد اصلي را به دلخواه و تراضي خود تغيير دهند. در فقه شرط ضمن عقد به معناي مطلق  تعهد و در مقابل شرط ابتدايي بيان شده است.

پيش از نوشتن قانون مدني، افراد اراده خود را بايد در قالب عقود معين مي ريختند تا صورت شرعي و قانوني داشته باشد و البته اين برايشان محدوديت بوجود مي‌آورد و چون شرط ابتدايي از لحاظ فقهي باطل مي‌باشد لازم بود براي رسيدن به تمايلات قبلي خود آنچه را كه مي‌خواستند به صورت شرط ضمن عقد توافق نمايند.

اكنون با وجود ماده 10 قانون مدني كه مي‌گويد: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند، در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است» به نظر مي‌رسد موضوع شروط ضمن عقد كارايي و كاربردي در حقوق مدني امروز ندارد چرا كه افراد آنچه را كه مي‌خواهند مي‌توانند به صورت قراردادي خصوصي بين خود بوجود آورند مشروط بر اينكه توافق ايشان مخالف صريح قانون نباشد(اصل آزادي قراردادها).

دكتر كاتوزيان دو فايده براي شرط ضمن عقد در حقوق كنوني عنوان مي كند:

اول : شرط ضمن عقد به اشخاص اجازه مي‌دهد تا با افزودن قيود و شروط تازه عقد را به چهره دلخواه درآورند و برخلاف قوانين تكميلي تراضي كنند.

دوم: شرط ضمن عقد در پاره‌اي از موارد كه افراد مايل به پذيرفتن التزام مستقلي نيستند و مي‌خواهند قراردادي را به شرط تحقق يافتن عقد ديگري اجرا كنند كاربرد دارد.

مبحث سوم: شرط ضمني

اين اصطلاح مربوط به آن دسته از التزام‌هايي است كه در خود عقد ذكر نشده اما لازمه طبيعي عقد محسوب مي‌شود. در واقع اين التزام‌ها مقدمه عقد يا مقدمه اجراي آن مي‌باشد.

تعيين اين مقدمات و شناخت آنها با توجه به عرف و عقل صورت مي‌گيرد قانون نيز وجود اين التزام‌ها را مدنظر قرار داده مثلاً در ماده 356 قانون مدني مي‌گويد: «هر چيزي كه بر حسب عرف و  عادت جز يا از توابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد صريحاً ذكر نشده است و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند»

نوعي از شرط صنعتي شرط بنايي يا شرط تباني است. اين شرط همان گفتگوها و مذاكراتي است كه طرفين عقد پيش از انعقاد عقد انجام مي‌دهند اما درضمن عقد اسمي از آنها برده نمي‌شود. ولي عقد براساس اين مذاكرات انشاء مي‌شود.

مثال : «الف» قصد دارد زمين زراعتي «ب» را خريداري كند كه قبل از نوشتن مبايعه نامه «الف» و «ب» به اتفاق يك كارشناس درباره زمين، قيمت آن، متعلقات و ملحقات زمين، نحوه پرداخت ثمن چگونگي تحويل زمين و مسائلي از اين دست گفتگو مي‌كنند و براساس اين شرايط كه با هم توافق كرده‌اند (‌شرط تباني) چند روز بعد به عقد بيع را ايجاد مي‌كنند و قبض و اقباض صورت مي‌گيرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

شرط