دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی رابطه جهت گیری هدف و خود تنظیمی


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

۲-۳-۴- جهت گیری هدف و انگیزه پیشرفت

در چند دهة اخير نظرية جهت گيري هدف (آمز ؛۱۹۹۲الف ؛ نيكلز، ۱۹۸۶) به عنوان يكي از ديدگاههاي مهم در زمينة انگيزش پيشرفت و به خصوص، انگيزش تحصيلي پديدار شد(كاپلان و ماهر[۱]، ۲۰۰۷).

در سال هاي اخير پژوهش هاي زيادي به تبيين اين سازه و  همچنين پيشايندها (آمز، ۱۹۹۲ ؛ مك اينرني، راچ، مك اينرني و مارش[۲]، ۱۹۹۷ ؛ مك اينرني، هينكلي، داوسون و ون اتن ۱۹۹۸) و پيامدهاي (پينتريچ و گارسيا ۱۹۹۴،۱۹۹۱ اليوت و هاراكوئيكز، ۱۹۹۶) آن پرداخته اند. پژوهش هاي انجام شده در اين حوزه نشان مي دهد كه هدف گرايي پيامدهاي شناختي، هيجاني و انگيزشي در افراد دارد. به عبارت ديگر جهت گيري هدف افراد هم عملكرد تحصيلي آنها و هم ميزان رضايت و احساس شادماني آنها را تحت تأثير قرار            مي دهد. از اين رو شناخت اي نگونه ارتباطات يكي از محورهاي پژوهشي بوده است. اگرچه در خصوص پيامدهاي شناختي و انگيزشي هدف گرايي شمار پژوهش ها كم نيست، اما اين كمبود در حوزة رابطة جهت گيري هدف با شادي (ب ه خصوص مؤلفه هاي هيجاني و شناختي آن)، ب هعنوان مهمترين شاخص هيجاني و سلامت روان در فراگيران، مشهود است. در حقيقت اگرچه برخي پژوهش ها به صورت پراكنده و ضمني به اين رابطه پرداخته اند (شلدون و اليوت، ۱۹۹۰ ؛ كاپلان، ميدلي و ميدلتون[۳]، ۲۰۰۱ ؛ سويني، آرو و نيميويرتا[۴]، ۲۰۰۸، موراتيديس، ونستينكيست، لنز و آويل[۵]، ۲۰۰۹ )، اما بررسي ها، به صورت جامع و روشن صورت نگرفته است. به عنوان مثال شلدون واليوت ( ۱۹۹۰ ) در پژوهشي با ارائة مدل خودهماهنگ سازي، برگرفته شده از نظرية خودتعييني دسي و ريان ( ۱۹۸۵ )، تأثير هدفمندي بر احساس به كامي را               بررسي كردند، اما محدوديت عمدة اين پژوهش نبودن تمايز بين اهداف بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف بر یادگیری خود تنظیمی.
  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی سبک های یادگیری بر یادگیری خود تنظیمی.
  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف  بر سبک های یادگیری.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید