دانلود پایان نامه ارشد رابطه نوع دست برتری و خود تنظیمی


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

فرضيه شماره ۳ 

بين ميزان خودتنظيمي در دانشجويان با سبك هاي شناختي مختلف تفاوت معني دار وجود دارد.

بر اي بررسي اين فرضيه از آزمون تجزيه و تحليل واريانس يك راهه استفاده شد.و نتايج نشان داد بين ميانگين نمرات خودتنظيمي دانشجويان با سبك هاي مختلف شناختي تفاوت معني دار وجود ندارد.به عبارت ديگر افراد با داشتن سبك هاي شناختي يكسان و معين، داراي ميزان يادگيري خودتنظيمي متفاوت هستند، و تنها داشتن سبك شناختي معيني نمي تواند در كم يا زياد بودن ميزان يادگيري خودتنظيمي نقش داشته باشد.بطور مثال نمي توان گفت كه افرادي كه داراي سبك شناختي واگرا هستند از افرادي كه داراي سبك هاي ديگر شناختي هستند از يادگيري خود تنظمي بيشتر يا كمتري برخوردار هستند. اين مسئله نشان مي دهد متغيرهاي ديگري در يادگيري  خودتنظيمي مداخله و تاثير دارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست در سبک های شناختی تفاوت وجود دارد؟

۲- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست درمیزان خودتنظیمی یادگیری تفاوت وجود دارد؟

۳- آیا بین نوع دست برتری و سبک های شناختی رابطه وجود دارد؟

۴- آیا بین نوع دست برتری و خود تنظیمی رابطه وجود دارد؟

۵- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی واگرا گرایش دارند؟

۶- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی همگرا گرایش دارند؟

۷- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی جذب کننده گرایش دارند؟

۸- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی انطباق کننده گرایش دارند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید