دانلود پایان نامه ارشد: تشخیص آسیب ناشی از زلزله در تیرهای بتنی با استفاده از تبدیل هیلبرت


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زاهدان

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه عمران

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد. «MS.C»

رشته مهندسی عمران، گرایش مهندسی سازه

عنوان:

تشخیص آسیب ناشی از زلزله در تیرهای بتنی با استفاده از تبدیل هیلبرت

استاد راهنما:

دکتر  فردین رئوفی

استاد مشاور:

دکتر  کامبیز نرماشیری

فهرست مطالب

عنوان            صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات… 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 کلیات تحقیق.. 3

1-3 خلاصه ای بر پایش سلامتی سازه 3

1-4 کلمات کلیدی به کار برده شده در این پروژه 4

1-4-1 آسیب… 4

1-4-2کنترل سلامت سازه 5

1-4-3 آسیب خطی و غیر خطی.. 5

1-4-4 شیوه های تشخیص آسیب (محلی و جامع) 5

1-5 بیان مسئله. 6

1- 6 ضرورت تحقیق.. 6

1-7 هدف و علت انتخاب تحقیق.. 7

1-7-1 ایجاد سیستم پایش سلامت سازه 7

1-7-2 ارائه مدلی جدید با جامعیت بیشتر از مدل های قبلی.. 7

1-8 سوال تحقیق.. 7

1-9 چهارچوب نظری تحقیق.. 7

1-10 فرضیه های تحقیق.. 8

1-11 روش تحقیق.. 8

1-12محدودیت های تحقیق.. 8

1-13 فصل بندی پایان نامه. 9

فصل دوم: پردازش سیگنال و پایش سلامت سازه. 10

2-1 مقدمه. 11

2-2 پردازش سیگنال.. 11

2-2-1 امواج در طبیعت… 11

2-3 سیستم های خطی و غیرخطی.. 14

2-4 علم پردازش سیگنال.. 17

2-5 نمونه برداری.. 18

2-6 سیستم های خطی نامتغیر با زمان.. 19

2-7 شناسایی سیستم سازه ای.. 19

2-8 پایش سلامت سازه 20

2-9 فرآیند سنجش سلامت سازه 21

2-9-1 ارزیابی های اجرایی.. 21

2-9-2 بدست آوردن اطلاعات… 22

2-10 ضرورت کنترل سلامت سازه 23

2-11 راهکارتشخیص الگو به روش آماری.. 23

2-11-1 ارزیابی عملیاتی.. 24

2-11-2 جمع آوری، نرمالیزاسیون و خالص سازی داده 24

2-11-3 متراکم سازی داده و استخراج ویژگی ها 24

فصل سوم: بررسی منابع و پیشینه تحقیق… 26

3-1 مقدمه. 27

3-2 تحقیقات صورت گرفته. 27

فصل چهارم: روش های رایج در پردازش سیگنال.. 31

4-1 مقدمه. 32

4-2 مقایسه روش های رایج در پردازش سیگنال.. 32

4-2-1 انواع آسیب… 33

4-2-2 انواع شیوه های تشخیص آسیب… 33

4-3 روش های تشخیص آسیب… 33

4-3-1 تغییر در پارامترهای مدال.. 34

4-3-2 تغییر در فرکانس های طبیعی.. 34

4-3-3 تغییر در اشکال مدی.. 34

4-3-4 روش های بروز رسانی مدل.. 35

4-3-5 روش های بر پایه شبکه های عصبی.. 35

4-3-6 روش های تشخیص الگو. 36

4-3-7 روش فیلتر کالمان.. 36

4-3-8 روش آماری.. 36

4-4 روش تحلیل سیگنال.. 37

4-4-1 تبدیل زمان کوتاه فوریه. 37

4-4-2 توزیع ویگنر- ویل.. 40

4-4-3 تبدیل هیلبرت – هوانگ… 42

4-4-4 تبدیل موجک… 45

4-4-5 خصوصیات ویولت… 52

فصل پنجم: تحلیل، بحث و نتایج.. 53

5-1 مقدمه. 54

5-2 تبدیل هیلبرت-هوآنگ… 54

5-3 تجزیه تجربی مودی.. 54

5-3-1 گام اول.. 55

5-3-2 گام دوم. 55

5-3-3 گام سوم. 55

5-3-4 گام چهارم. 60

5-3-5 گام پنجم.. 60

5-3-6 گام ششم.. 60

5-4 تحلیل طیفی هیلبرت… 66

5-5 نتایج مدلسازی.. 70

5-5-1 قاب یک دهانه-یک طبقه. 70

5-5-2- پاسخ شتاب مطلق قاب یک طبقه – یک دهانه: 72

5-5-3- توابع مودی ذاتی.. 74

5-5-4 مقایسه پارامترهای حاصل از تبدیل هیلبرت… 78

5-5-4-1 بررسی نمودارهای زمان- دامنه- فرکانس…. 78

5-5-4-2 فاز 81

5-5-4-3 طیف حاشیه ای هیلبرت… 82

5-5-4-4 فرکانس میانگین آنی.. 83

5-5-5 نرم شدگی نهایی.. 85

5-5-6 نرم شدگی حداکثر. 86

5-5-7 قاب دو دهانه-یک طبقه. 87

5-5-8- پاسخ شتاب مطلق قاب یک طبقه – دو دهانه: 88

5-5-9 توابع مودی ذاتی.. 89

5-5-10 مقایسه پارامترهای حاصل از تبدیل هیلبرت… 94

5-5-10-1 بررسی نمودارهای زمان-دامنه-فرکانس…. 94

5-5-10-2 فاز 97

5-5-10-3 طیف حاشیه ای هیلبرت… 98

5-5-10-4 فرکانس میانگین آنی.. 99

5-5-11 نرم شدگی نهایی.. 100

5-5-12 نرم شدگی حداکثر. 101

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 102

6-1 مقدمه. 103

6-2 جمع بندی و نتیجه گیری.. 103

6-3 پیشنهادات برای تحقیقات آتی..

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید