دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی


دانشگاه دیلمان لاهیجان

دانشکده فنی

 پایان­نامه برای دریافت کارشناسی­ارشد

رشته مهندسی عمران      گرایش سازه

عنوان:

بررسی ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی

 استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا خوشنود

استاد مشاور:

مهندس شاهین چرختاب

چکیده

امروزه در کشورهای لرزه­خیز جهت اتلاف انرژی لرزه­ای وارد بر سازه به استفاده از انواع ابزار مستهلک کننده انرژی توصیه شده است. یکی از این ابزارها، میراگرهای اصطکاکی دورانی می باشد. به دلیل اینکه در آیین نامه­های کنونی مقداری برای ضریب رفتار قاب­های مجهز به این میراگر­ها ارائه نشده، در این پایان­نامه سعی شده تاثیر استفاده از آنها بر روی ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مورد ارزیابی قرار گیرد. به همین منظور چندین قاب خمشی فولادی با شکل­پذیری متوسط با تعداد طبقات مختلف طبق ضوابط استاندارد 2800 و مبحث 10 مقررات ملی ایران، طراحی شده است. سپس با استفاده از تحلیل­های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی افزایشی و به کمک نرم­افزار Sap2000-V15، ضریب رفتار و پارامترهای آن برای قاب­های اولیه و مجهز به میراگربدست آمده و با یکدیگر مقایسه شدند.

تغییرات ضرایب مقاومت­افزون و شکل­پذیری با­توجه به نتایج آنالیز قاب­های با و بدون میراگرنشان می­دهد که تاثیر میراگرهای اصطکاکی دورانی برضریب مقاومت­افزون سازه­های کوتاه بیشتر از ضریب شکل­پذیری آنها است. در طبقات بلندتر شرایط عکس آن است به صورتی که تاثیر میراگر بر ضریب شکل­پذیری به نسبت مقاومت­افزون بیشتر است. در مجموع میراگر سبب افزایش ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی به مقدار 60/7 و 23/55 درصد، به ترتیب تحت آنالیز استاتیکی و دینامیکی غیرخطی می­گردد.

واژگان کلیدی: ضریب رفتار، میراگرهای اصطکاکی دورانی، تحلیل استاتیکی غیرخطی، تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی، قاب­های خمشی فولادی

فهرست مطالب

عنوانصفحه

فهرست جدول ها ‌د

فهرست نمودارها ‌ز

فهرست تصاویر و اشکال.. ‌ط

فصل اول: مقدمه(کلیات تحقیق)

1-1.ضرورت تحقیق.. 3

1-2. اهداف… 4

1-3. فرضیات… 4

1-4. روش تحقیق.. 5

فصل دوم: آشنایی با میراگرهای اصطکاکی دورانی

2-1. مقدمه. 8

2-2. میراگرهای اصطکاکی.. 9

2-3. تاریخچه و انواع میراگرهای اصطکاکی.. 10

2-4. معرفی میراگرهای اصطکاکی دورانی.. 23

2-4-1.اجزاء میراگر. 23

2-4-2.مکانیسم میراگر. 24

2-4-3.تاریخچه مطالعات انجام شده برروی میراگرهای اصطکاکی دورانی.. 25

فصل سوم: مبانی نظری تعیین ضریب رفتارسازه ها

3-1. مقدمه. 50

3-2. تاریخچه ضریب رفتار 51

3-3. روشهای محاسبه ضریب رفتار 53

3-3-1.محاسبه ضریب رفتار به روش ضریب شکل پذیری یوانگ… 53

3-3-2.ضریب شکل پذیری کلی سازه. 59

3-3-3.ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری.. 60

3-3-4.مقاومت افزون.. 63

3-4. مطالعات انجام شده برروی ضریب رفتار قاب های مجهز به انواع میراگر. 66

فصل چهارم:مدل سازی نرم افزاری قاب های فولادی خمشی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی

4-1. مقدمه. 71

4-2. معرفی مدل های مورد مطالعه. 71

4-3. بارگذاری وطراحی مقاطع.. 73

4-3-1.بارگذاری ثقلی.. 74

4-3-2.بارگذاری زلزله. 74

4-4. آنالیز وطراحی مدل ها 75

1-4-4.کنترل مقاطع ازنظرکمانش موضعی برای خمش…. 75

4-4-2.تعیین ضریب برش پایه طراحی.. 77

3-4-4.کنترل ضوابط طراحی.. 77

4-4-4.کنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقات.. 79

4-5. نحوه مدلسازی نرم افزاری میراگرهای اصطکاکی دورانی و صحت سنجی آن.. 84

1-5-4.مراحلتعیین رفتار ممان- زاویه میراگر. 86

4-5-2.صحت سنجی مدل سازی نرم افزاری سازه مجهز به میراگر. 89

4-6. تعیین ظرفیت میراگرها جهت مدلسازی.. 94

4-7. تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه ها 98

4-8. تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی سازه ها 99

4-9. وضعیت نهایی و تسلیم آنالیز نرم افزاری.. 102

4-9-1.تعریف وضعیت نهایی رفتار سازه باتوجه به دستورالعمل استاندارد 2800. 103

4-9-2.وضعیت نهایی سازه باتوجه به دستورالعملFEMA356. 105

4-9-3.تعریف وضعیت تسلیم سازه. 112

فصل پنجم: تعیین ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی با و بدون میراگرهای اصطکاکی دورانی

5-1. مقدمه. 114

5-2. ضریب کاهش براثر شکل پذیری.. 115

5-2-1.محاسبه ضریب کاهش نیرو براثر شکل پذیری.. 116

5-3. محاسبه ضریب مقاومت افزون سازه 118

فصل ششم: نتایج و پیشنهادات

6-1. مقدمه. 127

6-2. بررسی کلی نتایج به دست آمده 127

6-2-1. نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی.. 128

6-2-2. نتایجتحلیلدینامیکیغیرخطیافزایشی.. 130

6-3. تاثیر ارتفاع سازه برروی ضریب رفتار 133

4-6.تاثیر میراگر بر ضریب رفتار سازه 133

6-5. نتیجه کلی.. 134

6-6. ضریب اصلاح مدل عددی.. 136

6-7. پیشنهاد برای تحقیقات آینده

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید