دانلود پایان نامه ارشد:ناهمواری ها


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:ناهمواری ها

تعريف ساده ي ناهمواري : پستي و بلندي هاي سطح كره ي زمين را ناهمواري مي گويند .

باديد نقشه برداري تصور مي كنيم كه سطح زمين يكنواخت و صاف است . اما اگر  شيب يك معيار باشد منطقه ي صاف و هموار هم براستي سطحي صاف نيست .

سطح كره ي زمين ناهموار است حتي كف اقيانوس ها و درياها هم ناهموار مي باشد . ناهمواري ها را مي توان به شكل زيرتقسيم كرد:

 

انواع ناهمواري ها

 

 

1- كوه ها :

تعريف : كوه ها برجستگي هاي سطح كره ي زمين مي باشد مانند رشته ي هيماليا ، آند كه از نظر ارتفاع با هم متفاوت مي باشند . كوه ها يا به شكل كوه منفرد مي باشند يا آتش فشاني هستند مانند سياه كوه در شمال درياچه نمك .

 

منشاء كوه ها :

الف) كوه هايي كه بر اثر رسوبي كه در كف اقيانوس ها رخ مي دهند به وجود مي آيند . مانند البرز ( منشاء كوهزايي )

ب) كوه هايي كه بر اثر فعاليت هاي آذرين يا آتش فشاني بوجود آمده اند مانند سهند در آذربايجان

ج)كوه هايي كه منشاء زمين زايي دارند . اين كوه ها زماني بوجود مي آيند كه گسل مركب رخ داده و قسمتي از سطح زمين بالاتر از مناطق اطراف قرار مي گيرد مانند كوه هاي جنگل سياه در آلمان .

 

2- فلات ها :

تعريف :  به سرزمين مرتفع اما نسبتاً مسطح مي گويند كه بر زمين هاي اطراف خود مشرف است ، و مي تواند روي آن كوه يا دره اي قرار گرفته باشد مانند فلات ايران .

فلات ها از نظر ارتفاع با يكديگر متفاوت هستند .

منشاء فلات ها :

الف) كوه زايي ( در اثر فعاليت هاي چين خوردگي بوجود مي آيند )

ب) آتش فشاني ( مانند هيماليا كه باعث به وجود آمدن فلات دكن شده است )

 

3- دشت :

تعريف : به سرزمين هموار كه در بين چند كوه محصور شده است مي گويند . مانند دشت لوت و دشت كوير كه كوه هاي شرقي ايران و كوه هاي البرز و كوه هاي زاگرس آنها را دربر گرفته اند .

ارتفاع دشت ها يكسان نيست . مثلاً دشت لوت تقريباً  200  متر ارتفاع دارد ( نسبت به سطح دريا ) اما ماهي دشت نسبت به سطح دريا تقريباً  2200  متر بلندي دارد .

در مورد ارتفاع دشت ها سخني گفته نمي شود و دشت از نظر وسعت ملاك ندارد .

توجه : گاهي كلمه ي دشت و جلگه را به جاي يكديگر به كار مي برند كه غلط است . جلگه مي تواند روي دشت ايجاد شود

منشاء دشت ها :

دشت ها نتيجه ي فرسايش ارتفاعات اطراف آن ها هستند مانند دشت هاي مركزي ايران .

 

4- جلگه :

تعريف : جلگه سرزمين هموار و كم شيب است كه در دامنه ي كوه ها و ارتفاعات به وجود مي آيد .

منشاء :منشاءجلگه ها عامل فرسايشي است جلگه هابراثرفرسايش زمين توسط رودها ايجاد مي شوندمانندگرگان ،گيلان ، انزلي

 بيابان در چه تقسيماتي قرار مي گيرد؟

بيابان هم يك نوع دشت است كه در اثر شرايط اقليمي خاص به وجود مي آيد .

 

ناهمواري ها چگونه پديد آمده اند ؟

آن چه كه به عنوان ناهمواري مي بينيم نتيجه جنگ و جدال دو دسته عوامل است :

1-  عواملي كه ريشه در داخل زمين دارند .    ( عوامل دروني )

2- عواملي كه ريشه در خارج زمين دارند .  ( عوامل بيروني )

ساختمان زمين چند لايه دارد :

 

 

مجموعة عوامل دروني زمين به شرح زير عمل مي كنند :

  • به صورت آتش فشان عمل مي كنند .
  • به صورت كوه زايي يا چين خوردگي عمل مي كنند .
  • به صورت زمين زايي عمل مي كنند . ( گسل )

 

مجموعة فرسايش ها ريشه در عوامل بيروني دارند . رشته كوهي مانند البرز  6000  متر ارتفاع دارد اما 400 ميليون سال بعد مثلاً 1200  متر مي شود .

چگونه اين اتفاق مي افتد و ارتفاع كم مي شود ؟ بر اثر عوامل بيروني فرسايش در آن رخ مي دهد .

عوامل فرسايش عبارتند از :

  • باد : كه بيشتر در مناطق خشك و بياباني عامل فرسايش است .
  • آب هاي روان ( رودها ) : كه مهمترين عامل فرسايش مي باشد .
  • يخچال هاي طبيعي : در مناطق سرد و كوهستاني مرتفع عامل فرسايش است .
  • عامل هوازدگي
  • توجه : بين فرسايش و هوازدگي تفاوت وجود دارد . فرسايش به صرف جابجايي و رسوب گذاري مواد است .

مانند : كله قندي كه از مكاني به مكان ديگر جابجا مي شود .  اما هوازدگي كندن و متلاشي كردن مواد است . مانند كله قندي كه به قطعات كوچك تبديل شده است .

پس هوازدگي از عوامل بيروني است .  نتيجه مي گيريم  عوامل دروني  ناهمواري ها را به وجود آورده اند و عوامل بيروني آن ها را دچار تحول و تغيير كرده است .

 تفاوت نظريه و قانون :

نظريه مجموعه مباحث علمي كه نه اثبات شده و نه رد شده است . اما قانون اثبات شده است .

 

 نظريه هاي توجيه پيدايش ناهمواري ها .

1 – نظريه ي ژئوسنكليال  ( بزرگ ناوديس زمين )

قسمتي از اقيانوس پهناور  آرام در گذشته را بزرگ ناوديس زمين گويند . كه با گذشت زمان  انباشته از رسوب مي شود .

در گذشته نيز اين رسوب ها طي ميليون ها سال بر روي هم انباشته شده اند . و زير پوسته ي زمين ( جبه ) قرار دارد .

قسمت هاي ابتدايي جبه حالت خميري دارد . در داخل جبه حركت هايي به نام چرخه هاي ملكولي وجود دارد (شكل 1)  . اين حركت‌ها در بازگشت به سوي جبه ، حالت دوراني پيداكرده و رسوبات به شكل رشته كوه هايي سر از آب بيرون         مي آورند ( شكل 2 ) . مانند البرز

شكل 1
شكل 2

 

 

 

 

2- نظريه ي شناوري قاره ها :

پوسته ي جامدي كه دور تا دور زمين قرار گرفته است يكپارچه نيست بلكه از قطعات متعدد تشكيل شده است . اين قطعات روي جبه حالت شناور دارند زيرا جبه در قسمت ابتدايي حالت خميري دارد  پس يك حالت شناوري به قطعات دست مي‌دهد.

 

3- نظريه تكتونيك صفحه اي ( جابه جايي قاره ها ) :

مجموعاً 19  قطعه پوسته ي زمين  را تشكيل مي دهد . بر اساس نظريه ي شناور قاره ها ، قطعات يا به هم نزديك مي شوند يا از هم دور مي شوند .  وقتي نزديك مي شوند و برخورد مي كنند رشته كوه ايجاد مي شود مانند هيماليا .

مثال:

1_ در محل برخورد هند با پوسته ي اوراسيا ( آسيا –  اروپا ) رشته كوه هيماليا شكل گرفته است .

2_ مانند زاگرس كه بر اثر حركت پوسته عربستان به زير پوسته ي اوراسيا شكل گرفته است . نظريه ي( 2 ) و( 3) يكديگر را تكميل مي كنند .

پوسته ي اوراسيا

پوسته ي شبه قاره ي هند

هيماليا

 

 4- نظريه ي نقطه ي داغ :

اين نظريه جديدترين نظريه مي باشد . اگر در نقشه ي جهان نما به شمال غربي آلاسكا در داخل اقيانوس آرام دقت كنيم تعدادي جزاير مي بينيم مانند آلوئوسين كه به شكل دانه هاي تسبيح مي باشد .

برخي قسمت هاي جبه دماي بالا دارد و صفحات در حركت خود وقتي روي آن نقطه قرار مي گيرند دچار دماي بالا شده و آتش فشان ايجاد مي شود و جزيره شكل مي گيرد .

مثلاً اگر ورق سفيد را به جاي صفحات زمين در نظر بگيريم و سيگار روشن ثابت را به جاي پوسته داغ جبه وقتي ورق سفيد  را بر روي سيگار قرار مي دهيم  و كم كم صفحه تيره شده و مي سوزد و در حركت ورق سفيد قسمت ها ي ديگر ورق نيز دچار سوختگي مي گردد .

5- نظريه ي انقباض :

وقتي هلويي تازه كه زير نور و حرارت خورشيد قرار داده ايم خشك كنيم مي بينيم كه  سطح هلو چروك مي شود . چروك سطح هلو به مانند پستي و بلندي هاي سطح زمين است .

پوسته ي جامد زمين عمري بين حداقل 6/4  ميليارد و حداكثر  13ميليارد دارد و به مانند مجموعه وگوي داغ بوده است كه ابتدا سطح آن سرد شده و سفت و چروكيده مي شود .قسمت سفت  آن پوسته زمين و قسمت چروكيده پستي و بلندي را شكل       مي دهد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

ناهمواری ها

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید