پایان نامه ارشد:مقايسه باورهاي انگيزشي و راهبردهاي خودتنظيمي براي يادگيري در دو دروس رياضي و فارسي در بين دانش آموزان مراكز تيزهوش و عادي دختر و پسر سوم راهنمايي شهرشيراز


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:مقايسه باورهاي انگيزشي و راهبردهاي خودتنظيمي براي يادگيري در دو دروس رياضي و فارسي در بين دانش آموزان مراكز تيزهوش و عادي دختر و پسر سوم راهنمايي شهرشيراز

چكيده

هدف از اين تحقيق بررسي و مقايسه باورهاي انگيزشي و راهبردهاي خودتنظيمي براي يادگيري در دروس رياضي و فارسي در بين دانش آموزان مراكز تيزهوش و عادي دختر و پسر سوم راهنمايي شهر شيراز بود. آزمودنيها شامل 30 پسر و30 دختر از مراكز تيز هوشان و 30 پسر و 30 دختر از دانش آموزان مدارس عادی در مقطع سوم راهنمایی شهرستان شیراز، انتخاب گرديدند. ابزار سنجش، پرسشنامه خودگزارشي ام- اس- كيو پنتريچ و گروت(1990) بود.

برتري دانش آموزان مراكز تيزهوش بر دانش آموزان عادي در مولفه هاي خودكارآمدي رياضي(0001/0P‹) و فارسي (0001/0P‹)، ارزش دروني رياضي (0001/0P‹) و فارسي (022/0P‹) و ميزان كم اضطراب رياضي (0001/0P‹) و فارسي (002/0P‹) به باورهاي انگيزشي قوي در اين دانش آموزان ارتباط دارد كه همين باورهاي انگيزشي پيشرفت تحصيلي بالاتري را به همراه مي آورد. اما برتري دانش آموزان عادي در راهبردهاي خودتنظيمي فارسي (002/0P‹) و رياضي(036/0P‹) و عدم تفاوت در راهبردهاي شناختي اين فرضيه را مطرح مي كند كه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مراكز تيزهوش به علت قوي بودن راهبردهاي شناختي و خودتنظيمي در آنها نيست، بلكه بيشتر به خاطر باورهاي انگيزشي قوي در آنها مي باشد. اين يافته ها لزوم تجديد نظر در پذيرش و جذب دانش آموزان مراكز تيزهوشان تاكيد دارد.

نتايج نشان داد كه دختران در درس فارسي، در مولفه های خودكارآمدي(0001/0P‹) و ارزش دروني (0001/0P‹) و در درس رياضي داراي ارزش دروني(0001/0P‹) و راهبردهاي شناختي (02/0P‹)، نسبت به پسران برتری داشتند.

تعامل هوش و جنسيت در خودكارآمدي (036/0P‹) و اضطراب(0001/0P‹) و راهبردهاي خودتنظيمي(028/0P‹)، در درس رياضي نشان دهنده آن است كه اين متغيرها به طور همزمان از هوش و جنسيت تاثير مي پذيرند. بنابراين متصديان آموزشي در درس رياضي در مواجهه با خودكارآمدي، اضطراب و راهبردهاي شناختي دانش آموزان علاوه بر هوش به تاثير جنسيت نيز در فرايند آموزشي بايد توجه داشته باشند.

 

مقدمه:

هدف از اين پژوهش مقايسه و بررسي راهبردهاي خودتنظيمي[1] براي يادگيري و باورهاي انگيزشي[2] و تاثير گذاري هر يك از اين متغيرها در پيشرفت تحصيلي در دروس فارسي و رياضي دانش آموزان دختر و پسر مراكز تيز هوشان و عادي در دوره تحصيلي راهنمايي شهرستان شیراز مي باشد. شناخت باورهاي انگيزشي ( شامل خودكارآمدي، ارزش دروني و اضطراب) و راهبردهاي خودتنظيمي ( شامل راهبردهاي شناختي، راهبردهاي خودتنظيمي) در دانش آموزان عادي و مراكز تيزهوشان، كمك خواهد كرد تا راهبردهاي مناسب براي رشد و پژوهش هر دو گروه توسعه يابد.

خود تنظيمي شناخت و رفتار جنبه مهمي از يادگيري و عملكرد تحصيلي دانش آموز است(كورنر،مندپنچ، 1983،كورنو، روهركمپر،1985). تعاريف گوناگوني از خودتنظيمي وجود دارد. اما در يك تقسيم بندي، خود تنظيمي شامل راهبردهاي فراشناختي براي طرح ريزي، اصلاح شناخت و خود بازبيني توسط دانش آموزان است(برون و همكاران، 1983). مديريت تلاش و كوشش توسط دانش آموز جزء ديگري از يادگيري خود تنظيمي است ( كورنو، 1986).

در سالهای اخیر شاهد افزایش تحقیقات علمی بر روی خود تنظیمی بوده ایم. تحقیقات وجود خودتنظیمی بالا و پایین را برای تعیین فرایندهای کلیدی، مورد بررسی قرار داده اند. ترکیب آموزش خودتنظیمی و حل مسئله باعث پیشرفت تحصیلی و افزایش خودتنظیمی می شود (دیل،2005). دانشجویان برای نیل به اهداف و نیازهای مورد نظر خود، هدفمندانه راهبردهای خودتنظیمی را با رضایت کامل در طول دوره تحصیل  پیگیری می کنند. نیجرو و همکاران(2007) 6 نیاز روانشناختی و 10 استنتاج را در مورد دانشجویان فوق، استنباط کرده و بیرون کشیدند.

پنتريچ و گروت(1990) در تعريف خودتنظيمي شناختي و رفتاري به سه مولفه راهبردهاي فراشناختي[3]، تدابير و تلاش دانش آموز و راهبردهاي شناختي اشاره مي كنند. منظور از راهبردهاي فراشناختي، مجموعه فرايندهاي برنامه ريزي، بازبيني و اصلاح فعاليتهاي شناختي است(زيمرمن،پونس 1986، كورنو 1986). تدابير يادگيري به صورت احاطه دانش آموز بر تكاليف دشوار و ميزان پافشاري وي براي انجام آنها تعريف شده است(كورنو، 1986، كورنو و روهركمپر، 1985). راهبردهاي شناختي نيز به چاره انديشي هايي كه دانش آموزان براي يادگيري، به خاطر سپاري و يادگيري  و درك مطلب از آنها استفاده مي كنند اشاره دارد(زيمرمن و پونس،1986، به نقل از البرزي و ساماني 1378).

ما معمولا متن کامل پایان نامه ها را درج می کنیم ولی متن کامل این پایان نامه موجود نیست

ولی متن کامل این پایان نامه موجود است :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان سوم متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

مقايسه باورهاي انگيزشي و راهبردهاي خودتنظيمي براي يادگيري در دو دروس رياضي و فارسي در بين دانش آموزان مراكز تيزهوش و عادي دختر و پسر سوم راهنمايي شهرشيراز