دانلود پایان نامه ارشد:سيري در زندگاني حكيم خيامي نيشابوري

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:سيري در  زندگاني حكيم خيامي نيشابوري

مقدمه

مطالعات آثار و دست نوشته هاي به جاي مانده از انديشمندان ، نوايغ و مشاهير براي عموم مردم خصوصاً نسل آينده ساز ، جوانان فرهيخته و فرهنگ دوست امروز ايران ، ضروري است . زيرا بررسي آثار علمي ، ادبي ، فكري و تاريخي انديشمندان ميهن اسلامي موجب مي شود تا آنان بدانند نياكانشان از چه پيشينه تمدني درخشاني برخوردار بوده ، چگونه مي انديشيده ، چگونه مي زيستند و چگونه توانسته تمام فرهنگ ها بويژه تمدن دنياي غرب را چنانكه بزرگان آنها بارها اعتراف كرده اند . طي قرون پنجم تا نهم مديون خود سازند و در علوم و متون مختلف اعم از طب ، رياضي، فيزيك ، شيمي ، معماري و ادبيات پيشتاز همگان باشند .

اين گذشته تابناك و غرور آفرين در آينه كتيبه هاي سنگي و سفالينه ها و آثار نقش بستته بر لوحه ها و اسناد و نسخه هاي خطي نمايان و آشكار است . ليكن به رغم تلاش هاي گسترده اي كه براي معرفي اين آثار شده ، بايد كه اين ميراث گرانبها از دسترس و اطلاع نسل جوان امروز به دور مانده ، به طوري كه بسياري از جوانان اين مرز و بوم حتي اسامي برخي دانشمندان مشهور هم وطن خود را كه منشا تحول دانش بشري بوده اند ، نشنيده اند و آثار و كتايبهاي آنان را نمي شناسند .

خوشبختانه در عصر نظام شكوهمند اسلامي فرصتي پديد آمده است تا براي بازيابي هويت فرهنگي و احياي تمدن پرشكوه ، اسلامي و ملي تلاش هايي از سوي همه فرهنگ دوستان و فرهيفتگان كشور صورت پذيرد . بي شك مهمترين هدف همه دست اندركاران ، هويت دار كردن نسل امروز و ايجاد و ارتباط بين نسل ها ، بويژه با گذشته درخشان كشور است .

اميد است نسل جوان كشور با مطالعه اين آثار كه متناسب با فهم و اطلاعات آنان است، با شناخت بيشتر از گذشته پرافتخار خود به سوي آينده اي روشن تر گام بردارند .

1- زيستواره علمي و كارنامه درخشان خيامي

غياث الدين ، ابوالفتح عمر ابن ابراهيم خيامي نيشابوري ، از بزرگترين رياضيدانان و انديشمندان اسلامي ، نيمه دوم قرن پنجم و ربع اول قرن ششم است  ؛ عمر نام خاص اوست و ( غياث الدين ) عنواني افتخاري است كه بعدها در زندگي دريافت نمود . لقب ( خيامي ) نشان مي دهد كه پدر يا ساير بستگان وي ، پيشينه خيمه دوزي داشته اند .  وي در خانواده اي نيشابوري به دنيا آمد و در همان جا نيز تعليم و تربيت يافت .

2- ايران در روزگار حكيم نيشابوري

خيام اندك زماني پس از اينكه خراسان ، توسط سلجوقيان اشغال شد ، به دنيا آمد . سلجوقيان ، خوارزم ، ايران و آذربايحان را نيز تاراج كردند . آنها امپراتوري بزرگ متزلزلي را بنا نهادند . اين دولت را « ابوطالب طغرل يك ) بنياد نهاد و در سال 590 قمري به فرمان خليفه عباسي و به دست خوارزمشاهيان انقراض يافت . در آغاز عصر خيامي ، اروپاي غربي در نيمه دوم قرن يازدهم و نيمه اول قرن دوازدهم ميلادي ، در تعصب جنگ هاي صليبي مي سوخت . اين امر باعث بحران و ايجاد وحشت ميان مردم شده بود . فرقه هاي مختلف سني و شيعه ، اشعري و نعتزلي ، سرگرم بحث ها و مجادلات اصولي ، فقهي و كلامي بودند ، به طوري كه در گوشه و كنار نواحي و حدود وسيع سلطنت سلجوقيان ، جوامع درس و بحث ديني و مجالس مناظره و مناقصه زياد شد .

خيام در همان شهر نيشابور تعليم و تربيت يافته و بزرگ شده است . داستان معروف
( سه يار دبستاني ) يعني داستان رفاقت حسن صباح ، خواجه نظام الملك طوسي و خيامي نيشابوري ، افسانه اي خودساخته و بي اساس است .  در آن روزگار خراسان بزرگ و شهر هاي معتبر آن چون نيشابور ، كانون علم و ادب بوده است . خيامي در حوزه درس ( امام موفق نيشابوري ) حاضر مي شده است . اما او در يكي از رساله هايش خود را پيرو ( شيخ الرئيس ) حسين بن عبدالله سينا مي خواند . چون خيامي هم عصر آن حكيم نبوده اين گفته را بايد حمل بر آن كرد كه وي خود را شارگزد معنوي و از پيروان مكتب تفكر ابن سينا مي دانسته است . او با بيشتر د انشمندان زمان خود ، مراوده ، ملاقات و مباحثه داشته است . محسوس ترين خصوصيتي كه از تاريخ زندگي خيامي ، به نظر مي آيد ، احترام و تكريم تمام كساني است كه از وي به مناسبتي ياد كرده اند و او را به بزرگي ستوده اند و عنوان همايي از قبيل « حجت الحق، اما ، رستور ، فيلسوف و سيد الحكماء المشرق و مغرب » به وي داده اند . آوازة علمي خيامي سبب شد كه به دربار سلجوقيان راه يابد . امير سلجوقي عموماً و خصوصاً سلطان ملك شاه ، خيامي را محترم مي داشته اند و او را هم مرتبه ندماي خويش مي دانسته اند .

سرنوشت دانش پژوهان در آن زمان غالباً تيره و تار بود ، مگر آن كه ثروتي مي داشتند . آنها ، تنها در صورتي مي توانسته كه تحقيقات و مطالعات منظمي داشته باشند كه به دربار پادشاهان مقتدر يا نجيب زادگان وابسته مي شدند . در اين شرايط كارسان به ميل صاحب منصبان ، درباريان و سرنوشت جنگ ها بستگي داشت . با اين حال ، خيامي توانست در اين شرايط نامساعد رساله مشكلات الحساب ، رساله اي بدون عنوان در جبر [ بعد ها موسوم به رساله در تحليل يك مسئله ] و رساله اي در آموزه موسيقي القول علي جناس التي بالاربعه را به رشته تحرير در آورد .

نگاهي به فهرست كارهاي علمي خيامي ما را به مقام او آگاه مي سازد . او در تاليف كتاب ها و رساله هاي خويش ، جر به ضرورت اقدام نمي كرده است . خيامي در سال 467 قمري به همراه عده اي ديگر رياضيدانان و اخترشناسان نامدار به دعوت سلطان ملك شاه سلجوقي به اصفهان مي رود . او تقريباً هجده سال كه احتمالاً اين مدت ، آرام ترين دوران زندگي اشن بوده ، در اصفهان اقامت داشته است . از جمله فعاليت هاي ضمني او در اين مدت ، اتمام شرح خودش در آموزه خطوط موازي اقليدس و آموزه نسبت ها در سال 470 قمري به نام شرح ما اشكان من مصادرات كتاب اقليدس است . اين اثر به همراه كتب « الرساله في البراهين علي مسائل الجبر و المقابله » از جمله مهمترين كارهاي علمي اوست . او در طول اين سال ها ، در موضوع هاي فلسفي هم آثاري نوشته است . در سال 485 قمري اقبال از خيامي روي مي گرداند زيرا در آن زمان ملك شاه فوت كرده و وزيرش نظام الملك نيز به قتل مي رسد . پس از مرگ شاه ، خيامي مورد بي مهري قرار گرفته و در زمان سلطان سنجر ، در سال 482 قمري ، اصفهان را ترك مي كند . روزگاري نيز در مرور زندگي مي كند . چايي كه احتمالاً خيامي ، ميزان الحمكه و في القسطاس المستقيم را با همكاري خواجه عبد الرحمن خازني مروزي ، نوشته است .

در سال 506 قمري نظامي عروضي سمرقندي ( نويسنده كتاب چهار مقاله ) ، در شهر بلغ  با عمر خيامي و امام ابوالمضفر اسفراري ملاقات كرده و حكيم خيامي به او گفته است ( من در موضوعي باشد كه بهاي ، شمال بر من گل افشان كند ) . در زمستان 508 قمري ، كه حكيم خيامي در شهر مرو بوده است ، از طرف سلطان محمد احضار مي شود تا وضع هوا را پيشگويي كتد . سلطان قمر اين حكيم را به حكم قدرتي كه در پيش اين رويدادهاي جوي داشت نيكو شناخت و در اكرامش كوشيد . گروهي از فيلسوفان و دانشمندان برجسته ايران و اسلام ، از جمله محمد ايلاقي ، نظامي عروضي سمرقندي و عبدالله ابن محمد ميانجي از دانش آموختگان مكتب ايشانند و اين همه دلالت بر آن دارد كه حكيم خيامي بزرگترين دانشمند عصر خود بوده و به حق شهرت و آوازه نيكو يافته است . بعد از اين نشاني از آن مرد بزرگ نيست ، تا آنكه در روز آدينه 11 محرم الحرام 526 قمري ، بعد از مطالعه كتاب الهيات الشفاء اثر شيخ الرئيس ابو علي سينا و پس از انجام فريضه نماز ، در شهر نيشابور ، جان به جان آفرين تسليم كرد . آرامگاهش ، امروزه در چند كيلومتري شرق نيشابور واقع شده است .

3- حكيم خيامي نيشابوري از نگاه ديگران

دانشمندان فقيد ، جورج سارتن ؛ كه در اثر نفيس خود مقدمه بر تاريخ علم ، هر دورة پنجاه ساله از تاريخ علم را به افتخار يكي از بزرگترين دانشوران آن دوران نامگذاري كرده ،‌نيمه دوم سدة يازدهم ميلادي را « عصر خيامي » ناميده است . او معتقد است : « بر طبق تحقيقات و نظر محققان ، خيامي خاصه در علم جبر ، يكي از بزرگترين رياضيدانان قرون وسطي است . اين راي ناشي از اين است كه در تاريخ رياضيات ، حكيم خيامي اولين كسي است كه به تحقيق منظم علمي در معادلات درجه هاي اول ، دوم و سوم پرداخته و طبقه بندي تحسين آوري از معادلات آورده است . در حل تمام صورت هاي معادلات درجه سوم ، با روش علمي تحقيق كرده و به حل [ در اغلب موارد ناقص ] هندسي آنها توفق يافته است . رساله او در دانش جبر ، معرف يك فكر علمي مي باشد و اين رساله يكي از برجسته ترين آثار قرون وسطايي و احتمالاً برجسته ترين ، آنها در اين علم است » . نظامي عروضي سمرقندي درباره اعتقاد حكيم خيامي به احكام نجوم نوشته است : اگر چه حكم حجت الحق عمر بديدم ، اما نديدم و نشينيدم كه در احكام نجوم اعتقادي داشت . » علي دشتي در كتاب دمي با خيام
مي نويسد : ابوالحسن بيهقي ، حكيم خيامي را « مسلط بر تمام اجزاي حمكت و رياضيات و معقولات » گفته است .  زمخشري ، دانشمند معروف لغت و تفسير ، او را « حكيم جهاني و فيلسوف گيتي » نام برده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

سيري در زندگاني حكيم خيامي نيشابوري