دانلود پایان نامه ارشد:ساختارهای سازمان های یادگیرنده

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:ساختارهای سازمان های یادگیرنده

 

مقدّمه

با توجه به شکل گیری سازمانهای دانش محور توجه به مدیریت دانش و تبدیل سازمانها به سازمانهای یادگیرنده که از الزامات سازمانهای امروزی است ؛ توجه به این امر و نقش فناوری اطلاعات به عنوان یکی از زیر ساختهای سازمان های یادگیرنده افق تازه ای در کشور ما بر اساس چشم انداز بیست ساله پیدا کرده است . که پرداختن به این امر بر اساس توسعه کشور در آینده نزدیک یک تفکر سیستمتیک را از طرف مدیران رده بالای سازمان های دولتی را طلب می نماید.

در عصر حاضر كه عصر دانايي ناميده مي شود، سازمانها شاهد محيط هايي هستند كه روز به روز پوياتر و چالش برانگيزتر مي شوند. تغيير و تحول جزء جدايي ناپذير دنياي امروزي است، به عبارت ديگر تنها جزء ثابت تغيير است. امروزه به سرمايه هاي نامشهود و معنوي كه همان دانش ناميده مي شوند، به عنوان يك عامل مهم و حياتي مي نگرند. به بيان ديگر، سازمانهايي در برابر تغييرها و تحولها پيروز خواهند بود كه بتوانند سرمايه نامشهود و معنوي (دانش) خود را بهبود و توسعه بخشند. اما در اين ميان نكته قابل توجه اين است كه دستيابي به دانش و اندوخته هاي دانش سازمان، بدون يادگيري ممكن نيست. يادگيري، كليد دستيابي به دارايي هاي دانشي و در نتيجه افزايش سرمايه نامشهود است[سبحاني نژاد و ديگران، 1385].مدیریت دانش به عنوان یکی از چالشهای مهم دولت ها و سازمانهای امروزی است . برای ماندن در رقابت و پایداری بایستی فرآیند یاددهی – یادگیری در سازمان ایجاد شود. مهمترین بنیاد های سازمان یادگیرنده ایجاد آرمان مشترک برای یادگیری مستمر ، تشویق به یادگیری ، توجه به قابلیتهای کارکنان ، تغییر الگوهای ذهنی کارکنان ، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی است.با توجه به این بنیاد ها در شکل گیری سازمانهای یادگیرنده ، آموزش نقش  زیربنایی رادارد برای رسیدن به این بنیادها باید دید که سازمانهای یادگیرنده چگونه به وجود می آیند؟ تا بدین لحاظ نقش فناوری اطلاعات در آنها ملموس گردد. به گفته متخصصین امر زمانی که بنیادهای یادگیری سازمانی ایجاد شد به مرور در ساختار سازمان تحول ایجاد شده و سازمان یادگیرنده شکل می گیرد[عسگری،1384]. با توجه به این اطلاعات می توان گفت که سازمان یادگیرنده یک سازمان سیال و پویا است. سازمانی که با محیط خود تعامل ناپدیدار دارد و هر لحظه از زمان به یک تعادل می رسد دارای منحنی عمر با چندین نقطه عطف صعودی است که هیچ گاه افول ندارد. در این سازمانها افراد به طور مستمر توانایی های خود را افزایش می دهند تا به نتایج مورد نظر دست یابند[عسگری،1384]. تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده به صورت آنی نیست بلکه به لحاظ محوریت فکر و ذهن انسان در ایجاد سازمان یادگیرنده بایستی بسترها و آمادگی های فرهنگی ایجاد و افکار و اندیشه ها را پویا نمود تا بتوان سازمان یادگیرنده را دوام بخشید[سلطانی،1385]. و همه ما شاهد آن هستیم که پیشرفتهای فناوری اطلاعات منجر به تحول در کار ، و تغییر در سازماندهی شده است. بنابراین صلاحیت ها و شایستگی های مورد نیاز سازمانها نیز همواره در حال تغییر و تحول می باشد. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه جنبه های زندگی ، اقتصادی و اجتماعی جریان دارد؛بطوریکه سازمانهای امروزی علی الخصوص سازمانهای یادگیرنده به شدت نیازمند فناوری اطلاعات می باشد. بدون مجهز شدن به این فناوری ،سازمانهای یادگیرنده هرگز نخواهند توانست به دانش و مهارتهای جدید دست یابند. چراکه سازگاری و تطبیق زمانی این سازمانها موقعی امکانپذیر خواهد بود که بر درک اصول و مفاهیم فناوری اطلاعات استوار باشند.

 

 

سوالات اصلی تحقیق

اما سئوال اصلی که مرکز توجه مقاله حاضر است این است که سازمانهای یادگیرنده باید چگونه ساختاری داشته باشند؟ و سئوال دوم اینکه فناوری اطلاعات و نقش آنها در این سازمانها تا چه اندازه می تواند مثمر ثمر واقع شوند؟ پاسخ به این سوال ها مستلزم بررسی اجمالی ساختار سازمان های یادگیرنده و مشخص نمودن نقاط احتمالی مشابهت و عدم مشابهت آنها با سازمانهای ایرانی است . در راستای این هدف ما عوامل مؤثر در ایجاد سازمان های یادگیرنده را مورد بررسی قرار داده،سپس به زیر ساختهایی که سازمانهای یادگیرنده را از منظر فناوری اطلاعات بهبود می بخشند می پردازیم.

در این مقاله ابتدا باید معلوم سازیم که سازمان یادگیرنده با یادگیری سازمانی چه تفاوتی دارند . با توجه به تعاریف سازمان یادگیرنده که آن را سازمانهای دانش آفرین می نامند. سازمانهایی که در آنها خلق دانش و آگاهی های جدید، ابداعات و ابتکارات یک کار تخصصی نیست بلکه نوعی رفتار همگانی است ، روشی که همه اعضاء سازمان بدان عمل می نمایند[الوانی،1379]. در سازمان یادگیرنده همه افراد درگیر شناسایی و حل مسائل هستند[دفت،1378]. و همچنین تعاریف متعدد یادگیری سازمانی که حاکی از آنست که تعاملات آگاهانه افراد که در نتیجه آن(هوش جمعی)سازمان به وجود می آید،تشکیل شده است[لوکاس،بی(Lukas )،1996]. و یا اینکه فرآیند بهسازی عملکردها از طریق دانش و درک بیشتر[قهرمانی،1380]و به مفهوم یادگیری افراد در درون سازمان است[رهنورد،1378]. این مفاهیم نشان می دهند که یادگیری سازمانی به مفهوم یادگیری افراد و گروهها در درون سازمان است؛ولی در سازمان یادگیرنده یادگیری سازمان به عنوان یک سیستم کلی مطرح می باشد. و در حالت کلی میتوان گفت که سازمان یادگیرنده حاصل یادگیری سازمانی است.در هر حال یادگیری در زمینه سازمانی با افراد داخل و خارج سازمان رخ می دهد و نیازمند مدیریت نظام مند دانش و به کار گیری فناوری اطلاعات است و به کار گیری فناوری می تواند سرعت و کیفیت یادگیری و نیز مدیریت دانش را ارتقاء دهد[مارکوارت(Marquardt)،1385].

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

ساختارهای سازمان های یادگیرنده