دانلود پایان نامه ارشد:توسعه و عمران روستایی در ایران (استان خراسان به طور خاص )

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:توسعه و عمران روستایی در ایران  (استان خراسان به طور خاص )

مقدمه

تا کنون راه حل هاي متفاوتي براي مقابله با بيکاري، توسعه فعاليت شغلي و توسعه روستايي ارايه شده است.به نظر والتر گالنسون عامل اصلي بيکاري در کشورهاي در حال توسعه اين است که زمين نمي تواند جمعيت روزن افزون روستاها را به کارگيرد و احتمال زيادي وجود دارد که اتوماسيون در آينده بسيار نزديک موجب تنزل مطلق اشتغال در صنايع توليدي شود، علاوه بر آن عليرغم اينکه صنايع کوچک توليدي و صنايع دستي آماده استفاده وسيع از نيروي انساني است، اما اين استراتژي با مشکل رقابت در بازار فروش مواجه مي باشد.

با اين حال برخي معتقدند که صنعتي شدن با ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، نرخ بيکاري را کاهش مي دهد. کارشناسان دفتر بين المللي کار معتقدند که رشد اقتصادي، شرط لازم ريشه کن کردن بيکاري و فقر است؛ اما تنها شرط نيست.

همچنين مايکل تودارو براي اشتغال استراتژي جامع تدوين کرده و راه حل نهايي مساله بيکاري شهري را بهبود محيط روستايي مي داند.

اما در ايران عمران و توسعه روستايي به مقوله اي سهل و ممتنع تبديل گشته است. سهل، زيرا روستاها هنوز بخش عمده اي از جمعيت را در خود جاي داده اند، نقشي قابل توجه در تامين امنيت غذايي و توليد ايفا مي کنند و آماده پذيرش وظايفي جدي تر در اقتصاد کشور هستند و… ممتنع، زيرا اين مناطق فاقد اسناد مديريتي در سطوح مختلف مي باشد و در نظام برنامه ريزي، تصميم سازي و تصميم گيري کشور جايگاهي قابل اعتنا و نسبت به توسعه آنها اعتقادي بنيادين وجود ندارد. از کارگزاراني آموزش ديده و معتقد به توسعه روستايي، در سطحي وسيع بهره نمي برند.

فاقد يک مدل موفق براي ترويج و توسعه آن در سطح کشور هستند. يکي از خلاء هاي اساسي روستا هاي ايران، کمبود مطالعات و تحقيقات و ضعف شناخت در مورد آنهاست. بنابراين با توجه به پيچدگي مناطق روستايي نياز عميق به شناخت افزونتر آنها به منظور اتخاذ تصميمات خردمندانه آشکار مي گردد.( www.farse.com)

 

چكيده:

يکي از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بيکاري و توسعه فعاليت هاي شغلي است. توسعه و عمران روستايي در چند دهه اخير همواره يکي از دغدغه هاي اصلي توسعه در ايران و اکثر کشورهاي در حال توسعه بوده است.

شناخت دقيق مسايل مربوط به روستاههاي ايران از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. زيرا ريشه تمامي مشكلات و مسائل عقب ماندگي مثل فقر گسترده، نابرابري در حال رشد، رشد سريع جمعيت و بيكاري فزاينده، در مناطق روستايي قرار دارد.

يکي از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بيکاري و توسعه فعاليت هاي شغلي است. توسعه و عمران روستايي در چند دهه اخير همواره يکي از دغدغه هاي اصلي توسعه در ايران و اکثر کشورهاي در حال توسعه بوده است.

در بسياري از کشورها، توسعه روستائي به مثابه راهبردي با اهميت براي تامين نيازهاي اساسي و توزيع بهينه منافع ناشي از توسعه ملي تلقي شده و بدين منظور نيز با شيوه هاي متعدد، الگوهاي متنوعي براي توسعه روستايي تجربه شده که عمدتا دستاوردهاي مطلوبي نداشته و هنوز نيز سهم جوامع روستايي جهان سوم از توسعه و پيشرفت بسيار اندک است و اکثر فقراي اين کشورها يا در روستاها بسر مي برند و يا شهرنشيناني عمدتا حاشيه نشين با منشاء روستايي بوده اند.

بانک جهاني سرانجام به اين باور رسيده که توسعه روستايي، راهبردي براي بهبود زندگي اجتماعي و اقتصادي روستاييان فقير و تلاشي همه جانبه براي کاهش فقر است که بويژه با افزايش توليد و ارتقاء بهره وري در محيط روستائي ميسر مي گردد. توسعه روستايي با نوين سازي جامعه روستايي بايستي اين جامعه را از انزواي سنتي بيرون آورد و با اقتصاد ملي عجين سازد.

به همين جهت توسعه روستائي تلاشي فراگير است و به محدوده يک بخش خلاصه نمي شود و کليه بخش ها و زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فيزيکي و …. توسعه را در بر مي گيرد .در ايران گر چه از ابتداي قرن حاضر تلاش هاي پراکنده اي براي توسعه روستايي آغاز گرديده و در تدوين بر نامه هاي عمراني کشور نيز تا حدودي مورد توجه قرار گرفته است اما تغيير و تحول در جامعه روستايي ايران با انقلاب اسلامي ابعاد گسترده و عميقي يافت، هر چند به تناسب دگرگوني ها بر مسائل و چالش هاي توسعه روستايي نيز افزوده شد، بطوري که امروزه ضمن آن که بسياري از مسائل ديرينه کماکان بجاي مانده، چالش هاي نويني نيز سر بر آورده اند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

توسعه و عمران روستایی در ایران (استان خراسان به طور خاص )