دانلود پایان نامه ارشد:تشخیص ارائه چارچوبی برای ارزیابی استراتژی های مختلف کسب تکنولوژی


۱- ۱- ۱-  عوامل تعیین کننده موفقیت در برون سپاری فناوری اطلاعات

۸۶ مقاله در مورد عوامل تعیین کننده موفقیت برون سپاری بررسی شده است که سوال اصلی تمامی این مقالات این است که چه فعالیت هایی احتمال اینکه برون سپاری موفق باشد را افزایش می دهد؟

جدول ۲-۹- ریسک های متداول در برون سپاری فناوری اطلاعات

ردیفریسکردیفریسک
۱واکنش از سوی کارکنان داخلی واحد فناوری اطلاعات۱۴ضعف در توانایی های بومی
۲خیانت فروشندگان۱۵عدم صرفه جویی در هزینه ها
۳نقض پیمان توسط فروشنده۱۶عدم میهن پرستی
۴تفاوت فرهنگی میان مشتری و تامین کننده۱۷قابلیت های پایین تامین کننده در خدمات
۵مدیریت دشوار تیم های از راه دور۱۸امنیت
۶هزینه های تراکنش بالا۱۹ترک نمودن کارکنان تامین کننده
۷هزینه های بالا۲۰کارکنان تامین کننده بی تجربه باشند
۸عدم توانایی درمدیریت ارتباط با تامین کننده۲۱کارکنان تامین کننده مهارت های ارتباطی ضعیفی داشته باشند
۹عدم کنترل بر فروشنده۲۲تامین کننده از این زمینه کاری خارج شود
۱۰تجاوز از حقوق مالکیت معنوی۲۳تامین کننده قدرت زیادی بر مشتری دارد
۱۱کمبود اطمینان۲۴مشکلات در تراکنش
۱۲ضعف اقتدار و کنترل بر تصمیمات برون سپاری۲۵رفتار با فناوری اطلاعات بعنوان یک کالا
۱۳عدم کنترل بر داده ها۲۶رشد قراردادهای غیرقابل کنترل

 

محققان موفقیت برون سپاری را تعریف و اندازه گیری نموده اند و از سه واحد برای تجزیه و تحلیل سازمان و واحد فناوری اطلاعات و پروژه بهره برده اند. در سطح سازمانی، در حال حاضر تاثیر استراتژیک تصمیم گیری برون سپاری در سطح بنگاه بررسی شده است و عملکرد با استفاده از متریک هایی مانند قیمت سهام عملکرد و عملکرد مالی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

در سطح عملکرد فناوری اطلاعات ، محققان به بررسی اثرات تصمیمات برون سپاری در بهبود سازمان مانند هزینه های کاهش یا افزایش خدمات سطوح می پردازد. در سطح پروژه، محققان اثرات تصمیمات برون سپاری در هزینه، کیفیت  و تکمیل بررسی پروژه های برون سپاری را مورد توجه قرار داده اند. در مورد عوامل تعیین کننده موفقیت برون سپاری، محققان به بررسی سه مقوله پرداخته اند: تصمیم برون سپاری، نظارت قراردادی و نظارت نسبی است.

پژوهشگران به بررسی رابطه بین تصمیمات برون سپاری اتخاذ شده و نتایج بعدی پرداخته اند. به طور خاص، محققان به بررسی میزان برون سپاری فناوری اطلاعات، تعهد مدیریت ارشد و فرایند ارزیابی که بر موفقیت برون سپاری تاثیر می گذارند پرداخته اند.درجه برون سپاری فناوری اطلاعات، میزان برون سپاری به عنوان درصدی از بودجه فناوری اطلاعات و یا نوع و تعداد فعالیت های برون سپاری است. به طور کلی ، برون سپاری بیش از حد می تواند منجر به سطح پایین تر موفقیت خواهد شد..(Currie, 1998) (Lacity et al, 1998) (seddon, 2001) (Straub et al,2008). به عنوان مثال ، برخی از پژوهشگران دریافتند که مشتریانی که برون سپاری بیشتر از ۸۰ ٪  در بودجه فناوری اطلاعات انجام داده اند نرخ موفقیت تنها ۲۹ ٪ است. مشتریان که کمتر از ۸۰ ٪ از بودجه فناوری اطلاعات را برون سپاری می کند میزان موفقیت ۸۵ ٪ را تجربه می کنند. برخی نیز در مطالعات خود  مثال دیگری از استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات برای حالت”بیش از حد” را ارائه می کند. انواع عملیات برون سپاری نیز اهمیت دارد. اکثر مشتریان توجه بیشتری به رضایت از سیستم های عملیات استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور از آنها نسبت به برنامه های برون سپاری توسعه ، پشتیبانی کاربر ، و مدیریت سیستم داشته اند (Gover et al, 1996). تعهد مدیریت ارشد و پشتیبانی از نوآوری ها در برون سپاری یک فاکتور بسیار مهم برای رسیدن به موفقیت است. ده رابطه مورد مطالعه به ما نشان می دهد که پشتیبانی و تعهد مدیریت ارشد برای رضایت مشتری حیاتی هستند (Han, H. et al, 2008).دو پژوشهگر گزارش اثرات مثبت مشارکت مدیران فناوری اطلاعات و سایر مدیران در صرفه جویی هزینه در استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات را ارائه می دهد (Lacity et al, 1998).

فرایند ارزیابی سازمان مشتری برای انتخاب تامین کنندگان به نظر می رسد که نسبت به قیمت قرارداد مهمتر است، تصمیم گیری برون سپاری، انتظار می رود صرفه جویی در هزینه ها را در پی داشته باشد و دستیابی به موفقیت برون سپاری به طور کلی مورد توجه است(Cullen et al, 2005) (Kern et al, 2002). جزئیات قرارداد اشاره به تعداد یا درجه بندهای قرارداد برون سپاری دارد، مانند بندهایی که مشخص کننده قیمت، سطح خدمات، تعیین معیارها، ضمانت ها و جریمه ناشی از عدم عملکرد است. در مجموع، ۱۰ مورد از ۱۲ رابطه نشانگر این است که سطوح بالاتر از جزئیات قرارداد منجر به سطوح بالاتری از موفقیت برون سپاری می شود. به عنوان مثال ، برخی از محققین دریافتند که پیچیدگی قرارداد (جزئیات قرارداد) به میزان قابل توجهی به عملکرد برون سپاری وابسته است (Poppo, L. et al, 2002). اصطلاح نوع قرارداد دلالت بر اشکال مختلف از قراردادهای مورد استفاده در برون سپاری است. مثالها عبارتند از : سفارشی ، ثابت، زمان و مواد، هزینه ها برای خدمات و بر اساس قراردادهای همکاری. به عنوان مثال برخی از محققین در مطالعات خود متوجه شدند که هزینه قراردادهای ثابت کمتر منجر به دوباره کاری  قراردادها نسبت به زمان و مواد می شود (Gopal et al, 2002). طول مدت قرارداد نیز با یافته های همه مطالعات سازگار است به هر حال فرکانس های بالاتری از موفقیت نسبت به قراردادهای طولانی مدت نیست. برخی متوجه شد که قراردادهایی که سه سال یا کمتر هستند، یک فرکانس بالاتر از موفقیت نسبت به قراردادهای بیشتر از سه سال داشتند(Lacity,Wilcacson,1998).

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید