دانلود پایان نامه ارشد:بورس

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بورس

مقدمه

بازار مالي از 2بخش تشکيل شده است : بازار پول وبازار سرمايه دربازارپول اسناد خزانه، اوراق مشارکت وسپرده عرضه مي شود  واوراق بهاداري که سررسيد آن کمتر از يک سال است معامله مي شود .

بازار سرمايه اوراق بهاداري که سررسيد آن بيشتر از يکسال است معامله مي شود و از جمله اين اوراق، سهام شرکتهاي سهامي عام مي باشد . از لحاظ مکاني بازار پول در بانکها و بازار سرمايه در بورس اوراق بهادار نماد پيدا مي کند.

حيطه فعاليت بورس اوراق بها دار با معاملات مربوط به انواع اوراق بهادارهمانند سهام عادي ،سهام ممتاز ،اوراق قرضه و اوراق مشارکت مرتبط مي باشد . بورس اوراق بها دار مکانيزمي را فراهم ميکندتاازطريق آن سرمايه هاي اندک جامعه به سرمايه گذاريهاي کلان اقتصادي تبديل شود . اين ابزار کارامد در کشورهاي پيشرفته داراي قدمت طولاني ودرکشورايران داراي پيشينه کوتاه مدت است .

با توجه به اينکه بازار بورس اوراق بهادار رکن اصلي بازار سرمايه وبازارمالي است توسعه متناسب دو بخش اصلي اقتصاد از اهميت وجايگاه ويژه اي برخودار است ودر صورت هرگونه اخلال در رشد وتوسعه بخش هاي مذکور ويا عدم توسعه متناسب آنها ،رشد وتوسعه اقتصادي دچار مشکل خواهد شد کشورهاي توسعه يافته همواره داراي بخش مالي قدرتمندي شامل بازار مالي وبازار سرمايه مي باشند .

عدم توسعه مناسب بازار سرمايه به عنوان زير مجموعه مهمي از بخش مالي علاوه بر ايجاد فشار مضاعف بر سيستم پولي کشور ،باعث شده واحد هاي توليدي و خدماتي از مزاياي يک بازار سرمايه فعال و پويا محروم گردند .

 

 

 

 

تاريخچه :

در ايران شروع فعاليت رسمي بورس به سال 1346بر مي گرددولي آغاز فعاليت رسمي آن ازسال 1368که همراه بااولين برنامه توسعه اقتصادي واجتماعي است شروع مي شود . جدول زير سير تکاملي سازمان بورس را درايران نشان مي دهد .

تاريخ دوره رويداد
1357 -1346 دوران تشکيل و ايجاد سازمان بورس در ايران 1346سال تاسيس بورس اوراق بهادار تهران
پذيرش  شرکت نفت پارس ،اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه ،اوراق قرضه سازمان گسترش مالکيت صنعتي واوراق قرضه عباس آباد در بورس تهران
1367-1358 دوران فترت وقطع حيات تصويب لايحه قانون اداره امور بانکها وملي شدن آنها
ادغام شرکتهاي بيمه به مالکيت دولت
تصويب قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران درتير1358باعث شد تعدادزيادي ازبنگاههاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند
1381-1367 دوران تجديد حيات پايان جنگ تحميلي ،فعال شدن بانکها و فعاليتهاي عمراني
نگاهي به خصوصي شدن شرکتهاي دولتي وگسترش بازار سرمايه
1384-1381 دوران گذار از اقتصاد دولتي به خصوصي راه اندازي بورسهاي منطقه اي
ايجاد بورس کالا
نهادهاي تخصصي مشاوره سرمايه گذاري وگوناگون سازي ابزارهاي مالي

 

 

 

 

 

هدف بورس اوراق بهادار :

مهمترين هدف بازار سرمايه اين است که با اجراي فرايند سالم سازي و شفافيت پس اندازکنندگاني که دارنده منابع مالي مي باشند و هدف کسب سود و بازده معقول دارند را به اشخاص حقوقي و واحدهاي اقتصادي که براي توسعه فعاليتهاي خود نياز به منابع مالي دارند پيوند دهد . اثر بورس اوراق بها دار در هر اقتصادي غير قابل انکار است ومشارکت کنندگان در اين بازار اعم از سرمايه گذاران و صادر کنندگان اوراق بها دار از مزيت هاي آن بهره مند مي گردند .

 

از ديدگاه اقتصادي ، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تامل است : 

1- “جمع آوري سرمايه هاي جزيي و پراکنده ويک کاسه کردن آنها درجهت تجهيزمنابع مالي شرکتها ”

انتشار سهام وفروش اوراق مشارکت يکي از مطمئن ترين راههاي جمع آوري وجوه لازم براي سرمايه گذاري است . واحدهاي توليدي وتجاري به عوض استقراض ازنظام بانکي مي توانند تحت ضوابطي از طريق انتشار سهام يا فروش اوراق مشارکت در بورس نيازهاي مالي خود را تامين کنند .

2- توزيع عادلانه درآمد وايجاد احساس مشارکت”

با تقسيم مالکيت هاي بزرگ از طريق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار ازديد اقتصاد کلان به هدفهاي توزيع عادلانه تر درآمد ونيز احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعاليتهاي توليدي و تجاري کمک زيادي مي کند و توزيع مالکيت بين عموم افراد جامعه از دو قطبي شدن جامعه و ناآرامي هاي اجتماعي جلوگيري مي کند.

3- ايجاد يک بازار رقابتي کامل”

در بازاررقابتي کامل تعداد زيادي خريدار و فروشنده به نحوي عادلانه تحت مکانيزم بازار يعني عرضه و تقاضا به فعاليت مي پردازند و هرکس مي تواند آزادانه اوراق بها دار را خريداري ويا به فروش برساند .

4-“تخصيص مطلوب منابع ” بورس اوراق بها دار  با تعيين بهاي رقابتي سهام به عنوان ابزار انتظامي اقتصاد ،مديران غير کارا و ضعيف را تنبيه و مديران مبتکر و قدرتمند را تشويق مي کند .

 

مزاياي بورس اوراق بهادارازسه ديدگاه اقتصادکلان ،شرکتهاي سرمايه پذير ،سرمايه گذاران

1-” مزاياي بورس اوراق بهادار ازديدگاه اقتصادکلان “

-جمع آوري سرمايه هاي جزيي وپراکنده وانباشت آن براي تجهيز منابع مالي شرکتها

– بکارگيري پس اندازهاي راکد درامر توليد وتامين مالي دولت وموسسات

– کنترل حجم پول ،نقدينگي وتورم از طريق انتشار سهام واوراق قرضه

– بورس به مثابه بازار رقابت کامل

– رشد توليد ناخالص ملي ،افزايش اشتغال وکمک به حفظ تعادل اقتصادي کشور

-فراهم نمودن توزيع عادلانه ثروت ازطريق گسترش مالکيت عمومي وايجاد احساس مشارکت عمومي

– افزايش درجه نقدينگي ثروت افراد

2-“مزاياي بورس اوراق بهادار از ديدگاه واحدهاي اقتصادي (شرکتهاي سرمايه پذير)

-سهولت در تامين مالي از طريق انتشار سهام وساير اوراق بهادار

– افزايش اعتبار داخلي و خارجي و تامين مالي با به وثيقه گذاردن سهام شرکت در بازارهاي مالي داخلي و خارجي

– تعيين ارزش بازار براساس قانون عرضه وتقاضا

– سهولت در تغيير ترکيب سهامداري وانتقال مالکيت

– بوجود آمدن ديدگاهي مطلوب درسرمايه گذاران با کاهش ريسک

واحدهاي اقتصادي وامکان تامين مالي با هزينه کمتر

– برخورداري از مزاياي خاص واعتباري مانند افزايش سقف تسهيلات بانکي وانتشار اوراق قرضه وبرخورداري از معافيت هاي مالياتي

– تبيين چشم انداز فعاليت شرکت در آينده وارزيابي عملکرد شرکت

– ارتقاء سطح اعتماد عمومي و استفاده از مشارکت عمومي در توسعه شرکت

 

3-” مزاياي بورس اوراق بها داراز ديدگاه سرمايه گذاران ”

– خريد سهام و اوراق بهادار براي کسب بازده مناسب وپوشش در مقابل تورم

-اطمينان از گزينه سرمايه گذاري به دليل شفافيت اطلاعات

– قابليت نقدينگي اوراق بهادار وسهولت نقل وانتقال سهام واستفاده از معافيت هاي مالياتي

-مشارکت درفرايند تصميم گيري براي اداره شرکتها

-ايجاد يک بازار دائمي ومستمر که امکان سرمايه گذاري بلند مدت وکوتاه مدت رافراهم مينمايد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

بورس