دانلود تحقیق:بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال

چكيده

موضوع اين پژوهش بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان شهر مشهد در سال 1385 و عوامل مؤثر بر آن مي‌باشد. جامعه آماري پژوهش زنان بالاي 15 سال مناطق 12 گانه شهر مشهد بودهاست. تعداد نمونه اين پژوهش 360 نفر به دست آمد و نمونه‌گيري به روش خوشه‌اي چند مرحله‌اي انجام شد. احساس امنيت به معناي آرامش روحي و رواني در برابر خطرات و حوادثي است كه در زندگي روزمره فرد را تهديد مي‌كند. در اين پژوهش ميانگين احساس امنيت اجتماعي زنان شهر مشهد در يك طيف 5 قسمتي از يك تا پنج، 60/2 بوده است كه از متوسط به پايين مي‌باشد. در بررسي عوامل مؤثر در تحليل رگرسيون چند متغيري مهم‌ترين عوامل مؤثر به  ترتيب اهميت عبارت بودند از: «استفاده از وسایل ارتباط جمعی» با ضریب بتای 346/0، «نگرش به حجاب» با بتای36/0، «طراحی شهری» با ضریب بتای  298/0، و «تصور فرد از خود» با بتای 181/0 دارای تاثیر مثبت بوده اند و متغیر ‌‌های «خانه‌دار بودن» با ضریب بتای 125/0-  و «حمایت اجتماعی» با ضریب بتای 123/0 دارای رابطه معکوس با متغیر وابسته بوده اند.  اين عوامل توانستند 54/0 واريانس متغير وابسته پژوهش را تبيين كنند.

مقدمه

ارتباط و كنش متقابلي كه انسان‌ها در يك زيست جمعي دارند به طور كلي در چهار حوزه اصلي زندگي صورت مي‌گيرد كه ايجاد و تداوم اين‌ها زندگي بشري را مي‌سازد؛ در اقتصاد، منابع مادي و زيستي و نحوه توليد آن‌ها براي برآوردن نيازهاي اساسي؛ در اجتماع، عناصر اجتماعي و شيوه‌هاي استمرار آن براي ادامه زندگي اشتراكي؛ در سياست، واحد‌ها و عناصر دولتي و نظامي براي ايجاد نظم، دفاع، امنيت و كنترل جامعه؛ در فرهنگ، عناصر فرهنگي و ارزشي و چگونگي تعريف پديده‌هاي اجتماعي و ارزيابي آن‌ها براي حفظ، تقويت و تداوم باورها، زندگي انسان‌ها را تحت شعاع خود گرفته است. به طور كلي مي‌توان گفت كه انسان براي رهايي از تنهايي، ترس و دلهره و رسيدن به آسايش و امنيت، زندگي جمعي و الزامات آن را (تعامل در چهار حوزه) انتخاب نموده است. بدون شك احساس امنيت مقدمه لازم براي حيات هر نظام سياسي و اجتماعي  است و دولت‌‌‌های وقت و امكانات وسيعي را براي تأمين آن مصرف مي‌كنند. مقوله احساس امنيت به مثابه يك آرمان و واقعيت به عنوان يكي از حقوق اساسي مردم مطرح است و در نهايت ره‌آورد مجموعه‌اي از تعاملات و نيز تعاون و سازگاري بين اجزاء مختلف نظام اجتماعي مي‌باشد. امروزه كه زنان همپاي مردان به كار و فعاليت مي‌پردازند و شايد بيشترين وقت خود را در خارج از خانه مي‌گذرانند، در نتيجه امكان اينكه با آسيب‌هاي اجتماعي روبرو شوند افزايش يافته است. امروزه هر چند داشتن امنيت اجتماعي به زنان محدود نمي‌شود و مردان نيز بايد اين حق را داشته باشند كه در رفاه و آسايش به امور روزمره خود بپردازند، اما امنيت زنان بيشتر مورد تهديد قرار مي‌گيرد تا مردان. لذا توجه به احساس امنيت زنان روز به روز بيشتر احساس مي‌شود. احساس ناامني زنان معمولاً در شهرهاي بزرگ كه شبكه تعاملات اجتماعي گسترده‌تر است بيشتر محسوس مي‌باشد تا شهرهاي كوچك‌تر كه بافت‌هاي سنتي و هنجارهاي اجتماعي محدوديت كافي را براي مقابله با ناامني ايجاد مي‌نمايند. در چنين شرايطي و با توجه به اينكه شهر مشهد نيز يكي از شهرهاي بزرگ كشور مي‌باشد مي‌توان گفت كه تأمین امنيت زنان مي‌تواند به عنوان يك مسأله اجتماعي مطرح باشد كه نياز به بررسي ميداني دارد.

بيان مسئله

همان‌گونه كه بيان كرديم موضوع رساله حاضر به بررسي وضعيت احساس امنيت اجتماعي زنان شهر مشهد مي‌پردازد. امنيت اجتماعي به قلمروهايي از حريم افراد مربوط مي‌شود كه در ارتباط با ديگر افراد جامعه، سازمان‌ها و دولت مي‌باشد. اكثر افراد جامعه به طور مستمر و در طول زندگي روزمره با اين قلمرو‌ها روبه رو مي‌شوند و زندگي آن‌ها مستلزم ارتباط در اين قلمروهاست. همه جوامع يك‌سري نيازهاي اساسي دارند كه معمولاً مشترك است. مانند غذا، خوراك، امنيت، عشق و … مسلم است كه امنيت اجتماعي هر جامعه يكي از نيازهاي اساسي مي‌باشد. امنيت در مفهوم عيني آن اندازه‌گيري فقدان و تهديد عليه ارزش‌ها است، در مفهوم ذهني آن فقدان احساس ترس از اينكه چنين ارزش‌هايي مورد حمله قرار خواهد گرفت(مولر، 2000: 1)[1]. امنيت اجتماعي توانايي جامعه در دفاع از خصوصيات و ويژگي‌هاي اساسي خود در برابر تغييرات و تهديدات واقعي و احتمالي است. عدم امنيت اجتماعي زماني مطرح مي‌شود كه جوامع احساس مي‌كنند هويت‌شان در خطر است. در يك پيمايش ملي نتايج احساس امنيت اجتماعي براي كل كشور نشان مي‌دهد كه 52٪ افراد داراي احساس امنيت اجتماعي زياد، 27٪ متوسط و 21٪ داراي بي‌امنيتي اجتماعي هستند. این میزان برای استان خراسان بدینگونه است که 6/43٪ افراد دارای احساس امنیت اجتماعی زیاد،  2/32٪ امنيت متوسط و 2/24٪ احساس بي‌امنيتي اجتماعي مي‌كنند. ملاحظه مي‌شود كه اين كمتر از ميانگين احساس امنيت اجتماعي كل كشور است. هم چنين يكي ديگر از نتايج اين تحقيق اين است كه 21٪ افراد احساس ناامني را كم اهميت و حدود نيمي (56٪) احساس امنيت را مشكل اصلي تلقي مي‌نمايند (عظيمي هاشمي، 1384: 190) لذا مي‌توان گفت كه مسأله احساس امنيت براي شهروندان مشهد (به ويژه زنان) بايد از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار باشد و نياز به بررسي‌هاي بيشتر در اين زمينه وجود دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد