دانلود پایان نامه ارشد:بررسي ميزان آگاهي،‌ بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي شهر تهران در مورد روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري (EC) در سال 1381


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسي ميزان آگاهي،‌ بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي شهر تهران در مورد روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري (EC) در سال 1381

چكيده

باوجود دسترسي به روشهاي مؤثري كه در زمينة جلوگيري از باروري وجود دارد ، بسياري از    حاملگي ها غير برنامه ريزي شده و ناخواسته مي باشد. براي زنانيكه در معرض يك مقاربت محافظت نشده قرار ميگيرند روشهاي پيشگيري اضطراري مؤثري وجود دارد كه بسيار كارآمد مي باشند. ولي متأسفانه بخاطر اطلاعات ناكافي افراد نسبت به موضوع استفاده لازم از اين روشها نمي شود. از آنجا كه پزشكان خانواده و عمومي به عنوان مرجعي براي كسب اطلاعات مردم در اين زمينه مي باشند. در يك مطالعه مقطعي از پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي به روش نمونه گيري آسان از طريق پرسشنامه با حجم نمونه 400 نفر در مورد آگاهي ، بينش و عملكرد نسبت به روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري Emergency contraception  مورد تحقيق قرار گرفت . در اين تحقيق 100% پزشكان EC را شنيده بودند در حاليكه 14% كاندوم را جزء روشهاي EC مي دانستند، 32% افراد  IUD و 83% افراد HD))OCP را جزء روشهاي EC مي دانستند. 7% پزشكان معتقد بودند روشهاي هورموني Emergency Hormonal contraception(EHC) بدون عارضه است . در حاليكه عوارضي تهوع و استفراغ 87% ،‌خونريزي و لكه بيني 63% ،‌ترومبو آمبولي 31% ، سردرد 70% توسط بقيه ذكر شدند. 14% افراد به ميزان تأثير واقعي EHC واقف بودند ،‌83% به درستي مي دانستند EHCمنع مصرفي ندارد . 40% افراد مدت اثربخشي را 72 ساعت مي دانستند . 39% پزشكان EHC را به مراجعين خود توصيه نمي كردند. 62% در صورت لزوم براي خود EC استفاده مي كردند. 41% پزشكان معتقد بودند جامعه دسترسي گسترده به روشهاي EC داشته باشد ،‌41% دسترسي را كاملاً محدود و كنترل شده مي خواستند . 71% از نظر شرعي روشهاي EC را مجاز و 7% غير مجاز         مي دانستند ،‌50% معتقد بودند فقط پزشكان بايد EC را تجويز نمايند.

در بررسي بعمل آمده آگاهي با سن ، ازدواج و سابقة‌ طبابت ارتباط معني داري داشت  (P<0/0001) . آگاهي با كاهش سن و كاهش سابقة طبابت بيشتر مي شد، همچنين آگاهي افراد مجرد بيشتر بود و

آگاهي با جنس ارتباطي نداشت.5/40 % افراد بدرستي مي توانستند به مراجعين خود يك روش مؤثر EC را پيشنهاد و طريقه مصرف آن را بيان نمايند.

عملكرد افراد با سن ،‌سابقه طبابت و جنس ارتباط معني داري داشت (P<0/001). افراد جوان با سابقة طبابت كمتر عملكرد بهتري داشتند. همچنين عملكرد خانم ها برخلاف آگاهي نسبت به آقايان بهتر بود. عملكرد با وضعيت تأهل ارتباط معني داري نداشت (P=0/97). همچنين بينش افراد با سابقة طبابت ،‌سن ، جنس و وضعيت تأهل ارتباط معني داري نداشت .

از نتايج اين تحقيق مشخص شد بسياري از پزشكان نمي توانند بخوبي و دقيق و كامل نسبت به EC به مردم اطلاعات بدهند و يا آنرا تجويز نمايند. لذا به مسئولان امر توصيه مي شود كه نسبت به آموزش پزشكان در مراكز بازآموزي در مورد EC توجه و تأكيد بيشتري شود.

بيان مسئله:

عليرغم دسترسي به روش‌هاي بسيار مؤثري كه در زمينة جلوگيري از بارداري استفاده مي‌شود بسياري از حاملگي‌ها غير برنامه‌ريزي شده و ناخواسته هستند. كه در اين موارد ميزان سقط جنايي افزايش مي‌يابد.1 شانس حاملگي در يك مقاربت محافظت نشده مي‌تواند به اندازه باشد.‌1 براي زنانيكه در معرض مقاربت محافظت نشده قرار مي‌گيرند، براي مثال به كار نبردن روش‌هاي پيشگيري، پاره شدن كاندوم، فراموش نمودن خوردن قرص‌هاي جلوگيري اضطراري از بارداري و يا تجاوز جنسي، روش‌هاي جلوگيري از بارداري اضطراري براي جلوگيري از حاملگي ناخواسته توصيه مي‌شود.‌1

طبق آمار موجود در آمريكا 60% حاملگي‌ها ناخواسته است كه نيمي از آنها منجر به سقط مي‌شود.‌2 طبق برآورد who هر ساله 200000 زن يعني هر 3 دقيقه يك زن جان خود را در اثر سقط و عوارض آن از دست مي‌دهد و 99% اين مرگ و ميرها و عوارض در كشورهاي در حال توسعه رخ مي‌دهد.‌3 اگر هر زن در معرض يك مقاربت محافظت نشده از روش‌هاي جلوگيري اضطراري از بارداري استفاده كند، مقدار حاملگي ناخواسته تا كم مي‌شود.‌ تخمين زده مي‌شود كه اگر پيشگيري اضطراري از بارداري (*EC) به صورت گسترده در آمريكا به كار گرفته مي‌شد مي‌توانست از 7/1 ميليون بارداري ناخواسته كه منجر به 8/0 ميليون ختم به روش سقط شد جلوگيري كند.‌4

عوارض بالاي حاملگي ناخواسته و سقط‌هاي غيرقانوني ناشي از آن و توجه به اين نكته كه تنظيم خانواده يكي از اولويت‌هاي سيستم بهداشتي كشور مي‌باشد، لزوم آگاهي جمعيت در سنين باروري كشور از Morning after pills بعنوان گام دوم در برنامه بهداشت خانواده ايران مي‌رساند تا در مواقع لزوم با استفاده از اين روش‌ها ريسك يك بارداري ناخواسته را به خود، خانواده و جامعه تحميل نكنند.

مورد مهم ديگر بررسي سطح آگاهي و بينش و عملكرد پزشكان نسبت به EC به عنوان گروهي كه مرجع افراد جامعه در مورد مشكلات بهداشتي مي‌باشند و در بهبود سلامت جامعه نقش مهمي ايفا مي‌نمايند مي‌باشد.

روشي كه اكثراً در جلوگيري اضطراري از بارداري استفاده مي‌شود رژيم Yuzpe است. روشي كه متخصصين زنان و مامايي كانادا براي اولين بار ابداع كردند. رژيمYuzpe شامل200 (ميكرو‌‌ گرم) اتنيل‌استراديول* همراه mgr 2 (ميلي‌گرم) نورژسترول يا mg1 (ميلي‌گرم) لوونرژسترول مي‌باشد كه به دو مقدار** مساوي تقسيم مي‌شود. و به فاصله 12 ساعت استفاده مي‌گردد. رژيم Yuzpe بايد هر چه زودتر تا 72 ساعت بعد از مقاربت محافظت نشده مصرف گردد.‌5 رژيم ديگري كه به كار برده مي‌شود، خوردن يك قرص 750 ميكرو‌گرم لوونرژسترول هر چه زودتر در عرض 72 ساعت پس از مقاربت محافظت نشده و تكرار آن در 12 ساعت بعد، يا به جاي آن از 25 قرص Mini pill كه معادل همان 750 ميكرو‌گرم است براي هر روز استفاده كرد.‌5

البته ممكن است جذب هورمون هنگامي كه تعداد زيادي قرص مصرف شود كمتر شود.‌ پزشكاني كه با تصميم براي تجويز EC روبرو مي‌شوند در مورد تجويز آن مشكل دارند. كه علت آن آموزش ناكافي درباره چگونگي مصرف آن است. پزشكاني كه در اين مورد كار كرده‌اند از نقص دانش تجربي خود آگاهند و علاقمند به بهبود دانش خود مي‌باشند.‌6

در يك مطالعه درباره EC در كاروليناي شمالي در رابطه با بينش و عملكرد پزشك و مراقبت اوليه در سال 2001 انجام شد ]بررسي كايزر (1997) نشان داد كه كمتر از 40% پزشكان خانواده به بيماران درباره دسترسي به EC اطلاعات مي‌دهند و اطلاعات ناقص پزشكان و جامعه دليل اصلي بهره‌برداري ناكافي از اين روش بود.[

در اين بررسي در كاروليناي شمالي 72% پاسخ‌دهندگان گفتند كه اطلاعاتي به بيمار در مورد EC نمي‌دهند. 45% هرگز EC پيشنهاد نكرده بودند و 49% فقط 4-1 بار در سال گذشته پيشنهاد مصرف داده بودند. متاسفانه دركشورماهنوز پژوهشي در مورد آگاهي ، بينش وعملكرد پزشكان عمومي نسبت به EC  انجام نشده است . از آنجا كه سقط دركشور ماغيرقانوني غيرشرعي است تنهاراه جلوگيري از بارداري در موارد وقوع مقاربت محافظت نشده روش پيشگيري اضطراري از بارداري مي باشد . پزشكان عمومي نقش بسزايي در گسترش استفاده از روش هاي مذكور دارند.

42% فقدان يا نقص دانش خود را دليل عدم تجويز برمي‌شمردند.‌7

متأسفانه در كشور ما هنوز پژوهشي در مورد آگاهي ، بينش و عملكرد پزشكان عمومي نسبت به EC انجام نشده است . از آنجا كه سقط در كشور ما غير قانوني و غير شرطي است تنها راه جلوگيري از بارداري در موارد وقوع مقاربت محافظت نشده روش پيشگيري اضطراري از بارداري مي باشد. پزشكان عمومي نقش بسزايي در گسترش استفاده از روشهاي مذكور دارند.


اهداف

الف- هدف كلي:

تعيين ميزان دانش، بينش و عملكرد در مورد روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري پس از مقاربت در بين پزشكان مراجعه‌كننده به مراكز بازآموزي تهران در سال 1381

ب- اهداف جزئي:

 • تعيين ميزان دانش نسبت به روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري (EC) در نمونه مورد مطالعه
 • تعيين ميزان بينش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه
 • تعيين ميزان عملكرد نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه
 • تعيين ميزان دانش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب سن
 • تعيين ميزان دانش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب جنس
 • تعيين ميزان دانش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب تأهل
 • تعيين ميزان دانش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقة‌ طبابت
 • تعيين ميزان بينش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب سن
 • تعيين ميزان بينش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب جنس
 • تعيين ميزان بينش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب تأهل
 • تعيين ميزان بينش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقة طبابت
 • تعيين ميزان عملكرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به EC بر حسب سن
 • تعيين ميزان عملكرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به EC بر حسب جنس
 • تعيين ميزان عملكرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به EC بر حسب تأهل
 • تعيين ميزان عملكرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به EC بر حسب سابقة طبابت
 • تعيين ارتباط بين ميزان دانش، بينش و عملكرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به EC

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

بررسي ميزان آگاهي،‌ بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي شهر تهران در مورد روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري (EC) در سال 1381

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید