دانلود تحقیق:بررسي تحول شناخت اجتماعي و رابطه آن با طراز تحول شناختي در كودكان

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسي تحول شناخت اجتماعي و رابطه آن با طراز تحول شناختي در كودكان

چكيده

اين پژوهش با هدف بررسي تحول شناخت اجتماعي و رابطه آن با طراز تحول شناختي در كودكان مقاطع مهدكودكي، پيش دبستاني و كلاس دوم مدارس ابتدايي شهر اصفهان انجام شده است. بدين منظور123 آزمودني (61 پسر و 62 دختر) به صورت تصادفي و با استفاده از نمونه گيري خوشه اي از مهدهاي كودك  و مدارس ابتدايي 3 منطقه ی جغرافيايي شمال، مركز و جنوب  شهر اصفهان انتخاب شدند. اطلاعات لازم با استفاده از تكاليف نگهداري ذهني سطح و طول پياژه برای سنجش طراز تحول شناختی، و نيز تکاليف باور کاذب برای بررسی شناخت اجتماعی  کودک جمع آوري گرديد. نتايج تحليل داده هاي پژوهش با روش هاي همبستگي پيرسون و تحليل واريانس نشان داد: شناخت اجتماعی در کودکان، از روندی تحولی پيروی می کند و افزايش اين توانايی را با افزايش سن در کودکان تأييد كرد( P<0/0001). علاوه بر اين يافته ها حاکی از آن بود که بين شناخت اجتماعي و طراز تحول شناختي كودكان رابطه مثبت معني داري وجود دارد (10P<0/00). همچنين تفاوت معني داري بين دو جنس از نظر متغير هاي مورد بررسي مشاهده نشد.

 

مقدمه

يكي از مسائل عمده‌اي كه كودكان با آن مواجه اند شناخت دنيايي است كه در آن زندگي مي‌كنند. با توجه به مفهوم شناخت، بديهی است که شناخت به وسيله افراد شکل می گيرد اما نبايد از اين نکته غافل شد که شناخت، با ارتباط فرد با دنيای خارج آغاز می شود و اساساً يک محصول اجتماعی است (ريد، 1996). ارتباط با دنيای خارج، نه تنها ارتباط با اشيای مادی و بي جان طبيعت،که در واقع به طور عمده ای ارتباط با افراد است (فلاول، 1998 ترجمه ماهر، 1377). براي ما بزرگسالان امري بديهي است كه جهان مادي و دنياي اجتماعيِ مادي، داراي اشياء و پديده‌هايي هستند كه مي توان آنها را براساس ويژگي هاي معنايي طبقه بندي كرد( هترينگتون و پارك، 1998، ترجمه طهوريان و همكاران 1377). اما به نظر می رسد کودکان برای دستيابی به چنين درکی نيازمند گذر زمان هستند.  ارتباط کودکان با افراد متضمن شکل گيری شناخت اجتماعی در آنهاست.  به طور کلی چگونگي مفهوم‌سازي كودك از ديگران و چگونگي درك افكار، احساسات،  نيات و ديدگاه آنها  ما را به سمت مفهومي هدايت مي كند كه امروزه در روانشناسي، شناخت اجتماعي ناميده مي شود و همانند ديگر مفاهيم، تعاريف متعددي از آن ارائه شده است. فرايند‌هاي شناخت اجتماعي، فرد را در پيش‌بيني رفتار ديگران،كنترل خود و در نتيجه تنظيم تعاملات اجتماعي توانا مي‌سازد ( اسلومكوسكي و دان 1996، به نقل از حجازي و ظهره وند، 1380).  فلاول و ميلر(1988) معتقدند :” شناخت اجتماعی به ادراک تفکر و استدلال درباره انسان ها و روابط انسانی اطلاق می شود.”  شناخت اجتماعي، از نظر دامون ( 1992- 1982 به نقل از محسنی،1383) به برداشت كودك از دنيا و پديده‌هاي اجتماعي، چگونگي سازمان دادن به آنها و نيز فرآيند‌هاي شناختي- اجتماعي گفته می شود كه از خلال آنها تجربه اجتماعي مورد ادراك قرار مي‌گيرد و دانش اجتماعي كسب مي گردد. از ديد سيگلمن و شفر(1999) شناخت اجتماعي عبارت است از چگونگي تفكر مردم درباره افكار، احساسات، انگيزه‌ها و رفتار‌هاي خود و ديگران. شناخت اجتماعی كودك، شناخت انگيزه‌ها، احساسات، نياز‌ها و علائق دوستان،  همسالان، هم باز‌ي ها، پدر، مادر و تفكرات درباره خود و ارتباط با دنياي اجتماعي و با ديگران است. به زعم ميلر ( 2002 به نقل از مشهدی،1382) اين اصطلاح به چگونگي درك كودكان از افكار، قصد ها، احساسات، نظر‌ات، رفتار‌افراد ديگر و نيز روابط اجتماعي از قبيل دوست‌يابي اشاره دارد. نظر پياژه در مورد شناخت اجتماعي بر مشابهت‌هاي شناخت كودك با استدلال او درباره دنياي جسماني تأكيد دارد. براي مثال خودميان بيني كودكان هم استدلال منطقي كودكان و هم تفكر آنها درباره افراد درگير را تحت تأ‌ثير قرار ميدهد ( فلاول و همكاران، 1993؛ برنز، 2001 به نقل از اميري، 1381). بسياری از پژوهش ها در باره شناخت اجتماعی از نوشته ها و نظريات پياژه الهام گرفته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : بررسي تحول شناخت اجتماعي و رابطه آن با طراز تحول شناختي در كودكان