دانلود پایان نامه ارشد:افسردگي


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:افسردگي

مقدمه:                                                                                                                                                                  اين روزها تقريباً هركس از « افسرده بودن» سخن مي گويد، اما «افسرده بودن» دقيقاً به چه معناست؟ آيا اصطلاحي پزشكي مانند «عفوني بودن»است، يا به معناي عاميانه«عاطل و باطل بودن» نزديك تر است؟ هنگامي كه واژه«افسردگي» را بكار مي بريد، دقيقاً منظورتان چيست؟ مي توانيد آن را به روشني و با كلماتي توصيف كنيد كه ساير افراد آن را بفهمند؟ موردهايي پيش مي آيد كه در مييابيد برايتان دشوار است منظور خود را دقيق و روشن برسانيد، چرا كه واژه «افسردگي» را اشخاص گوناگوني به نحوهاي متفاوتي مورد استفاده قرار مي دهند.

براي عدهاي افسردگي حالتي از خلق است،براي برخي ديگر نوعي تجربه ويژه است. باز براي پاره اي ديگر به معناي نگرش ويژه اي نسبت به زندگي است، و براي شماري ديگر افسردگي يك نوع بيماري است. همه اين ها به سادگي افسردگي نام ميگيرد. امامنظور ما از اين واژه چيست و فرق ها كدامند.

اين همان موضوعي است كه  تحقيق حاضر بدان مي پردازد. كوشش به منظور داخل شدن به سطح بينش غير دقيق روزمره، تا دريافت واقعيت وكنه حقايق نا آشكار.و اين كار آساني نيست،چه ناچار از آنيم تا بهپاسخ هاي عميقاً در هم آميخته اي بينديشيم كه هر يك از ما در برابر جهان پيرامون خود دارد. به عنوان افراد بشر، ماشين هايي نيستيم تا در برابر نيز- داريم- آن بخش از طبيعت مان كه هر يك از ما را افرادي منحصر بفرد مي سازد. دراين جهان روان است كه افسردگي – با هر ماهيت و موجبي كه باشد- به آزمون در مي آيد، و اندر اين دنياي جان است كه اينك بناگزير بدان خطر مي كنيم.

همه در دوره‌هايي از عمر افسردگي را تجربه مي‌كنند. اين احساسات معمولاً به دنبال فقدان يا ناكامي ايجاد مي‌شود و در شرايط                                                                                                                                                                                                                                                 طبيعي پس از چند ساعت يا چند روز از بين مي‌رود. افسردگي يكي از مهمترين بيماريهاي ناتوان كننده است كه امروزه تعداد زيادي از مردم دچار آن شده‌اند. اين بيماري توانايي فرد را در عملكرد، تفكر و احساس تحت تأثير قرار مي‌دهد و يك مشكل عاطفي خاص است كه با اندوه، يأس‌و نااميدي فراگير مشخص مي‌گردد. فرد افسرده اغلب لذت بردن از زندگي را مشكل مي‌يابد، احساس تنهايي شديدي مي‌كند و براي درگير شدن در فعاليتهاي روزمره زندگي از نيرويي كم برخوردار است. بسياري از مردم در دوره‌هايي از زندگي خود نسبت به رويدادهاي زندگي احساس دلسردي مي‌كنند، ولي افسردگي واقعي، عميق‌تر و طولاني‌تر است  و كل وجود شخص را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

آمارها  نشان مي‌دهد كه از هر پنج زن و مرد، يك نفر در طول زندگي خود بيماري افسردگي را تجربه خواهد كرد.

 

فصل اول                                                                                                                                                                  ماهيت افسردگي به عنوان حالتي از خلق

ما همه دوست داريم خود را به عنوان اشخاصي ثابت مزاج در نظر آوريمٍ،اشخاصي كاملاً متعادل، در همه امور با ثبات و كاملاً خويشتن دار. اين امر به آن باور نادرست مي انجامد كه خلق ما از روزي به روز ديگر يكسان مي ماند – كه مادر كليه امور خود رويه اي پيوسته يكنواخت پيش مي گيريم. اما چنين نيست.

احساس هاي ما از الگويي دوره اي پيروي مي كنند- اندكي سرحال،اندكي بي حال،ودگرگوني هاي جزئي لحظه به لحظه،ساعت به ساعت وروزبه روز.اين وضع از الگوي كار كردهي سماني ديگري، مانند دما و وضعيت شيميايي خون پيروي مي كند.اين گوناگوني مبتني بر پديده اي است كه به نام ريتم هاي سر كادين معروف است- دوره هاي بيست و چهارساعته فعاليت كه شايد به تناوب ساعات روشنايي و تاريكي در ارتباط باشند. همان گونه كه روشنايي روز برمي آيد و فرومي رود،خلق ما نيز چنين ميشود.بر آيندي از كليه احساس هايمان در زماني معين.اين احساس ها،در هم مي آميزند تا احساس كلي خوشي يا گرفتگي رابه ماعرضه بدارند.

به زبان روزمره،از بالاوپائين رفتن روحيه خود سخن ميگوييم.افسردگي زماني پديد مي آيد كه روحيه ما افت مي كند.شماري عبارت هاي عاميانه وجود دارند و بكار گرفته مي شوند تا اين احساس«افت روحيه»را توصيف كنند:

بيزاري،ملول منگ بودن،                                دلتنگي،غرق در خيالات،

دمق بودن،غم زدگي،احساس درماندگي،احساس كسالت،محزون بودن،بي حالي،بي عزميعو از اين دست.نويسندگان نيز واژه هايي مانند«ماليخوليا»و«بي هنجاري» را بكار برده اند.ماليخوليا،از راه نقل شفاهي،به فرضيه اي كهن بر ميگردد،كه مي گويد خلق ما با مقدار معيني از ماده اي روان(يا يك خلط)شكل مي گيرد كه در خون جاري است.ومردم هنوز هم گاهي از«بي خلط» بودن حرف مي زنند. در مورد ماليخوليا چنين مي انديشيدند كه مقداري سواد اضافي در بدن وجود دارد.بيهنجاري از فقدان انرژي يا روح زنده در شخص حكايت مي كند.

هنگامي كه واژه افسردگي به حالي از خلق گفته مي شود، با همه اين كلمات و عبارت هاي رايج در يك معنا مشترك است:بي روحيه بودن،بي توان،احساس فقدان،نوميدي و عاطل بودن.از بي رغبتي و بدبيني حكايت ميكند.شوق،شادي،اميدواري و خوش- بيني به عنوان نمونه هايي متضاد با آن قلمداد مي شوند.

خلق افسرده در اغلب موارد يا بدنبال يأس بروز ميكند،يا درپي احساس از دست دادن چيزي، اما در مواردي شايد بي هيچ زمينه و سببي وظاهراً خود به خود بوجود آيد.برخي از مردم براي اين دگرگوني ظاهراً خود به خودي خلق مستعدترند،وبه آنها«دمدمي مزاج» ميگويند.مي گويم ظاهراً خود به خود،براي آنكه تجربه هاي باليني در مورد بيماران نشان داده اند كه قريباً هميشه علت پيشيني براي حالي به حالي شدن خلق وجود دارد،اما شخصي كه به آن دچار شده است هميشه از آن علت آگاه نيست. به تدريج كه او با پزشك حرف ميزند،از رويدادهايي با خبر ميشود كه دردگرگوني خلق او نقشي تعيين كننده داشته اند.عدهاي از بيماران اين موضوع را به شدت انكار مي كنند،اما مي توان آنها نشان داد كه از وضعيت يا حادثه اي دوري مي كنند كه برايشان درد آور ياپريشان كننده بوده است.

ماهمگي به اين نوع افسردگي دچار ميشويم.اين حالت ممكن است به تنهايي روي دهد، اما غلب با احساس ديگري همراه است كه اضطراب ناميده مي شود.احساس اخير يكي از تظاهرات ناخوشايند و قابل پيش بيني افسردگي است كه مي تواند در افراد مستعد بارقه اي از اضطراب بوجود آورد.در افراد ديگر،افسردگي يا همراه با اضطراب ظاهر مي شود و يا زير آن پنهان مي گردد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

افسردگي

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید