دانلود تحقیق:ابهام و ضعف نظری در تدوین سیاست های اجتماعی و گسترش آسیب ها و جرایم

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:ابهام و ضعف نظری در تدوین سیاست های اجتماعی  و گسترش آسیب ها و جرایم

 

چکیده:

توضیح نظری گسترش و رشد خزنده آسیب های اجتماعی در ایران و تبیین آن نیازمند پرداختن به پارادایم های غالب در علوم انسانی و بخصوص جامعه شناسی است تا بتوان براساس اصول پارادایمی حاکم بر نظریه های علمی به راهبردهای نظری در خصوص تبیین آسیب های اجتماعی رسید. و از آنجایی که پارادایم های موجود از زیربنای فلسفی متفاوت و‏‏‏‏‏گاها متعارض برخوردارند، گزینش عناصر از آنها در برنامه های توسعه می تواند به ابهام پارادایمی در جامعه منجر شود.این نوشتار در تلاش است تا ضمن تعریف مفهومی از سیاست اجتماعی و پارادایم ،به بررسی پارادایم های موجود در جامعه شناسی و پیش فرض های هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناسی هر کدام از آنها پرداخته و‏‏‏‏ در نهایت به این سوال می پردازیم که طراحی و تدوین سیاست های اجتماعی و برنامه ها در خصوص آسیب ها و آسیب دیدگان اجتماعی در کشور، براساس کدام پارادیم و پیش فرض فلسفی جامعه شناسی نهاده شده است؟ چرا که ضعف و یا ابهام پارادایمی در جامعه به نابسامانی نظری و نهایتا بی سازمانی در عرصه های مختلف منجر می شود.ضمن اینکه در پایان مدلی نظری جهت تبیین آسیب های اجتماعی در ایران ارائه شده است.

 

کلید واژه ها: آسیب های اجتماعی، روش اثباتی، روش تفسیری،روش انتقادی، پارادایم یا انگاره،سیاست های اجتماعی

 

1- عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

2- عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

3- کارشناس ارشد مشاوره

 

مقدمه  و طرح مسأله:

مشکلاتي که در بیشتر کشورها ازجمله ایران مورد وفاق اکثریت اعضای آن- اعم از خواص و عوام – می باشد عبارت از افزایش جرایم و آسیب های اجتماعی در بعد کمی و کیفی و تأثیر عواقب مخرب آن بر زندگی فردی و اجتماعی است و این در شرایطی است که ما در کشور شاهد سختگیری و کنترل های قانونی، شرعی و اخلاقی زیادی هستیم.حال سوال اینجاست که چرا علی رغم اقدامات انجام شده،شاهد افزایش آسیب ها و جرایم و انحرافات اجتماعی در سطح کشور هستیم؟پاسخ با این سوال نیازمند تعمق ،تأمل و تفکر زیادی است و بیان یکسری متغیرهای سطحی در این باب بعنوان علل آن، گمراه کننده و بعضا دور از اصول علمی است.لذا شایسته و بایسته است که به بستر اصلی پدیدآیی آسیب ها و ازهم گسیختگی های فرهنگی و ریشه و علل اصلی آن توجه داشت.

مسأله بررسی علمی انحرافات یا آسیب های اجتماعی در کشور سالهاست که مورد توجه دانشمندان مختلف قرار گرفته است متخصصان رشته های مختلف، بویژه جامعه شناسان، مددکاران اجتماعی، روان شناسان، کارشناسان تعلیم و تربیت، جرم شناسان و… هر یک سعی نموده اند از دریچه خاصی به این مسأله بنگرند. بدین معنی که برخي  آسيب هاي اجتماعي را جزو پيامدهاي مدرنيته يا شرایط توسعه زای کشور ، عده‌اي ديگر آن را ناشي از شرايط نامناسب اجتماعي و ناكارآمدي حوزه‌هاي فرهنگي،‌ آموزشي، تربيتي و اجتماعي در سه بخش خانواده، فرد و حاكميت و كژكاركردي نهادهايي كه عهده‌دار نيازهاي مادي و معنوي جامعه هستند، می دانندو معتقدند كه اين نهادها، شرايطي را فراهم مي‌كنند كه راههاي قانوني و مشروع برآورده شدن نيازها، توان و ظرفيت انتظارات جامعه را نداشته باشند و راههاي غيرمشروع  و غيرقانوني جايگزين شوند، لذا اين فضا، فضايي است كه فرصت مساعد براي جرائم و انحرافات بوجود مي‌آورد.

با این پیش زمینه در این مقاله بعد از بررسی اجمالی تعاریف و مفاهیم ، به چالش ها و مشکلات سیاست های اجتماعی ایران می پردازد و در این راستا سعی می شود به سئوالات اساسی ذیل پاسخ داده شود:

1- سیاست های اجتماعی در ایران براساس کدام یک از پارادایم های غالب در حوزه جامعه شناسی است؟

2- با توجه به وضعیت موجود و در راستای رسیدن به وضعیت مطلوب چه راهکارهای کاربردی و عملی می توان برای آینده ایران تعریف نمود؟

 

 

 

اهدف تحقیق:

هدف این تحقیق طرح نظری گسترش آسیب های اجتماعی و تبیین آن براساس پارادایم های غالب در علوم انسانی و بخصوص جامعه شناسی است. ضمن اینکه ارائه راهکارهای کارآمد و اجرایی از دیگر اهداف این پژوهش است.

روش تحقیق:

داشتن روش برای رسیدن به هدف تحقیق یکی از ضروریات هر تحقیق علمی است.پژوهش حاضر با روش توصیفی – تاریخی به بررسی موضوع آسیب های اجتماعی در ایران پرداخته است.

 

*مباحث نظری تحقیق

توضیح و تشریح برخی ازمفاهیم نظری:

*پارادیم یا انگاره

پارادایم مجموعه قضایایی است که چگونگی درک جهان را تبیین می‌کند. در این تبیین، نوع نگرش به دنیا، چگونگی فائق آمدن بر پیچیدگی‌ها و راهنمایی محققان و دانشمندان علوم اجتماعی در اینکه چه چیزی مهم است، و مشروعیت دارد و چه چیزی منطقی و عقلانی است ارائه می‌شود بعبارت دیگر پارادایم به تمامی یک نظام فکری شامل فرض های اساسی، سوالات مهم و تکنیک های خاص تحقیق اطلاق می شود. محققان اجتماعی از میان پارادایم های متعدد برای علم انتخاب به عمل می آورند. هر پارادایم برای خود مجموعه ای از اصول و فرضیات فلسفی داشته، و همچنین روشی برای چگونگی انجام تحقیق بر می گزیند. در واقع هر پارادایم دربرگیرندۀ مجموعه ای از بینش ها، نظریه ها، روش های تحقیق و تکنیک هاست. هر پارادایم می تواند در برگیرنده نظریه ها و مکاتب متعددی باشد. (ایمان،86).

*سیاست های اجتماعی(social policy)

سياست اجتماعي، بررسي و مطالعه خدمات اجتماعي و رفاه دولتي است. امنيت و عدالت اجتماعي، مسكن، بهداشت، اشتغال و آموزش و اموري كه در خدمات اجتماعي جاي مي‌گيرند، شامل استخدام، امور كيفري، خدمات قانوني و رويدادهاي انهدامي و تخريب‌كننده يا بحرانهاي اجتماعي است. سياست اجتماعي اصطلاحي است براي توضيح اقداماتي كه به رشد بهينه زندگي انسانها و همينطور توجه به مطالعات آكادميك در مورد اين اقدامات كمك مي‌كند و بعنوان يك مورد مطالعاتي رابطة نزديكي با اقدامات رفاهي دولت دارد. همچنين بخشي از سياستهاي حكومتي و خدمت اجتماعي كه براي بهزيستي شهروندان در داخل يك كشور عرضه مي شود را دربر مي‌گيرد. (جغتايي، 1380 : 3).

به طور كلي سياست اجتماعي ابزاري است در اختيار مديريت كلان كشورها براي تحقق هدفهاي برنامه توسعه و رفاه اجتماعي كه از طريق روشهاي زير انجام مي‌گيرد :

الف) اعمال سياست‌ اجتماعي از راه تدوين، تصويب و اجراي قوانين و مقررات در محدوده امور اجتماعي و اقتصادي مانند قوانين حداقل دستمزد، كمك‌هاي اجتماعي به افراد محروم، حفاظت در محيط كار، ماليات بردرآمد، ثروت و دارايي و …)

ب) اعمال سياست اجتماعي از طريق سياست‌ مالي و بودجه‌اي مانند سيستم انتقالات به منظور توزيع مجدد درآمدها و منابع و يا تأمين منابع مالي براي كمك‌هاي بلاعوض اجتماعي.

ج) اعمال سياست‌ اجتماعي از طريق گسترش خدمات رفاه اجتماعي رايگان آموزش، بهداشت، درمان و بيمه‌هاي اجتماعي (حاج يوسفي، 1376 : 28).

در مجموع سياست اجتماعي به بررسي توصيف و كنكاش در زمينة خدمات اجتماعي مي‌پردازد و در عين حال مسائلي از قبيل جريانات تاريخي، مطالعات آماري و عملكرد اين خدمات را نيز موردمطالعه قرار مي‌دهد (جغتايي، 1378 : 134).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : ابهام و ضعف نظری در تدوین سیاست های اجتماعی و گسترش آسیب ها و جرایم