دانلود پایان نامه ارتباط منفی بین تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان


مقدمه

پایه هر عملی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر عملی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. از اصطلاح “روش تحقیق” معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود، که به آن اشاره می شود. این استنباط گاه دارای همپوشانی و وابستگی هایی هستند و در مواردی هم “روش تحقیق” و “نوع تحقیق” مترادف منظور شده اند (خاکی ، ۱۳۸۴ ، ۲۰۱)۱.

مراحل آزمون ها و روش های دستیابی به پاسخ های سوالات تحقیق در این فصل معرفی می شوند.

 

۳-۲ روش تحقیق

این پژوهش از نظر ماهیت از نوع توصیفی و همبستگی بوده و دارای ماهیت کاربردی می باشد .

توصیفی به دلیل آنکه در این پژوهش به توصیف ارتباط موجود بین متغیرهای تحقیق پرداخته شده است و همبستگی از این جهت که به بررسی میزان وابستگی متغیرهای مستقل به متغیر وابسته پرداخته شده است .

تحقیقات همبستگی ، شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف کشف یا تعیین شود . هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است یکی از روش های همبستگی ، روش آنالیز رگرسیون  است که به محققان کمک می کند تا میزان  همبستگی  بین دو متغیر را اندازه  گیری و محاسبه کنند  ( دلاور ، ۱۳۸۴ ،۲۱۹ )۲ .

از آنجا که در این پژوهش در صدد بررسی وجود ارتباط معنی دار میان متغیر ها بوده ایم ، لذا از روش آنالیز رگرسیون استفاده شده است .

جامعه آماری

مشخص کردن جامعۀ آماری یکی از ضروریات و اصول هر پژوهش به شمار می آید. محدوده و فضای مطلوب ما جامعه های آماری را معین و مشخص می کند؛ بنابراین تعریف جامعۀ آماری عبارتست از: «تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند». صفت مشخصه، صفتی است که بین همۀ عناصر جامعۀ آماری مشترک و متمایز کنندۀ جامعه آماری از سایر جوامع باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید