دانلود پایان نامه ارتباط شادکامی با نارسایی هیجانی


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

۳-۴ ابزار پژوهش

در این پژوهش از سه پرسشنامه شادکامی آکسفورد، فرم کوتاه مقیاس احساس پیوستگی آنتونوسکی و پرسش نامه نارسایی هیجانی تورنتو استفاده شده است.

 

مقیاس شادکامی آکسفورد

مقیاس شادکامی  آکسفورد (OHI)یکی از ابزارهای خودسنجی معروفی است که در اکثر پژوهش­های مربوط به شادکامی و نیز در تحقیق حاضر مورد استفاده قرارگرفته است.این مقیاس دارای ۲۹ ماده است و براساس دیدگاه آرگیل، مارتین و کراسلند[۱] (۱۹۸۹به نقل از آرگیل،۲۰۰۱)درباره احساس شادکامی و نیز نظر بک درباره افسردگی تهیه شده است. آرگیل و همکاران (۱۹۸۹)پایایی این ابزار را به روش آلفای کرونباخ ۹۰/۰و پایایی بازآزمایی آن را پس از ۷ هفته ۷۸/۰ گزارش کرده­اند. همچنین، علی پورونور بالا (۱۹۹۹) نیز ضریب اعتبار آن را با استفاده از آلفای کرونباخ روی ۱۳۲نفرنمونه ایرانی معادل۹۳/۰ و پایایی آن را ۹۲/۰ گزارش کرده اند.

این مقیاس دارای ۲۹ ماده ۴ گزینه ای دارد که گزینه­های آن به ترتیب از صفر تا ۳ نمره­گذاری می شوند بدین صورت که به گزینه اضلاً نمره صفر، گزینه کم نمره۱، گزینه متوسط نمره۲ و گزینه زیاد نمره۳ تعلق می گیرد و جمع نمرات ۲۹ گانه نمره مقیاس تشکیل می دهد.

[۱] – Kraslnd

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تبیین رابطه بین احساس پیوستگی با شادکامی
  • تبیین رابطه بین نارسایی هیجانی با شادکامی
  • پیش­بینی شادکامی بر اساس احساس پیوستگی
  • پیش­بینی شادکامی بر اساس نارسایی هیجانی
  • پیش­بینی شادکامی بر اساس احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید