دانلود پایان نامه ارتباط شادکامی با احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

پایایی و روایی

روایی این پرسشنامه در پژوهش آقایوسفی و شریف (۱۳۸۹) به صورت محتوایی مورد تأیید قرار گرفته است. در ارتباط با پایایی و اعتبار پرسشنامه ۲۹ ماده­ای احساس پیوستگی آنتونوسکی (۱۹۹۳) در یک بررسی در مورد روایی و پایایی پرسشنامه ۲۹ سؤالی با داده­های بدست آمده از بررسی در ۲۰ کشور مختلف نتایج زیر بدست آمد:

در ۲۶ مطالعه با استفاده از آزمون ۲۹ سؤالی، اندازه آلفای کرونباخ بدست آمده برای ثبات درونی، از ۸۲/۰ الی ۹۵/۰ را شامل می­شد. همبستگی بدست آمده از آزمون – بازآزمون، ثبات قابل توجه ۵۴ درصد در فاصله ۲ سال را نشان می­داد. همچنین اریکسون و لینداستروم (۲۰۰۷) در یک بررسی سیستمی روی مجموعه ۴۵۸ مقاله علمی در ۱۳ پایان نامه دوره دکتری که بین سال­های ۱۹۹۲ و ۲۰۰۳ منتشر شده بودند، نتیجه گیری کردند که پرسشنامه­های احساس پیوستگی (۲۹ سؤالی و ۱۳ سؤالی آن) پایا و معتبر هستند و قابلیت کاربرد بین فرهنگی را دارند. آلفای بدست آمده برای پرسشنامه ۲۹ ماده­ای در ۱۲۴ پژوهش، رقم ۷۰/۰ الی ۹۵/۰ را نشان داد. آزمون – بازآزمون بیانگر ثبات پرسشنامه ها بود و نشان دهنده همبستگی ۶۹/۰ تا ۷۸/۰ در فاصله یک سال، ۶۴/۰ برای دو سال، ۴۲/۰ تا ۴۵/۰ برای ۴ سال، ۵۹/۰ تا ۶۷/۰ برای ۵ سال و ۵۴/۰ برای ۱۰ سال بود. در پژوهش­های جدیدتر، آلفای پرسشنامه ۲۹ ماده­ای، ۸۴/۰ و ۸۶/۰ برآورد شده است. مجموعاً شواهد پژوهشی نشان می­دهد پرسشنامه ۲۹ ماده­ای احساس پیوستگی از اعتبار پژوهشی در حوزه تحقیقات روانشناختی و علوم سلامت برخوردار است. در این پژوهش پژوهشگر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه را ۷۹/۰ برآورد کرده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تبیین رابطه بین احساس پیوستگی با شادکامی
  • تبیین رابطه بین نارسایی هیجانی با شادکامی
  • پیش­بینی شادکامی بر اساس احساس پیوستگی
  • پیش­بینی شادکامی بر اساس نارسایی هیجانی
  • پیش­بینی شادکامی بر اساس احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید