دانلود پایان نامه ارائه چارچوبی راهبردی برای سیستم­های توزیع شده اجرایی تولید


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: فناوری اطلاعات – گرایش مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان/موضوع:

ارائه چارچوبی راهبردی برای سیستم­های توزیع شده اجرایی تولید با استفاده از مدل

محاسبات ابری

اساتید راهنما: دکتر بابک شیرازی

                 دکتر ایرج مهدوی

استاد مشاور: دکتر تاجدین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

فرآیند تولید در سازمان­های مختلف، دارای سبک­های متفاوتی است که هدف هرکدام در نهایت تحویل محصول درست در زمان درست به مشتری است. ضمن اینکه با استقرار سیستم­های اجرایی تولید مزایای افزونتری در اختیار مدیران میانی نیز قرار می­دهد. در این تحقیق هدف از خلق چارچوب طرح ماژول­ها، روابط آن­ها و ملزومات پیاده­سازی هرکدام بوده است. چیزی که تا کنون در محیط ابرصورت نگرفته است. در مهمترین بخش که همان شناسایی ماژول­های این سیستم است، ماژول سفارش که در سیستم­های اجرایی اولید سنتی قابل مشاهده بود، مبنای کار قرار گرفته و با رویکرد تحلیلی و با استفاده از متدولوژی SOMA[1]، سایر ماژول­ها از مله مدیریت منابع، زمانبندی، پس­گیری، مدیریت  تعاریف و … از آن استخراج شده است. به عبارتی هدف هرچه کوچکتر کردن این ماژول بزرگ در سیستم اجرایی تولید سنتی است. با توجه به محدودیت­های طرح عملی این چارچوب در محیط ابر، یک مطالعه موردی تحت عنوان شرکت جمساز نتیجه نهایی این تحقیق است، مطالعه­ای که در آن فرآیند اصلی تولید جمساز با راه­حل مطرح شده مورد مقایسه قرار گرفته و باتوجه به نظر خبرگان این حوزه و مصاحبه با مدیران تولید و پرسنل مرتبط نتایج نهایی حاصل شد. در مقایسه با سیستم­های مشابه و سنتی و با در نظر گرفتن سبکتر کردن ماژول سفارش، انعطاف­پذیری هرچه بیشتر و جامعیت و یکپارچگی بیشتر حاصل شد و مدل جدید کسب و کار ابری نیزدیدگاه­های جدیدی را برای این سازمان­ها فراهم آورده است.

 فهرست رئوس مطالب

عنوانصفحه
فصل اول- کلیات تحقیق1
1.1مقدمه2
1.2  بیان مسئله2
1.3  هدف  از اجرا4
1.4 توجیه ضرورت انجام طرح4
1.5سابقه تحقیق5
1.6 روش پژوهش و تکنیک­های اجرایی6
1.7استفاده کنندگان از نتایج تحقیق6
1.8 ساختار فصول7
فصل دوم- ادبیات موضوع 8
2.1 مقدمه9
2.2 سیستم­های اجرایی تولید9
2.1.1 توابع اصلی سیستم­های اجرایی تولید9
2.2.2 توابع پشتیبان سیستمهای اجرایی تولید11
2.2.3 استاندارد95 ANSI/ISA11
2.3 تولید توزیع شده13
2.3.1چشماندازها ومفاهیم تولید توزیع شده14
2.3.2فناوری اطلاعات و تولید توزیع شده16
2.3.3 توسعه محصول همروند17
2.3.4 انعطافپذیری و قابلیت پیکربندی مجدد با استفاده از سیستمهای توزیع شده خودمختار19
2.4 سیستمهای اجرایی تولید توزیع شده21
2.4.1راه حلهای فعلی سیستمهای اجرایی تولید توزیع شده23
2.4.2الگوهای طراحی جامع برای سیستمهای اجرایی تولید23
2.4.3تحلیل و مقایسه رویکردهای توزیع شده26
2.5محاسبات ابری30
2.5.1نقشها در پردازش ابری32
2.6اصول معماری سرویس گرا33
2.6.1 کشف سرویس35
2.6.2 روش های کشف سرویس36
2.6.3 معماری های کشف سرویس38
2.7.جمع بندی39
فصل سوم- مبانی راهکار پیشنهادی40
3.1 مقدمه41
3.2 نگاهی کلی41
3.2.1 تشریح سیستم های اجرایی تولید و طرح مساله در محیط توزیع شده43
3.2.2 انتخاب الگوهای راه حل(Solution pattern )  های SOMA44
3.2.3 الگوی راه حل های پیشنهادی توسط SOMA44
3.2.4 تعریف موجودیت های کلیدی با استفاده از الگوهای طراحی سیستم ها ی توزیع شده50
3.3  شناسایی سرویس ها51
3.4 تطابق رویکرد با مدل محاسباتی ابری53
3.4.1 مراحل چارچوب از دید محاسبات ابری53
3.4.2 شناسایی سرویسهای سیستمهای اجرایی تولید56
3.5   ماژولهای اصلی سیستمهای اجرایی تولید تحت عنوان برنامههای کاربردی سرویس گرا63
3.6 ارتباطات میان ماژولهای مختلف سیستمهای اجرایی تولید84
3.7 توابع سیستم­های اجرایی تولید به عنوان سرویس94
3.8 سبک معماری مناسب برای کنترل سیستم های اجرایی تولید توزیع شده در ابر96
3.9 زمانبندی جزئی تحت عنوان سرویس101
3.9.1 ملزومات تامین کننده ابر102
3.10 مدیریت منابع به عنوان سرویس105
3.10.1 ملزومات تعیین کننده سرویس106
3.10.2 ملزومات سازمانها108
3.11  نظارت به عنوان سرویس109
3.12 جمع بندی110
فصل چهارم- ارزیابی روش پیشنهادی111
4.1 مقدمه112
4.2 مقایسه رویکرد های فعلی112
4.3ارزیابی سیستم های اجرایی تولید در محیط ابر و عامل گرا114
4.4 مطالعه موردی116
4.4.1 حوزه مطالعه موردی116
4.4.2 نمونه محصولات مطالعه موردی117
4.5  سیستم اجرایی تولید جمساز با استفاده از مدل محاسبات ابری124
4.5.1  مقدمات ابری کردن اجرای تولید124
4.5.2  پایگاه داده جمساز در محیط ابر124
4.5.3 زمانبندی و پیگیری به عنوان سرویسهای ابر125
4.6 ارزیابی فاکتورهای تولید126
4.6.1 فاکتورهای بهکارگیری فناوری اطلاعات126
4.6.2 کمبودها و ضعفهای فعلی127
4.7  سیستم های اجرایی تولیدمبتنی بر  ابرفعلی133
4.8 جمع بندی135
فصل پنجم- جمع بندی و نتیجه گیری136
5.1 خلاصه تحقیق137
5.2 نتایج تحقیق138
5.3 مقایسه با سایر چارچوبها138
5.4 محدودیتها و زوایای پوشش داده نشده139
5.5   چالش های مس ابری139
5.6 آینده سیستم های اجرایی تولید در ابر141
5.7 اقدامات آتی142
مراجع و منابع143
چکیده انگلیسی147

1.1 مقدمه

در این بخش به شرح کلیات تحقیق پرداخته می­شود تا ایجاد ذهنیتی درست از موضوع تحقیق و چارچوب مورد نظر، اهمیت آن و روش تحقیق ایجاد شود. از این رو در ادامه، ابتدا به بیان مسئله تحقیق می­پردازیم و اهداف پیش رو را مشخص خواهیم کرد. سپس به توجیه ضرورت انجام طرح و سابقه تحقیق خواهیم پرداخت.  معرفی روش پژوهش و تکنیک­های اجرایی بخش بعدی این فصل خواهد بود و نهایتاَ به شرح مراحلی که در فصول آتی طی خواهیم کرد می­پردازیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید