دانلود پایان نامه:پيمان


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:پيمان

ماده 1 . پيمان

پيمان ، مجموعه اسناد ومدارك است كه در ماده  2 موافقتنامه پيمان ، درج شده است.

ماده 2. موافقتنامه

موافقتنامه ، سندي است كه مشخصات اصلي پيمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پيمان ، در آن بيان شده است .

ماده 3 . شرايط عمومي

شرايط عمومي ، مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم بر پيمان را تعيين مي كند.

ماده 4. شرايط خصوصي

شرايط خصوصي، شرايط خاصي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي ، براي اين پيمان ، باتوجه به وضعيت وماهيت آن ، تنظيم شده است . موارد درج شده در شرايط خصوصي ، هيچ گاه نمي تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند.

ماده 5 . برنامه زماني اجراي كار

الف ) برنامه زماني كلي : برنامه اي است كه در آن ، زمانبندي كلي كارهاي مورد پيمان برحسب ماه منعكس گشته ودر اسناد ومدارك پيمان درج شده است .

ب ) برنامه زماني تفصيلي : برنامه اي است كه زمانبندي فعاليتهاي مختلف كارهاي موضوع پيمان ،‌به تفصيل و در چارچوب برنامه زماني كلي ، در آن آمده است .

ماده 6. كارفرما

كارفرما، شخص حقوقي است كه يك سوي امضا كننده پيمان است وعمليات موضوع پيمان را براساس اسناد ومدارك پيمان ، به پيمانكار واگذار كرده است . نمايندگان وجانشينهاي قانوني كارفرما، در حكم كارفرما مي باشند.

ماده 7 . پيمانكار

پيمانكار ، شخص حقوقي يا حقيقي است كه سوي ديگر امضا كننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، به عهده گرفته است . نمايندگان و جانشينهاي قانوني پيمانكار ، در حكم پيمانكار مي باشند.

ماده 8 . مدير طرح

الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقي يا حقيقي است كه براي نظارت بر اجراي كار ، در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان ، از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي مي شود.

ب) مهندس ناظر ، نماينده مقيم مهندس مشاور در كارگاه است و در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد ومدارك پيمان به پيمانكار معرفي مي شود.

ماده 10 . رئيس كارگاه

رئيس كارگاه ، شخصي حقيقي داراي تخصص وتجربه لازم ست كه پيمانكار ، اورا به مهندس مشاور معرفي مي كند تا اجراي موضوع پيمان در كارگاه را سرپرستي كند.

ماده 11 . پيمانكار جزء

پيمانكار جزء ، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه تخصص در انجام كارهاي اجرايي را دارد و پيمانكار براي اجراي بخشي از عمليات موضوع پيمان ، با او قرارداد مي بندد.

ماده 12 . كار ، كارگاه ،‌تجهيز و برچيدن كارگاه

الف ) كار ، عبارت از مجموعه همليات ، خدمات يا اقدامات مورد نياز ، براي آغاز كردن ، انجام وپايان دادن عمليات موضوع پيمان است و شامل كارهاي دايمي است كه باقي خواهد ماند و به عنوان موضوع پيمان تحويل كار فرما مي گردد، و كارهاي موقتي است كه به منظور اجرا ونگهداري موضوع پيمان انجام مي شود.

ب) كارگاه ، محل يا محلهايي است كه عمليات موضوع پيمان در آن اجرا مي شود يا به منظور اجراي پيمان ، با اجازه كارفرما از آن ا ستفاده مي كنند. كارگاهها يا كارخانه هاي توليدي خارج از محلها و زمينهاي تحويلي كارفرما ، كه به منظور ساخت تجهيزات يا قطعاتي كه در كار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار مي گيرد، جزو كارگاه به شمار نمي آيد.

ج ) تجهيز كارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدامها و تداركاتي است كه بايد به صورت موقت براي دوره اجرا انجام شود، تا آغاز كردن وانجام دادن عمليات مو.ضوع پيمان ، طبق اسناد و مدارك پيمان ، ميسر شود .

د) برچيدن كارگاه ، عبارت از جمع آوري مصالح ،‌ تجهيزات ، تاسيسات و ساختمانهاي موقت ، خارج كردن مواد زايد ، مصالح ، تجهيزات ، ماشين آلات و ديگر تداركات پيمانكار از كارگاه و تسطيح و تميز كردن محلهاي تحويلي كارفرما مي باشد.

ماده 13 . مصالح ، تجهيزات ، مصالح و تجهيزات پاي كار ، ماشين آلات و ابزار ، تاسيسات و ساختمانهاي موقت ، وسايل

الف ) مصالح ، عبارت از مواد ، اجناس وكالاهايي است كه در عمليات موضوع پيمان مصرف يا نصب شده و در كار باقي مي ماند.

ب) تجهيزات ، عبارت از دستگاهها و ماشين آلاتي است كه در عمليات موضوع پيمان نصب شده و در كار باقي مي ماند.

ج ) مصالح و تجهيزات پاي كار ، عبارت از مصالح و تجهيزاتي است كه پيمانكار ، باتوجه به اسناد و مدارك پيمان براي اجراي موضوع پيمان ، تهيه كرده ودر محل يا محلهايي از كارگاه در طرح جانمايي تجهيز كارگاه به عنوان اتبار كارگاه يا محل انباشت مصالح تعيين گرديده است ، نگهداري و حفاظت مي كند. مصالح وتجهيزات موجود در محل مصرف يا نصب نيز مصالح و تجهيزات پاي كار ناميده مي شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

پيمان

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید