دانلود پایان نامه:مهندس‌ مهدي‌ بازرگان‌

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:مهندس‌ مهدي‌ بازرگان‌

زمينه‌هاي‌ زندگي‌

1-1- ريشه‌ انديشه‌ اجتماعي‌ مهدي‌ بازرگان‌ را بايد در فضاي‌ خانواده‌ مذهبي‌ و بازاري‌، سر كلاس‌ درس‌ ابوالحسن‌خان‌ فروغي‌، در انجمن‌ كاتوليك‌ پاريس‌، در لابلاي‌ روزنامه‌هاي‌ جمهوري‌خواه‌ فرانسه‌ و سرانجام‌ پشت‌ ميز شركت‌ مهندسي‌ تهران‌ جستجو كرد. دوران‌ خانواده‌، دانشگاه‌ و جواني‌ بازرگان‌، از 13 تا 33 سالگي‌ هم‌زمان‌ است‌ با دوران‌ حكومت‌ و سلطنت‌ رضاشاه‌ از 1299 تا 1320 شمسي‌. در اين‌ مرحله‌ مي‌توان‌ شاهد رشد فكر مذهبي‌ بازرگان‌ بود كه‌ با تلقي‌ علمي‌ دبيرستاني‌ در هم‌ آميخت‌، در فرانسه‌ تجلي‌ ملي‌ و سياسي‌ پيدا كرد و در بازگشت‌ به‌ وطن‌ عنصر تجدد را وجه‌ غالب‌ قرار داد. پس‌ از سقوط‌ رضاشاه‌، محتوا، آهنگ‌ حركت‌ و گستردگي‌ فكر اجتماعي‌ و سياسي‌ بازرگان‌ متحول‌ شد. در فصل‌ اول‌ ريشه‌ گرفتن‌ انديشه‌ اجتماعي‌ او را دنبال‌ مي‌كنيم‌.

خانواده‌

1-2- جنگ‌ ميان‌ مشروطه‌خواهان‌ و طرفداران‌ استبداد قاجار آغاز شده‌ بود كه‌ مهدي‌ بازرگان‌ در تهران‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود (1286). پدرش‌ حاج‌ عباس‌ قلي‌ تبريزي‌ موسوم‌ به‌ «آقا تبريزي‌» (1333-1247) فرزند حاج‌ كاظم‌ در 18 سالگي‌ از آذربايجان‌ به‌ تهران‌ آمده‌ و بانو صديقه‌، دختر حاج‌ سيدحسين‌ طباطبايي‌ را به‌ همسري‌ گرفته‌ بود. اين‌ زوج‌ پنج‌ پسر و چهار دختر به‌ جهان‌ آوردند كه‌ جملگي‌ در فرهنگ‌ فارسي‌ تهران‌ بزرگ‌ شدند. آقا تبريزي‌ مردي‌ باهوش‌ و زيرك‌ بود. تاجري‌ خود ساخته‌ و ثروتمند كه‌ قبل‌ از مهاجرت‌ به‌ تهران‌ مكه‌ رفته‌، حاجي‌ بود. مدتي‌ رياست‌ «هيئت‌ تجارت‌» و «اطاق‌ تجارت‌» تهران‌ را به‌ عهده‌ داشت‌ تا رضاشاه‌ هر دو را برچيد. ميزان‌ ثروتش‌ را نمي‌دانيم‌ اما رفت‌ و آمدهايش‌ نشان‌ مي‌دهد سري‌ در سرها داشت‌. هم‌ او بود كه‌ نام‌ فاميل‌ بازرگان‌ را برگزيد.

در دين‌، آقا تبريزي‌ پايبند فرايض‌ بود. درس‌ مكتب‌ داشت‌ و قرآن‌ مي‌خواند. در مبارزه‌ با «بي‌ديني‌ و فحشاء» پيشگام‌ مي‌شد و در خانه‌ جلسه‌ بحث‌ ميان‌ علماي‌ مذهبي‌ و مخالفين‌ مي‌گذاشت‌. تا آنجا كه‌ ما مي‌دانيم‌ در دين‌ تعصب‌ كور به‌ خرج‌ نمي‌داد. نمونه‌ آنكه‌ فرزندانش‌ را به‌ زهر كتك‌ مسلمان‌ نكرد و مهدي‌ را به‌ فرهنگ‌ فرستاد. برپايي‌ جلسات‌ بحث‌ و گفتگو اشاره‌اي‌ است‌ كه‌ براي‌ تعقل‌ و منطق‌ قائل‌ بود. برخلاف‌ متعصبين‌ مذهبي‌ كتاب‌ خارجي‌ در خانه‌ نگه‌ مي‌داشت‌ و روزنامه‌خوان‌ بود.

آقا تبريزي‌ در امور اجتماعي‌ دست‌ داشت‌. در سال‌ قحطي‌ ] ايران‌ در قرن‌ گذشته‌ چند بار گرفتار قحطي‌ شد [ همراه‌ ديگر تجار بازار دارالاطعامي‌ به‌ راه‌ انداخت‌. در دوران‌ انقلاب‌ در زمره‌ مشروطه‌خواهان‌ درآمد و يكبار نيز، از طرف‌ آذربايجانيهاي‌ پايتخت‌ كانديد مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ شد اما رأي‌ كافي‌ نياورد. تماسهاي‌ سياسي‌اش‌ خوب‌ بود و من‌ جمله‌ با سيدحسن‌ مدرس‌ و احمدشاه‌ ارتباطاتي‌ داشت‌. مورد مشاورت‌ برخي‌ از مراجع‌ ديني‌، من‌ جمله‌ حاج‌ عبدالكريم‌ اصفهاني‌، قرار مي‌گرفت‌. در دوران‌ دولت‌ دكتر محمد مصدق‌ از آيت‌اللّ’ه‌ حسين‌ بروجردي‌، رهبر ديني‌ وقت‌ خواست‌ كه‌ از اوراق‌ قرضه‌ ملي‌ دولت‌ حمايت‌ كند.

آقا تبريزي‌ در دوران‌ سختي‌ گليمش‌ را از آب‌ بيرون‌ كشيده‌ بود. كودكي‌ پسرش‌، مهدي‌، هم‌زمان‌ بود با فروپاشي‌ نظام‌ قاجار در دوران‌ پس‌ از انقلاب‌ مشروطه‌، جنگ‌ جهاني‌ اول‌ و سه‌ شورش‌ شمال‌ (شيخ‌ محمد خياباني‌ در تبريز، كلنل‌ پسيان‌ در خراسان‌ و ميرزاكوچك‌خان‌ جنگلي‌ در گيلان‌) كه‌ به‌ تشنجات‌ اجتماعي‌ افزود و نظام‌ دولت‌ را به‌ مرز فروپاشي‌ كشاند. هنگامي‌ كه‌ مهدي‌ بازرگان‌ پا به‌ دبيرستان‌ گذارد رضاخان‌ ميرپنج‌ كودتايش‌ را به‌ فرجام‌ رسانده‌ بود و مي‌رفت‌ تا به‌ تدريج‌ حكومت‌ مطلقه‌ خود را زير پرچم‌ سازماندهي‌ نوين‌ دولت‌، تجدد، تمركزگرايي‌ و ناسيوناليسم‌ مسلط‌ كند. آنچه‌ كه‌ از نظر خانواده‌ بازاري‌ و مذهبي‌ بازرگان‌ قاعدتاً بايد مورد توجه‌ قرار مي‌گرفت‌ نخست‌ مذهب‌زدايي‌ رضاشاهي‌ و سپس‌ مهارسازي‌ طبقه‌ بازاري‌ بوده‌ است‌.

اهداف‌ رضاشاه‌ در قبال‌ مذهب‌، دوگانه‌ بود. از يكسو مذهب‌ را علت‌ و تجلي‌ عقب‌ماندگي‌ ايراني‌ مي‌دانست‌ و مي‌خواست‌ آن‌ را از ميان‌ بردارد. از سوي‌ ديگر در جامعه‌ مذهبي‌ يك‌ دستگاه‌ مستقل‌ اجتماعي‌ مي‌ديد. مي‌خواست‌ براي‌ تحكيم‌ حكومت‌ مطلقه‌ دولت‌ اين‌ نهاد را از هم‌ بپاشد و بدين‌ ترتيب‌ از ارتباط‌ و تجمع‌ آزادانه‌ مردم‌ جلوگيري‌ كند.

رضاشاه‌ همچنين‌ سعي‌ در مهار بازار داشت‌. مالياتهاي‌ سنگين‌ بر بازار بست‌، بازرگاني‌ خارجي‌ را به‌ انحصار دولت‌ درآورد و در امور صنفي‌ تجار دخالت‌ نمود.

پيامد مشخص‌ اين‌ سياستها براي‌ خانواده‌ بازرگان‌ اينكه‌ هيئت‌ نمايندگي‌ تجار، كه‌ آقا تبريزي‌ رياستش‌ را به‌ عهده‌ داشت‌، بسته‌ شد و جلسات‌ بحث‌ فلسفي‌، كه‌ آقا تبريزي‌ در منزل‌ برگزار مي‌كرد، به‌ دستور شهرباني‌ منحل‌ گرديد. علي‌رغم‌ اين‌ فشارها به‌ نظر مي‌رسد وجه‌ تجددطلبي‌ آقا تبريزي‌ و حمايتش‌ از دستگاه‌ برجنبه‌ مذهبي‌ و بازاريش‌ غلبه‌ كرد و او از تحول‌ دوران‌ رضاشاهي‌ استقبال‌ نمود. بايد گفت‌ به‌ همان‌ اندازه‌ كه‌ آقا تبريزي‌ به‌ طبقات‌ جديد پيشرو و حاكم‌ دوران‌ پهلوي‌ اول‌ تعلق‌ نداشت‌، به‌ همان‌ اندازه‌ هم‌ از قشر سنتي‌ ما قبل‌ پهلوي‌ دور بود. به‌ همين‌ خاطر وي‌ جلوه‌اي‌ از اختلاف‌ و جذبه‌ متقابل‌ نسل‌ سنتي‌ با اقشار نوين‌ اجتماعي‌ ايراني‌ در آغاز قرن‌ معاصر محسوب‌ مي‌شود.

بعد از خانواده‌، تأثير عمده‌ فكري‌ بر بازرگان‌ از مدرسه‌ بود. نسبت‌ به‌ شرايط‌ وقت‌ تحصيلات‌ بازرگان‌ استثنايي‌ بود، چرا كه‌ به‌ مكتب‌ سنتي‌ نرفت‌ و در يكي‌ از مدارس‌جديد التأسيس‌ سبك‌ اروپا به‌ درس‌ نشست‌، نخست‌ در دبستان‌ سلطاني‌ و سپس‌ در مدرسه‌ دارالمعلمين‌ تهران‌. رئيس‌ مدرسه‌ دارالمعلمين‌، ابوالحسن‌خان‌ فروغي‌  نقش‌ تعيين‌كننده‌اي‌ در طرح‌زدن‌ به‌ انديشه‌ بازرگان‌ جوان‌ ايفا نمود. فروغي‌ مردي‌ بود فيلسوف‌منش‌ و مورخ‌، در عين‌ حال‌ اهل‌ دين‌ و ايمان‌. هم‌ درس‌ «اكتشافات‌ جغرافيايي‌» و «فلسفه‌» مي‌داد و هم‌ «تفسير قرآن‌» مي‌كرد. در يك‌ كلاسش‌ از مكاتب‌ و مسائل‌ جامعه‌ سخن‌ مي‌گفت‌ و در كلاس‌ ديگر دانش‌آموزان‌ را متوجه‌ قرآن‌ مي‌كرد. بر سر تخته‌ مي‌نوشت‌: «لا يغير ما بقوم‌ حتي‌ يغيرو ما بانفسهم‌» (خدا قومي‌ را تغيير ندهد تا آنچه‌ را در ضميرشان‌ هست‌ تغيير دهند.) آيه‌اي‌ كه‌ بعدها از شعارهاي‌ سياسي‌ بازرگان‌ شد. فروغي‌ گردش‌ طبيعت‌ را به‌ زبان‌ قرآن‌ تفسير مي‌كرد. مثلاً در تأييد آيه‌ نور از تئوريهاي‌ اوپتيك‌ Optic بهره‌ مي‌گرفت‌. مي‌گفت‌ برخلاف‌ اعتقاد رايج‌ مسلمانان‌ كه‌ مكتب‌ شناخت‌ طبيعت‌ را دهري‌ مسلك‌ مي‌دانند بايد خدا را در طبيعت‌ جستجو كرد. هم‌ از طريق‌ فروغي‌ بود كه‌ بازرگان‌ با هيئت‌شناس‌ و منجم‌ كاتوليك‌ فرانسوي‌ فلاماريون‌ آشنا شد و كتاب‌ خدا در طبيعت‌ او را خواند و تحت‌ تأثير افكار وي‌ قرار گرفت‌.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

مهندس‌ مهدي‌ بازرگان‌