دانلود پایان نامه:مراحل طراحی سیستم پیشنهادی


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:مراحل طراحی سیستم پیشنهادی

فعاليتها، درك اين تغييرات و سنجش  تاثيرات آن بر هزينه هاي سازمانى اهميت زيادي دارد. اهميت اين امر براي واحدهاي خدماتى با توجه به اينكه درجه تنوع و تغييرات در آنها، نسبت به فعاليتهاي توليدي بيشتر است، مفید  مى باشد. بديهى است كه شناخت اين فعاليتها و سنجش تاثيرات ‏آن برهزينه هاي سازمانى مستلزم طراحى يك سیستم مناسب  هزينه يابى در اين زمينه مى باشد. اهمیت شناخت وكنترل هزينه ها چه در موسسات دولتی و چه در سازمانهاي خصوصى بر كسى پوشيده نيست. اما دستيابى به اين مهم، نيازمند طراحى يك سيستم مناسب و كارا  است كه قادر به شناخت تنوع و پیچیدگى فعاليتهاي، وسنجش تاثيرآن بر هزينه هاي ‏ارائه خدمات باشد. سيستم هاي سنتی هزينه يابى، خصوصا سيستمهايى كه در سطح بيمارستانهاي كشور استفاده مى گردد، بدليل ماهيت آن عملا قادر به برآوردن اين ‏انتظارات نمى باشد. چون اين سيستمها بر اساس يكسري تعرفه هاي ثابت وضع شده و بدون توجه به شرايط و وضعيت هر بيمارستان، بهاي تمام شده خدمات ارائه شده را محاسه مى كند. بديهى است كه استفاده از اين روش علاوه بر اين كه باعث ایجاد اشكالات و نواقصی در محاسبه بهاي تمام شده واقع مى گردد، اطلاعات مناسبى را براي تصميم گيري در اختیار مديران قرار نمى دهند. بنابراين لزوم استناده از سيستمهاي نوين هزينه يابى كه در سطع دنيا معمول مى ‏باشد، بعنوان يك ضرورت اساسى مطرح است. يكى از سیستم هاي نوين هزينه يابى كه كاربردهاي گوناگون آن در فعاليتهاي خدماتى روز به روز در حال گسترش است، سيستم ‏هزینه یابی بر مبنای فعالیت یا اصطلاحا  [1]   ABC    است .اين سیستم با بكارگيري روشهاي مناسب ‏اثرات حاصل از تغييرات فعاليتها، پیچیدگى، تنوع و ويژگيهاي خاص هر فعاليت را در محاسبه هزينه هاي آن منظور مى كند. يكى از ويژگيهاي اين سيستم که آن را از ساير سيستمها متمايز مى كند،توانايى شناسایی

 

دقيق هزينه ها وارائه اطلاعات غير مالی  جهت بهبود عملكرد وافزايش كارآيى فعاليتها مى باشد. و تا حد ممكن با بكارگيري روشهاي مناسب اين اثرات را بطور كمى حذب ‏محاسبه بهاي تمام شده خدمات و محصولات  مى كند.

‏1-  فوايد ناشى از اجرا و بكارگيري سيستم پیشنهادي با توجه به اينكه سیستم تعرفه گذاري موجود در نظام بيمارستانى از جنبه هاي مختلف مناسب نمى باشد، بنابراين ارائه سيستمى كه بتواند نقايص سيستم موجود را برطرف كند، بسيار مفيد و اساسى تلقى مى گردد. فوايد ناشى از اجراي سيستم پیشنهادي، با توجه به ‏استفاده ‏كنندگان اطلاعات سيستم هزينه يابى بيمارستانى (مديران و تصميم گيرندگان بيمارستان، دولتها، بخش خصوصى، شركتهاي بيمه و سرمايه گذاران متفاوت مى باشد) بطور كلى فوايد ناشى از اجراي سيستم پیشنهادي در دو جنبه اصلى قابل طرح است كه عبارتند از : اطلاعاتى كه سيستم پیشنهادي مى تواند براي استفاده ‏كنندگان داخلى بيمارستان فراهم كند و اطلاعاتى كه اين سيستم مى تواند براي ساير استفاده ‏كنندگان خارجى فراهم كند. بر اين اساس ‏مهمترين منافع  این سيستم براي استفاده كنندگان داخلى عبارت است از: ارائه ی مفاهيم نظري در مورد معرفي و شناسايى مبانى سيستم هزينه يابى بر مبناي فعاليت  و سازمانهايى كه اين سيستم را براي هزينه يابى و تهيه اطلاعات مورد نياز بكار گرفته اند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

مراحل طراحی سیستم پیشنهادی