دانلود پایان نامه:ساخت محلولها

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:ساخت محلولها

– محلولهاي بافري:

  • محلول بافر A :

اين محلول ، بافر تريس بازي با غلظت mM 50 ،‌8/5=PH مي باشد كه از محلول استوك آن ،‌با غلظت mM200 به طريقة زير تهيه شد:

مقدار g22/24 تريس بازي وزن شد و با ml800 آب مقطر در يك بشر يك ليتري مخلوط شد. PH اين محلول با استفاده از محلول Hcl ،‌37% تا 8/5= pH پائين آورده شد. سپس حجم نهايي توسط آب مقطر به يك ليتر رسانده شد. محلول استوك بدست آمده ، 4 بار رقيق شد تا محلول بافر A حاصل شد.

2-1- محلول بافر B:

اين محلول ، بافر تريس بازي با غلظت mM50 ،‌8/6PH= مي باشد كه همانند محلول بافر A تهيه شد با اين تفاوت كه كاهش pH محلول تا 8/6=pH  صورت گرفت.

3-1- محلول بافر C:

اين محلول ، بافر فسفات سديم با غلظت mM10،8/6= pH است كه از محلول استوك آن با غلظت mM 100به طريقه زير تهيه گرديد:

مقدار g81/35 نمك فسفات دي سديك و g6/15 نمك فسفات مونوسديك به همراه ml800 آب مقطر در يك بشر يك ليتري مخلوط شد. سپس pH محلول توسط محلول Hcl، 37% تا 8/6= pH پائين آورده شد و با آب مقطر حجم نهايي محلول به يك ليتر رسانده شد. محلول استوك بدست آمده ، 10 بار رقيق شد تا محلول بافر c بدست آمد.

2- محلولهاي االكتروفورز:

1-2- محلول بافر تانك يا الكترود:

اين محلول شامل تريس بازي با غلظت M025/0 و گلايسين با غلظت M192/0 ، با 3/8= pH در آزمايشات الكتروفورز بكار گرفته شد. اين محلول به حجم يك ليتر به صورت زير تهيه شد:

مقدار g03/3 تريس بازي و g4/14 گلايسين وزن شده و در يك بشر يك ليتري تا حجم يك ليتر ، آب مقطر به آنها اضافه گرديد.

2-2-محلول بافر ژل متراكم كننده (ژل فوقاني):

اين محلول با غلظت M5/0 تريس بازي ، 8/6 = pH به طريقة زير تهيه شد:

مقدار g 1/6 تريس بازي به همراه ml70 آب مقطر در يك بشر مخلوط شد و با كمك محلول Hcl37%، pH  آن تا 8/6 كاسته گرديد. سپس حجم نهايي محلول با آب مقطر به ml100 رسانده شد.

3-2- محلول بافر ژل جدا كننده (ژل تحتاني):

اين محلول با غلظت M5/1 تريس بازي ، 8/8 = pH به طريقة زير تهيه شد:

مقدار g 2/18 تريس بازي در ml70آب مقطر به حالت محلول درآورده شد و توسط محلول Hcl37% pH آن تا  8/8 كاهش پيدا كرد. سپس حجم نهايي محلول با آب مقطر به  ml 100 رسانده شد.

4-2- محلول بافر نمونه (× 5):

حجم ml15 محلول بافر تريس بازي با غلظت 1M، 8/6= pH (g81/1 تريس بازي در ml15 آب مقطر) تهيه شد. به اين محلول ml25گليسرول ، و ml10 آب مقطر افزوده گرديد و بخوبي مخلوط شد. به محلول حاصل چند بلور رنگ برموفنل بلو اضافه شد تا محلول به رنگ آبي تيره درآمد.

5-2- محلول آكريل آميد بيس آكريل آميد:

پودر آكريل آميد و بيس آكريل آميد سمي بوده و بايد از استنشاق آنها جلوگيري كرد. جهت تهيه محلول استوك 8/30% از آن با استفاده از دستكش و ماسك ، در زير هود شيميايي ،‌مقدار g30 پودر آكريل آميد و g8/0 پودر بيس آكريل آميد وزن شد و در يك بشر تا حجم ml100 آب مقطر مخلوط گرديد. براي حل شدن بهتر مواد فوق در آب مقطر ، بشر در حمام آب گرم قرار داده شد و به كمك همزن مغناطيسي به مدت 30 دقيقه مخلوط شد. سپس محلول بدست آمده توسط كاغذ صافي فيلتر شد و در ظرف تيره رنگي در يخچال نگهداري گرديد. محلول فوق خطرناك و نورو توكسيك مي باشد و در طي كار آبا آن بايد از دستكش استفاده كرد.

6-2- محلول آمونيوم پرسولفات (APS):

جهت تهية محلول 10 درصد APS، مقدار g1/0 پودر آمونيوم پرسولفات وزن شده و در 1ml آب مقطر حل گرديد. اين محلول بهتر است تازه تهيه شده و در يخچال نگهداري شود.

3- محلولهاي رنگاميزي ژل پلي آكريل آميد:

1-3- محلول رنگاميزي كوماسي بلو G-250:

حجم ml50 محلول رنگاميزي با مخلوط كردن اجزاء زير تهيه گرديد:

ml15 متانل و ml10 اسيد استيك گلاسيال با ml25آب مقطر مخلوط شد. به محلول حاصل مقدار g2/0-1/0 رنگ كوماسي بلو G-250 اضافه گرديد تا محلول آبي تيره رنگي بدست آمد. اين محلول بعنوان محلول ثبوت پروتئينها نيز عمل مي كند.

1-1-3- محلول رنگبر:

براي زدودن رنگ از ژل ، به حجم بيشتري محلول رنگبر نسبت به محلول رنگاميزي نياز است . حجم ml100از اين محلول براي رنگبري يك ژل كوچك با ضخامت mm75/0 كافي مي باشد. براي تهية آن ml30 متانل و ml20 اسيد استيك با ml50 آب مقطر مخلوط شد و در ظرف درب بسته اي نگهداري گرديد.

2-3- محلولهاي رنگاميزي نقره :

اين محلولها شامل چهارمحلول ، به ترتيب جهت رنگاميزي بكار برده شدند. هر يك از محلولهاي رنگاميزي به حجم ml60 تهيه شد كه جهت رنگاميزي يك ژل كوچك با ضخامت mm75/0 كافي مي باشد. تمامي محلولها براي هر بار رنگاميزي ، تازه تهيه شده و پس از استفاده دور ريخته شدند.

1-2-3- معرف ثبوت:

حجم ml60 محلول استوك استن 50% (V/V) (ml30 استن در ml30 آب مقطر) با حجم ml5/1 محلول استوك تري كلرواستيك اسيد (TCA) 50% (V/V) (ml 75/0TCA در ml75/0 آب مقطر ) مخلوط شد. سپس 25 ميكروليتر محلول فرمالدتيد 37% اضافه شد.

2-2-3- محلول پيش تيمار II :

حجم 100 ميكروليتر محلول استوك تيوسولفات سديم 10% (W/V) (g 1/0 تيوسولفات سديم خشك در 1ml  آب مقطر ) با ml60 آب مقطر مخلوط گشت.

 

3-2-3- معرف رنگ:

حجم ml8/0 محلول استوك نيترات نقره 20% (W/V)  (g2/0نيترات نقره خشك در ml1 آب مقطره ) و حجم ml6/0 محلول فرمالدئيد 37% به ml60 آب مقطر اضافه شده و مخلوط گرديد.

4-2-3- معرف ظهور

مقدار g2/1 كربنات سديم وزن شده و در ml60 آب مقطر حل شد. سپس 25 ميكروليتر محلول فرمالائيد 37% و 25 ميكروليتر محلول استوك تيوسولفات سديم 10% (W/V)  (g1/0 تيوسولفات سديم خشك در ml1 آب مقطر) به محلول فوق اضافه و مخلوط گشت

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

ساخت محلولها