دانلود تحقیق:رابطه بين آموزش‌هاي ضمن خدمت و رضايت شغلي در بين كاركنان بانك صادرات -سرپرستي شمال تهران

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:رابطه بين آموزش‌هاي ضمن خدمت و رضايت شغلي در بين كاركنان بانك صادرات -سرپرستي شمال تهران

چكيده :

با توجه به ضرورت ارزيابي تاثير آموزش‌هاي ضمن خدمت بر روحيه پرسنل، هدف از اين پژوهش كاربردي، بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت بر رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات – سرپرستي شمال تهران مي‌باشد. پژوهش حاضر، يك پژوهش توصيفي و تحليلي در حيطه پژوهش‌هاي كاربردي و از نوع ميداني است. جامعه مورد بررسي، تمامی کارکنان شاغل در بانك صادرات شعبه شمال تهران (1200 نفر) بود كه بر اساس جدول مورگان تعداد 291 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه بري فيلد و روث  استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از روش‌هاي آمار توصیفی(ميانگين، انحراف معيار، فراواني، درصد) و استنباطی(يومن ويتني و كراسكال واليس) و از طريق نرم افزارSPSS  انجام شد. نتايج نشان داد كه غالب افراد نمره رضايت شغلي بالاتر از 57 (نمره متوسط رضايت شغلي) داشتند و ميانگين رضايت شغلي نيز بالاتر از 57 (نمره متوسط رضايت شغلي) بود. بنابر اين از ديدگاه كاركنان بين آموزش‌هاي ضمن خدمت و رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات ارتباط وجود دارد.

 

مقدمه:

آموزش[1] يكي از پيچيده ترين وظايف در اداره امور هر سازمان و به ويژه در مديريت نيروي انساني است و پس از نظام جذب، نظام بهسازي و به‌كارگيري مناسب منابع انساني قرار دارد. در حقيقت آموزش از مهم‌ترين اقدامات و برنامه‌هاي هر سازماني بوده و نظام آموزشي تكميل كننده نظام استخدامي به شمار مي‌رود و باعث توانمندي نيروي انساني موجود شده و موفقيت‌هاي آتي را تضمين مي كند(جعفري؛ 1375، صص: 81-82). بنابراين، يكي از مهم‌ترين اهداف آموزش توسعه منابع انساني به ويژه كاركنان شايسته از طريق توانمندسازي ارتقاي انگيزه و رضايت مندي شغلي آنان است، كه بايد در سايه آن ساير اهداف سازمان ميسر گردد.

 

بيان مسئله:

آموزش‌های ضمن خدمت[2] از لحاظ سازمانی به آن نوع آموزشی ا طلاق می‌شود که عموماً پس از استخدام فرد در سازمان صورت می‌پذیرد. در سازمان‌های توانمند، کارکنان همواره درحال یادگیری هستند، توانایی خود را درتصمیم‌گیری، برقراری ارتباط، فردشناسی، رقابت، مسؤولیت پذیری، خلاقیت، رعایت عدل و انصاف، سازگاری و کنکاش‌گری توسعه می‌دهند(جعفري، 1380، ص:23) .كه به نظر مي‌رسد اين عوامل بر رضايت شغلي و انگيزش كاركنان موثرند. بر طبق آيين‌نامه آموزشي مشترك كاركنان بانك‌ها مصوبه سال 1380، آموزش به منظور افزايش سطح دانش و بينش و اطلاعات شغلي كاركنان بانك‌ها وايجاد مهارت‌ها و توانايي‌ها لازم در انجام امور محوله و پرورش نيروي انساني ماهر براي تصدي مشاغل مختلف در بانك به اجرا گذارده مي‌شود. بانك‌ها مكلفند سالانه برنامه هاي آموزشي و كار آموزي كاركنان خود را تهيه، تنظيم و اجرا نمايند. دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت به دوره‌هايي اطلاق مي شود كه به منظور تامين نيازهاي آموزشي بانك و بالا بردن سطح اطلاعات و مهارت‌هاي شغلي كاركنان در مدت‌هاي كمتر از يك سال تدوين و به مورد اجرا گذارده مي‌شود(آيين نامه اموزشي بانك‌ها ، 1380، ص 2).

رضایت شغلی یکی از عواملی است که می تواند باعث موفقیت شغلی شود. رضایت شغلی به عواملی گوناگونی بستگی دارد که بسیاری از آنها به خود شخص بر می‌گردد . نوع نگرش در کارش و احساس مسئولیت داشتن او در قبال کار و همچنین حالات هیجانی مختلفی که هنگام کارکردن به او چیره می شوند، مهمترین عواملی هستند که رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار می‌دهند (خليل زاده، 1375، ص:12-14). بر طبق آيين‌نامه آموزشي مشترك كاركنان بانك‌ها مصوبه سال 1380، آموزش به منظور افزايش سطح دانش و بينش و اطلاعات شغلي كاركنان بانك‌ها وايجاد مهارت‌ها و توانايي‌ها لازم در انجام امور محوله و پرورش نيروي انساني ماهر براي تصدي مشاغل مختلف در بانك به اجرا گذارده مي‌شود. بانك‌ها مكلفند سالانه برنامه هاي آموزشي و كار آموزي كاركنان خود را تهيه، تنظيم و اجرا نمايند. دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت به دوره‌هايي اطلاق مي شود كه به منظور تامين نيازهاي آموزشي بانك و بالا بردن سطح اطلاعات و مهارت‌هاي شغلي كاركنان در مدت‌هاي كمتر از يك سال تدوين و به مورد اجرا گذارده مي‌شود(آيين نامه اموزشي بانك‌ها ، 1380، ص 2).

اگرچه در مطالعات انجام شده در كشورهاي غربي تاثيرات آموزش بر رضايت شغلي كاركنان مثبت ارزيابي شده، ولي مطالعات كمتري در ايران به خصوص در كاركنان بانك به لحاظ شرايط شغلي ويژه انجام نشده است. لذا هدف از اين مطالعه بررسي زابطهبين  دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت و انگيزش شغلي كاركنان بانك صادرات سرپرستي شمال تهران مي‌باشد، تا با استفاده از نتايج مطالعه حاضر بتوان راهكارهايي در جهت ارتقا آموزش‌هاي ضمن خدمت در جهت اثر بخشي بيشتر اين دوره‌ها استفاده كرد

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :رابطه بين آموزش‌هاي ضمن خدمت و رضايت شغلي در بين كاركنان بانك صادرات -سرپرستي شمال تهران

Author: آرتین جوهری