دانلود پایان نامه:بويلر


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بويلر

-وظيفه ديگ بخار

همانطور كه در توضيح داده شد در ابتدا وظيفه ديگهاي بخار توليد بخار جهت به حركت درآوردن موتورهاي بخار نظير موتور وات براي انواع كارهاي صنعتي بوده است كه مي توان موتورهاي بخار قطارها يا پمپ ها را مثال زد. ولي پس از كشف موتورهاي ديزل و همچنين موتورهاي الكتريكي موتورهاي بخار مورد استفاده اي نداشته و لذا نيروگاهها بكار مي روند. بنابراين در عصرل حاضر ديگهاي بخار با استفاده از سوخت هاي فسيلي و يا اتمي وظيفه تامين بخار را براي نيروگاههاي برق عهده دارد هستند.

2-اساس كار ديگهاي بخار :

در ابتدا آب تغذيه اي وارد مخزن استوانه اي شكل به نام درام شده و پس از طي لوله هاي پائين آورنده وارد لوله هاي ديواره اي مي شود . در اين محوطه درجه حرارت آب دائماً اضافه شده تا حدي كه به نقطه جوش مي رسد و سپس مقداري بخار در لوله هاي ايجاد مي گردد. در نهايت مخلوط آب و بخار وارد همان مخزن استوانه اي شده و توسط تجهيزات مخصوصي در اين مخزن بخار ها جدا شده و آبها مجدداً مسير فوق الذكر را ادامه مي دهد . بخارها پس از خروج از اين مخزن وارد لوله ها معمولاً در معرض حرارت ناشي از دود بويلر قرار دارند. بنابراين به درجه حرارت بخار داخل آنها افزوده مي شود و در نهايت به صورت بخار خشك اين لوله ها را ترك نموده و به طرف توربين هدايت مي گردند.

3-اجزاء ديگ بخار

ابتدا به شرح اجراء ديگ بخار كه در مسير آب و بخار قرار دارند مي پردازيم :

 اكونوميزر                                       ECONOMIZER

اكونوميزر حاوي تعدادي لوله موادي است كه در آخرين مراحل دود خروجي از بويلر قرار دارند . داحل اين لوله ها آب تغذيه ورودي به بويلر جريان دارد . اين آبها مادامي كه لوله هاي اكونوميزر را طي مي نمايند . حرارت دود را جذب نموده و سپس به سمت درام هدايت مي گردند. اساس كار اين اكونوميزر و بطور كلي نامگذاري آن  بر اين است كه در واقع درآن از حرارت دود استفاده مي شود كه در بويلر هاي قديمي اين حرارت بوسيله دود و بدون استفاده از دودكش ديگ خارج مي گرديد. بنابراين راندمان بويلرهاي قديمي كمتر از بويلر هاي جديد كه اكونوميزر در آن بكار رفته است مي باشد . بنابراين مهمترين فلسفه وجودي اكونوميزر در داخل ديگهاي بخار بالا بردن راندمان ديگ بخار و بطور كلي نيروگاه مي باشد .

 4-لوله هاي ديوراه اي و محوطه احتراق

همانطور كه از نام محوطه احتراق پيداست ،فضايي است كه عمل احتراق در آن صورت مي گيرد. اطراف اين محوطه عموماً تعداد زيادي لوله هاي موازي نزديك به هم كه لوله ها ديواره اي موسوم هستند پوشيده شده است . بخشي از حرارت حاصل از احتراق از طريق تشعشعات و جابجايي به اين لوله ها منتقل مي گيرد. اين لوله ها نيز حرارت را بوسيله هدايت ،به آب داخل خود منتقل مي نمايند . بنابر اين در كوره هر سه نوع انتقال حرارت با يكديگر انجام مي گيرند حاصل اين تبادل حرارت جذب حرارت توسط آب داخل لوله ها و تبديل آن به بخار است به عبارت ديگر كليه بخار توليدي ديگ در اين لوله هاي ديواره اي باعث خنك شدن فضاي اطراف كوره مي شوند و لذا مشكلي از نظر عايقكاري ديواره اي اطراف محفظه احتراق پيش نخواهد آمد به عبارت ديگر لوله ها ديواره اي همانطور كه از نامشان پيداست ديواره كوره را تشكيل داده و با حذب حرارت و انجام آن به آب داخل خود ديواره كوره را خنك مي نمايند .

در گذشته ديوارهاي اتاق احتراق از آجرنسوز ساخته مي شدند كه بعلت حرارت زياد در اين محوطه به سرعت خراب مي شدند.اين اشكال در عصرحاضر بوسيله لوله هاي ديواره اي خنك شونده با آب(لوله هاي ديواره اي ذكر شده)حل شده است.

در شكل سعي شده است بطور بسيار ساده اي قسمتي از محوطه احتراق نشان  داده شود.همانطوريكه ملاحظه مي شودبين لوله هاي ديواره اي يك نوار فلزي كه بهfinموسوم است قرار دارد.اين فين رابط بين لوله ها بوده وهمچنين از نظرتبادل حرارت نيز نقش مؤثري بعهده دارد.

همواره جريان آب در داخل لوله هاي ديواره اي از پايين به بالا است.هر چه آب درطول كوره به طرف بالا حركت مي نمايد حرارت بيشتري جذب نموده ودر نتيجه بخار بيشتري توليد مي گردد.در بويلر هاي گردش طبيعي اين حركت به صورت طبيعي(بخاطر اختلاف دانسيته آب بين ولوله هاي پايين آورنده وديواره اي)انجام مي گيرد ولذا در خاتمه لوله هاي ديواره اي مخلوطي از آب وبخار موجود خواهد بود.كه به محض ورود به درام آب وبخار از يكديگرجدا مي شوند.در بريلر هاي گردش اجباري جريان آب در داخل لوله هاي ديواره اي  به كمك يك پمپ كه در مسيرلوله هاي پايين آورنده نصب است انجام مي گيرد ،در اين نوع بويلرطراحي مجموعه محوطه احتراق ولوله هاي ديواره اي به نحوي است كه كليه آبهاي موجود در لوله هاي ديواره اي پس از طي محوطه احتراق به بخار تبديل شده ومستقيماً به سوپرهيترها هدايت مي گردند.ولذا ساختمان درام از اين نوع بريلرها قابل حذف خواهد بود.

 درام

بطور كلي درام دو وظيفه اصلي را عهده دار است.

الف:عمل نمودن به عنوان يك مخزن ذخيره اي جهت ديگ بخار

درام مي تواند با ذخيره آب و يا بخار خود در شرايط بخراني بهره برداري از بويلر مقداري از تيازهاي ضروري آب و يا بخار را تامين نمايد .

ب تقسيم آب و بخار

آب و بخار ايجاد شده در لوله هاي ديوراره اي وارد درام شد و بوسيله تجهيزاتي كه در داخل درام وجود دارد ،آب و بخار كاملاً از يكديگر جدا شده و به اين ترتيب امكان عبور بخار بدون ذرات آب به طرف لوله هاي سوپرهيتر فراهم شده و همچنين آب بدون بخار روانه لوله هاي پائين آورنده شده و در نهايت به سمت لوله هاي ديوراه اي هدايت مي شود . تجهيزاتي كه توسط سازندگان بويلر براي جدا سازي بخار بكار مي روند مقداري با يكديگر متفاوت هستند ولي اساس كار آنها يكي است به اين ترتيب كه در كليه اين تجهيزات مخلوط آب و بخار داخل سيلكون شده و با حركت چرخشي كه در سيلكون به آنها داده مي شود و نيروي گريز از مركزي كه ايجاد مي گردد قطرات آب به علت سنگيني وزن از بخار جدا مي گيرند . البته بخارهاي خروجي از سيليكون كاملاً حاوي از قطرات آب نيستند و لذا از صفحاتي لايه لايه گذشته و در اين لايه ها آخرين قطرات آب خود را نيز از دست مي دهند.

در درام اعمال ديگري نظير تقسيم يكنواخت آبهاي ورودي از طريق اكونوميزر روباز تزريق محلولهاي شيميايي به بويلر نيز انجام مي گردد كه توضيح در خصوص آنها از حوصله اين بحث خارج است . سطح مقطع درام در شكل زير آمده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

بويلر